Trudne zachowania u ucznia z Zespołem Aspergera, sposoby pracy, metody proaktywne - podejście poznawczo-behawioralne

13 sierpnia 2021, piątek

WEBINAR

09:00 - 16:00

250 zł (zamiast 300 zł)

PROMOCJA

Co zyskasz dzięki szkoleniu

 • Zapoznasz się z różnymi sposobami radzenia sobie z trudnymi zachowaniami występującymi u uczniów na terenie szkoły

 • Poznasz najczęściej występujące w szkole problemy i możliwe sposoby ich rozwiązania

 • Poznasz podstawowe założenia pracy poznawczo-behawioralnej dotyczącej emocji

 • Poznasz specyfikę pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

 • Nauczysz się jak planować pracę nad emocjami z dziećmi i jakie narzędzia mogą być w tym pomocne

Dla kogo

 • dla nauczycieli, którzy mają trudności z wprowadzeniem dyscypliny w pracy z uczniami z Zespołem Aspergera. Omówione zostaną najczęściej występujące w szkole problemy i możliwe sposoby ich rozwiązania

Czas szkolenia

7h zegarowych /  9 godzin dydaktycznych

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie - wybierz przy zapisie

Cena

cena jest ustalana indywidualnie, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe

 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • dostęp do nagrania całego szkolenia (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład

 • dyskusja

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe

 • stacjonarne

 • zamknięte

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

A może szkolenie zamknięte lub konsultacja specjalistyczna? 

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.