Szkolenie Fundacji Pomoc Autyzm

Zrozumieć zespół Aspergera

- praca z uczniem z zespołem Aspergera w szkole

- szkolenie

Zrozumieć Zespół Aspergera - praca z uczniem z zespołem Aspergera

w szkole - szkolenie jest skierowane do wychowawców oraz nauczycieli wspomagających, asystentów i pomocy nauczycieli, którzy nie mają jeszcze doświadczenia w pracy z uczniami

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

To szkolenie jest dostępne na zamówienie

Co zyskasz dzięki szkoleniu

Szkolenie ma na celu:

• Przybliżenie nauczycielom zaburzenia, jakim jest autyzm oraz zespół Aspergera

• Przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera)

 • Poznają kryteria diagnostyczne oraz typowe objawy autyzmu i zespołu Aspergera

 • Otrzymają narzędzia ułatwiające wstępną diagnozę ucznia

 • Poznają najczęściej stosowane formy terapii

 • Nauczą się jak planować pracę z dzieckiem i jakie narzędzia edukacyjne dobrać, aby proces nauki był najbardziej efektywny.

 • Poznają zasady reagowania w trudnych sytuacjach

Dla kogo

 • psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów

 • wychowawców, nauczycieli, nauczycieli wspomagających, asystentów nauczycieli

 • innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu

 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie pracy z osobami z ASD oraz tematyką szkolenia

 • szkolenie skierowane jest szczególnie do nauczycieli, którzy nie mają doświadczenia w pracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Czas szkolenia

6 h zegarowych/ 8 dydaktycznych

Certyfikacja

Uczestnicy szkolenia "Zrozumieć Zespół Aspergera - praca z uczniem z Zespołem Aspergera w szkole" otrzymają zaświadczenie Fundacji Pomoc Autyzm o ukończeniu kursu. Dodatkowo dla chętnych wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, wiąże się to z podaniem dodatkowych danych w formularzu zgłoszeniowym (zobacz, jak wygląda wzór zaświadczenia - oczywiście będzie odpowiednio opieczętowane i podpisane)

Cena

275 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe

 • zaświadczenie Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • dostęp do nagrania całego szkolenia (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład

 • dyskusja

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe/

 • otwarte/

 • zamknięte

To szkolenie jest dostępne na zamówienie

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

Prowadzenie szkolenia Zrozumieć zespół Aspergera - praca z uczniem z zespołem Aspergera w szkole

A może szkolenie zamknięte lub konsultacja specjalistyczna? 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Pytania, wątpliwości, więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: fundacja@pomocautyzm.org

Kontakt

fundacja@pomocautyzm.org

szkolenia@pomocautyzm.org

660 330 220

22 308 66 33

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 • Facebook Social Ikona
 • Instagram Ikona społeczna
 • YouTube Ikona społeczna

FUNDACJA POMOC AUTYZM 

 

ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601,

REGON 364055186,

NIP 5213727757


BIURO

ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM