Szkolenie Zrozumieć zespół Aspergera

- praca z uczniem z zespołem Aspergera w szkole

Szkolenie "Zrozumieć Zespół Aspergera - praca z uczniem z Zespołem Aspergera w szkole" skierowane jest do wychowawców oraz nauczycieli wspomagających, asystentów i pomocy nauczycieli, którzy nie mają jeszcze doświadczenia w pracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Szkolenie Fundacji Pomoc Autyzm

Dla kogo:

Szkolenie skierowane jest szczególnie do nauczycieli, którzy nie mają doświadczenia w pracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu:

• Przybliżenie nauczycielom zaburzenia, jakim jest autyzm oraz zespół Aspergera

• Przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera)

Podczas szkolenia uczestnicy:

• Poznają kryteria diagnostyczne oraz typowe objawy autyzmu i zespołu Aspergera

• Otrzymają narzędzia ułatwiające wstępną diagnozę ucznia

• Poznają najczęściej stosowane formy terapii

• Nauczą się jak planować pracę z dzieckiem i jakie narzędzia edukacyjne dobrać, aby proces nauki był najbardziej efektywny.

• Poznają zasady reagowania w trudnych sytuacjach

To szkolenie jest dostępne 

także w formie webinaru!

(terminy i zapisy  na dole strony)

Metody i formy pracy:

  • wykład

  • dyskusja

Czas trwania szkolenia:

6h zegarowych / 8 h dydaktycznych

Program szkolenia "Zrozumieć Zespół Aspergera - praca z uczniem z Zespołem Aspergera w szkole":​

1. Identyfikacja objawów ze spektrum autyzmu i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w placówce

2. Praktyczne wykorzystywanie testów diagnostycznych w pracy nauczyciela

3. Narzędzia pomocne w planowaniu nauki dziecka w szkole

4. Trudne zachowania – jak reagować – podstawowe informacje

5. Zalety współpracy z terapeutami - wspólne planowanie pracy z dzieckiem

6. Rozmowa z rodzicami – jak przekazywać swoje niepokoje?

Certyfikacja:

Uczestnicy szkolenia "Zrozumieć Zespół Aspergera - praca z uczniem z Zespołem Aspergera w szkole" otrzymają zaświadczenie Fundacji Pomoc Autyzm o ukończeniu kursu. Dodatkowo dla chętnych wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, wiąże się to z podaniem dodatkowych danych w formularzu zgłoszeniowym (zobacz, jak wygląda wzór zaświadczenia - oczywiście będzie odpowiednio opieczętowane i podpisane)

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Prowadzenie:

Ewa Łukowska

psycholog, terapeuta

15 - letnie doświadczenie w terapii i diagnozie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Ukończyła specjalizację podyplomową z zakresu psychologii klinicznej (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu poznawczo-behawioralnym (CBT).

W Fundacji Pomoc Autyzm prowadzi szkolenia:

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Nauczyciel wspomagający w pracy z uczniem z zespołem Aspergera

Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera w praktyce 

Motywacja ucznia z zespołem Aspergera

Praktyczne wskazówki do pracy z uczniem z zespołem Aspergera

Cykl bezpłatnych webinarów - Czy to autyzm? Diagnoza i co dalej?

Grupę TUS EXPERTS

„Dialog. Filmy Modelowe” - scenarzystka/reżyserka filmów

  • Facebook Pomoc Autyzm
 
Sprawdź RECENZJE
naszych szkoleń - kliknij!

Chcecie Państwo uzyskać więcej informacji - zapraszamy do kontaktu:

telefon: 660 330 220

e-mail: szkolenia@pomocautyzm.pl

Kontakt

fundacja@pomocautyzm.org

szkolenia@pomocautyzm.org

660 330 220

22 308 66 33

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

  • Facebook Social Ikona
  • Instagram Ikona społeczna
  • YouTube Ikona społeczna

FUNDACJA POMOC AUTYZM 

 

ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601,

REGON 364055186,

NIP 5213727757


BIURO

ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM