Szkolenie Zrozumieć zespół Aspergera

- praca z uczniem z zespołem Aspergera w szkole

Szkolenie "Zrozumieć Zespół Aspergera - praca z uczniem z Zespołem Aspergera w szkole" skierowane jest do wychowawców oraz nauczycieli wspomagających, asystentów i pomocy nauczycieli, którzy nie mają jeszcze doświadczenia w pracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Szkolenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm

Dla kogo:

Szkolenie skierowane jest szczególnie do nauczycieli, którzy nie mają doświadczenia w pracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu:

• Przybliżenie nauczycielom zaburzenia, jakim jest autyzm oraz zespół Aspergera

• Przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera)

Podczas szkolenia uczestnicy:

• Poznają kryteria diagnostyczne oraz typowe objawy autyzmu i zespołu Aspergera

• Otrzymają narzędzia ułatwiające wstępną diagnozę ucznia

• Poznają najczęściej stosowane formy terapii

• Nauczą się jak planować pracę z dzieckiem i jakie narzędzia edukacyjne dobrać, aby proces nauki był najbardziej efektywny.

• Poznają zasady reagowania w trudnych sytuacjach

Metody i formy pracy:

  • wykład

  • dyskusja

Czas trwania szkolenia:

6h zegarowych / 8 h dydaktycznych

Program szkolenia "Zrozumieć Zespół Aspergera - praca z uczniem z Zespołem Aspergera w szkole":​

1. Identyfikacja objawów ze spektrum autyzmu i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w placówce

2. Praktyczne wykorzystywanie testów diagnostycznych w pracy nauczyciela

3. Narzędzia pomocne w planowaniu nauki dziecka w szkole

4. Trudne zachowania – jak reagować – podstawowe informacje

5. Zalety współpracy z terapeutami - wspólne planowanie pracy z dzieckiem

6. Rozmowa z rodzicami – jak przekazywać swoje niepokoje?

Certyfikacja:

Uczestnicy szkolenia "Zrozumieć Zespół Aspergera - praca z uczniem z Zespołem Aspergera w szkole" otrzymają zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli o ukończeniu kursu. Dodatkowo dla chętnych wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, wiąże się to z podaniem dodatkowych danych w formularzu zgłoszeniowym (zobacz, jak wygląda wzór zaświadczenia - oczywiście będzie odpowiednio opieczętowane i podpisane)

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Prowadzenie:

Ewa Łukowska – Psycholog, terapeuta. Zajmuje się diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu w Instytucie Psychiatrii

i Neurologii. Prowadzi terapię indywidualną i grupową – Treningi Umiejętności Społecznych osób z autyzmem

i zespołem Aspergera. Współpracuje ze szkołami wspierając zespoły pedagogiczne i współtworząc programy interwencyjne i terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. więcej...

  • Facebook Pomoc Autyzm
 
Sprawdź RECENZJE
naszych szkoleń - kliknij!

Chcecie Państwo uzyskać więcej informacji - zapraszamy do kontaktu:

telefon: 660 330 220

e-mail: szkolenia@pomocautyzm.pl

Sprawdź nasze inne szkolenia:

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Uczestnicy zapoznają się z założeniami pracy grupowej wg Goldsteina, zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć. Podczas drugiego dnia zajęć uczestnicy zaplanują plan pracy grupy oraz przygotują zestaw materiałów na zajęcia.

AAC-jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem?

Szkolenie ma na celu odpowiedź na pytanie „Jak świadomie zacząć pracę nad umiejętnościami komunikacyjnymi?”. Dzięki niemu nauczycie się Państwo oceniać umiejętności komunikacyjne, planować proces wspomagania komunikacji, poszukiwać i odnajdywać sytuacje, które mogą nabrać charakteru komunikacyjnego w codziennym życiu, o tym jak stać się kompetentnym partnerem komunikacyjnym i rozwijać ekspresyjność dzieci i dorosłych osób z autyzmem.

Podczas szkolenia omówione zostaną dostępne narzędzia oraz praktyczne rozwiązania do zastosowania w pracy z uczniem. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących pracy nad rozwijaniem u ucznia umiejętności społecznych i komunikacyjnych.

Please reload

  • Facebook Social Ikona
  • Instagram Ikona społeczna
  • YouTube Ikona społeczna

Pytania lub wątpliwości? 

Zadzwoń - chętnie na wszystkie odpowiemy!

Telefon:

660 330 220
22 308 66 33

Napisz do nas maila:

fundacja@pomocautyzm.org

Pytania i informacje o szkoleniach:

szkolenia@pomocautyzm.org

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM

FUNDACJA POMOC AUTYZM
ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601, REGON 364055186, NIP 5213727757

 

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Fundacji Pomoc Autyzm
ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

REGON 365882046

Polityka cookies