Zrozumieć zespół Aspergera

- praca z uczniem z zespołem Aspergera w szkole

- szkolenie

To szkolenie jest dostępne na zamówienie

w przygotowaniu

Co zyskasz dzięki szkoleniu

 • Poznasz kryteria diagnostyczne oraz typowe objawy autyzmu i zespołu Aspergera

 • Nauczysz się identyfikować objawy ze spektrum autyzmu i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w placówce

 • Nauczysz się jak planować pracę z dzieckiem i jakie narzędzia edukacyjne dobrać, aby proces nauki oraz pobytu w szkole był najbardziej efektywny.

 • Poznasz zalety współpracy z terapeutami - wspólne planowanie pracy z dzieckiem

 • Współpraca z rodzicami – dowiesz się jak wypracować skuteczne strategie

Dla kogo

 • nauczycieli, wychowawców, specjalistów, którzy nie mają doświadczenia w pracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie pracy z osobami z ASD oraz tematyką szkolenia

Czas szkolenia

3 h zegarowych/ 4 dydaktyczne

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie - wybierz przy zapisie

Cena

149 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe

 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • dostęp do nagrania całego szkolenia (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład

 • dyskusja

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe

 • otwarte

 • zamknięte

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

A może szkolenie zamknięte lub konsultacja specjalistyczna? 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.