Zrozumieć zespół Aspergera

- praca z uczniem z zespołem Aspergera w szkole

- szkolenie

To szkolenie jest dostępne na zamówienie

Co zyskasz dzięki szkoleniu

 • Poznasz kryteria diagnostyczne oraz typowe objawy autyzmu i zespołu Aspergera

 • Otrzymasz narzędzia ułatwiające wstępną diagnozę ucznia

 • Poznasz najczęściej stosowane formy terapii

 • Nauczysz się jak planować pracę z dzieckiem i jakie narzędzia edukacyjne dobrać, aby proces nauki był najbardziej efektywny.

 • Poznasz zasady reagowania w trudnych sytuacjach

Szkolenie ma na celu:

 • Przybliżenie nauczycielom zaburzenia, jakim jest autyzm oraz zespół Aspergera

 • Przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera)

Dla kogo

 • psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów

 • wychowawców, nauczycieli, nauczycieli wspomagających, asystentów nauczycieli

 • innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu

 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie pracy z osobami z ASD oraz tematyką szkolenia

 • szkolenie skierowane jest szczególnie do nauczycieli, którzy nie mają doświadczenia w pracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Czas szkolenia

6 h zegarowych/ 8 dydaktycznych

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie - wybierz przy zapisie

Cena

275 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe

 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • dostęp do nagrania całego szkolenia (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład

 • dyskusja

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe/

 • otwarte/

 • zamknięte

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

A może szkolenie zamknięte lub konsultacja specjalistyczna? 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.