Kopia baner (2).png

O NAS

Zespół Fundacji Pomoc Autyzm

łączymy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w diagnozie i terapii

osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

 
 

EWA ŁUKOWSKA - psycholog, terapeuta

15 - letnie doświadczenie w terapii i diagnozie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Specjalista psycholog kliniczny.  W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu poznawczo-behawioralmym (CBT).

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się diagnozą (funkcjonalną i nozologiczną) zaburzeń ze spektrum autyzmu. Prowadzi terapię indywidualną i grupową – Treningi Umiejętności Społecznych osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Współpracuje ze szkołami wspierając zespoły pedagogiczne i współtworząc programy interwencyjne i terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Autorka publikacji nt. funkcjonowania uczniów z zespołem Aspergera w szkołach. Współredaktor książki „Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem” oraz redaktor prowadząca pakietu materiałów „Emocje w przedszkolu - problemy wychowawcze. Trudne sytuacje”. Autorka scenariuszy oraz reżyser narzędzia do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu „Dialog. Filmy Modelowe”.

 

Uczestniczyła w badaniach klinicznych dotyczących wpływu memantyny na funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu (IPiN) oraz w polskiej walidacji ADI-R oraz ADOS-2 (Uniwersytet Warszawski). W Fundacji prowadzi szkolenia dotyczące funkcjonowania, wsparcia oraz terapii uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w placówkach oświatowych.

Agnieszka Łucjanek - psycholog

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu.

Pracownik Poradni dla dzieci z Autyzmem i ich Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Koordynator merytoryczny zespołu terapeutów Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Fundacji Scolar, w której dzieci i młodzież z objawami ze spektrum autyzmu uczestniczą w Treningu Umiejętności Społecznych.

 

Prowadzi zajęcia grupowe TUS, terapię indywidualną, konsultacje rodzinne. Od wielu lat szkoli rodziców i specjalistów w zakresie w zakresie diagnostyki, terapii i pracy nad trudnymi zachowaniami u dzieci z rozpoznaniem Całościowych Zaburzeń Rozwoju. Autorka scenariuszy narzędzia do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu „Dialog. Filmy Modelowe”.

W FUNDACJI POMOC AUTYZM PROWADZI (kliknij tekst aby zobaczyć):

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

„Dialog. Filmy Modelowe” - scenarzystka/reżyserka filmów

Ewelina Ciarka - pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, socjolog

13 - letnie doświadczenie w terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie pracuje jako nauczyciel w jednej z warszawskich szkół specjalnych prowadząc grupę dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Pracowała jako dydaktyk w WSNS Pedagogium.

 

Prowadzi terapie indywidualne dla osób z ASD. Związana z ośrodkami szkoleniowymi dla których prowadzi szkolenia autorskie w zakresie trudnych zachowań osób z ASD, usprawniania komunikacji i wprowadzania komunikacji alternatywnej oraz terapii. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w terapeutycznym punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Centrum Terapii Sotis oraz jako koordynator merytoryczny i superwizor w Centrum Terapii Promitis. Odbyła szereg szkoleń specjalistycznych z zakresu wsparcia i terapii osób z dysfunkcjami rozwojowymi. 

Katarzyna Pęczak - psycholog, psychoterapeuta, trener

Posiada 8 - letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu.

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, jest dyplomowanym psychoterapeutą w podejściu integracyjnym oraz trenerem umiejętności miękkich. Pracowała z osobami dorosłymi w Pracowni Rzeczy Różnych Fundacji SYNAPSIS. W swojej pracy interesuje się głównie rozwijaniem kompetencji komunikacyjnych osób z którymi pracuje oraz pracą w obszarze zachowań trudnych w oparciu o pozytywne podejście do trudnych zachowań. Prowadziła zespół ds. zachowań trudnych w placówce przedszkolnej Fundacji AUTISMUS oraz koordynowała proces szkolenia stażystów tej placówki we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Współpracowała również z terapeutycznym punktem przedszkolnym Fundacji Scolar.

 

Z pasją działa na rzecz pozytywnego podejścia do osób z autyzmem i zwiększania rozumienia ich specyficznych potrzeb m.in. rozpoczęła projekt Kino przyjazne sensorycznie, którego celem jest merytoryczne wsparcie kin we wprowadzaniu specjalnych, cyklicznych projekcji, które pozwalają dzieciom, młodzieży i ich rodzicom, cieszyć się filmową rozrywką. Prywatnie pasjonatka gór, wspinaczki i tańca.

Aneta Roguska - pedagog specjalny, terapeuta

Posiada ponad 10 - letnie doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu

Ukończyła Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej. W swojej pracy koncentruje się szczególnie na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych podopiecznych oraz na pracy nad zachowaniami trudnymi w myśl pozytywnego podejścia do zachowań trudnych. 

 

W Pracowni Rzeczy Różnych Fundacji SYNAPSIS współprowadziła zespół ds. komunikacji oraz w placówce przedszkolnej prowadziła zespół ds. komunikacji. Uczestniczyła w procesie szkolenia stażystów placówki przedszkolnej AUTISMUS we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Prowadziła terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w placówce przedszkolnej Fundacji SCOLAR.

 

Obecnie pracuje w szkole przysposabiającej do pracy "Nie z tej bajki" oraz przedszkolu terapeutycznym "Aakuku".   Prywatnie miłośniczka aktywnego spędzania czasu wolnego poza miastem.

W FUNDACJI POMOC AUTYZM PROWADZI (kliknij tekst aby zobaczyć):

Szkolenie AAC I stopnia

Szkolenie AAC II stopnia

Anna Krauze - psycholog

Ponad 17 lat pracy z dziećmi z ASD jako terapeuta i diagnosta. Wieloletni szkoleniowiec, autorka i współautorka poradników.

Ukończyła studia w Uniwersytecie Warszawskim, a także studia podyplomowe „stosowana analiza zachowania” w SWPS w Warszawie. Pracuje pod superwizją. Od 2003 roku współpracowała z Centrum Wczesnej interwencji Krok po Kroku gdzie uczyła się podstaw pracy metodą behawioralną. Odbyła staż w Ośrodku przy ul. Pilickiej w Warszawie oraz w Fundacji Synapsis. Przez ponad 10 lat była zawodowo związana z Fundacją Scolar gdzie w latach 2015 - 2019 była dyrektorem przedszkola dla dzieci z autyzmem.

Obecnie związana zawodowo z przedszkolem Tęczowy Domek w Grodzisku Mazowieckim.

Ukończyła szkolenia z zakresu narzędzi diagnostycznych: PEP-3, ADOS -2, VB-MAPP oraz pracy z dzieckiem z FAS.

Jest behawiorystą, swoją wiedzą dzieli się ze stażystami, nauczycielami i rodzicami. Od wielu lat prowadzi szkolenia oraz  uczestniczy w procesie diagnozy dzieci ze spektrum autyzmu. Jest autorem poradnika dla nauczycieli pt. „Dziecko z autyzmem w przedszkolu”, „Nagradzanie i karanie dzieci” (wyd. Raabe) oraz tłumaczenia książki „Umówmy się! Książka o kontraktach dla dzieci i rodziców”  (wyd. Scolaris)

Helena Magdalena Krauze - psycholog, psychoterapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym

12-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, 9 -letnie doświadczenie w pracy z osobami a ASD

Specjalizuje się w diagnozie oraz terapii indywidualnej i grupowej dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Współpracuje ze szkołami i przedszkolami wspierając zespoły pedagogiczne i współtworząc programy interwencyjne i terapeutyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoliła się w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, neuropsychologii klinicznej dziecka, stosowanej analizy zachowania oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

 

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, specjalistów i rodziców w zakresie diagnostyki, terapii i pracy nad zachowaniami trudnymi u dzieci z rozpoznaniem Całościowych Zaburzeń Rozwoju. Jest dyrektorem Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Fundacji Scolar, w której dzieci i młodzież z objawami ze spektrum autyzmu uczestniczą w Treningu Umiejętności Społecznych. Współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego i Poradnią Psychologiczną Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży SPZZLO Warszawa-Żoliborz.

 

Pracowała w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie. Wieloletni pracownik poradni psychologiczno- pedagogicznych, przedszkoli (w tym przedszkola terapeutycznego dla dzieci z ASD) oraz koordynator Punktu Wczesnej Interwencji przy Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Błoniu.

W FUNDACJI POMOC AUTYZM PROWADZI (kliknij tekst aby zobaczyć):

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu - interwencja behawioralna

Przemysław Sowa - psycholog, terapeuta

19 lat doświadczenia terapeutycznego. Od 12 lat koncentruje się na pracy z osobami ze spektrum autyzmu (ASD).

Specjalizuje się w terapii indywidualnej i grupowej dzieci z autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwoju i zespołem Aspergera. Współpracuje z przedszkolami i szkołami współtworząc systemy motywacyjne i programy interwencyjne. Zajmuje się zarówno diagnozą funkcjonalną jak i nozologiczną zaburzeń ze spektrum autyzmu.

 

Prowadzi szkolenia i konsultacje dla rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi z ASD. Wykładał i prowadził ćwiczenia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, a od kilku lat współpracuje z działającym pod auspicjami Związku Nauczycielstwa Polskiego Wydziałem Pedagogicznym WWSH. Ukończył studia podyplomowe i przeszedł szereg szkoleń z zakresu pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Obecnie w trakcie międzynarodowej certyfikacji z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania BCBA

Ewa Urbanowicz - lek. med. specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

W 2013 roku otrzymała wyróżnienie w Konkursie im. Profesora Zbigniewa Religi - “Wyjątkowy Lekarz”.

Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży. Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin, w której zajmuje się diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz terapią dzieci ujawniających współistniejące z autyzmem inne zaburzenia rozwojowe, psychiczne oraz zachowania.

 

 Prowadzi zajęcia na podyplomowych studiach neurologopedycznych (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), pedagogicznych (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), szkolenia dla psychologów, terapeutów integracji sensorycznej, propagujące wiedzę na temat diagnozy, kompleksowej terapii dzieci ujawniających zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz roli stanu psychicznego dzieci w kontekście ich rozwoju społecznego, poznawczego oraz komunikacji. 

 

W Instytucie Psychiatrii i Neurologii brała udział w badaniach klinicznych nad oceną skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Memantyny u dzieci ujawniających objawy ze spektrum autyzmu oraz oceną zawartości rtęci w przydatkach skóry oraz stężenia neurohormonów sterydowych we krwi dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

dr Beata Rola - pedagog specjalny

25 - letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Od wielu lat pełni funkcje konsultanta ds. kształcenia specjalnego i integracyjnego oraz pracownika naukowego

w Instytucie Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

w Warszawie.


Jej działania zawodowe związane są z szeroko rozumianym wsparciem pedagogiczno - terapeutycznym dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością. W tym także grupy ze spektrum autyzmu.

 

Jest trenerką programu edukacji dla dziecka - Klucz do uczenia (Key to learning) Fundacji Lwa Wygotskiego w Londynie oraz metody Kids’ Skills – Dam Radę! Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach - LETSR.

Gabriela Lorens - neurologopeda, pedagog specjalny

Międzynarodowy terapeuta koncepcji Castillo Moralesa® oraz Certyfikowany terapeuta masażu Shantala

Autorka metody wspomagającej terapię logopedyczną ©GORA – Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów, Wizualnego Kodowania Części Mowy oraz ©Grupowej Stymulacji Funkcji Pokarmowych Cibus Sanus – wspomaganie terapii dziecka z neofobią żywieniową poprzez wielozmysłową zabawę.

 

Zainteresowania naukowe lokuje na pograniczu nauk społecznych, humanistycznych i medycznych (pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, psychologii i nauki o zdrowiu). Szczególnie zainteresowania koncentruje w obszarze wczesnej interwencji logopedycznej, wspomagania rozwoju dzieci z chorobą genetyczną, a także karmienia terapeutycznego. Obecnie zajmuje się badaniem korelacji zaburzeń motoryki ustno–twarzowej z całościowym nieprawidłowym rozwojem dziecka, gdzie specyficzna terapia jest częścią wielorakich działań usprawniających.

 

Obecnie współpracuje także z naszym Ośrodkiem Diagnozy i Terapii SŁOWIK w Warszawie.

Kamila Urbaniak - logopeda ogólny i kliniczny

Instruktor Masażu Shantali Special Care, terapeuta miofunkcjonalny

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z I Wydziałem Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie w trakcie studiów Neurologopedii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na Uczelni Łazarskiego. Autorka monografii „Funkcjonowanie dzieci ze spektrum autyzmu

w przedszkolu” oraz artykułów naukowych z dziedziny logopedii. Uczestniczka wielu kursów oraz szkoleń.

Jest Trenerem Umiejętności Społecznych, Terapeutą - Providerem Indywidualnej Stymulacji Słuchu metodą Johansena JIAS oraz Terapeutą Ręki. Ma uprawnienia do używania wielu narzędzi niezbędnych w pracy terapeutycznej logopedy - Kart Oceny Logopedycznej Dziecka, Kart Oceny Słuchu Fonemowego, Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego, Kart Oceny Gotowości Szkolnej oraz Kart Oceny Zachowania i Emocji, a także Profilu Psychoedukacyjnego w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu PEP-3-PL.

 

Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami neurorozwojowymi - ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, afazją dziecięcą, mózgowym porażeniem dziecięcym, a także z dziećmi z zaburzeniami oralno- motorycznymi oraz sensorycznymi, wykorzystując metody MNRI® według dr Svetlany Masgutovej, jak również kinesiotaping i strategie AWI® dr Lypako. Usprawnia porozumiewanie się dzieci z trudnościami, wykorzystując metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC - Makaton i PECS.

W FUNDACJI POMOC AUTYZM PROWADZI (kliknij tekst aby zobaczyć):

Wykorzystanie pracy ciała i masażu w terapii logopedycznej z dzieckiem z ASD

Dawid Bałutowski, psycholog, trener, coach

15-letnie doświadczenie w szkoleniach w sektorze oświaty

Od 2004 roku z pasją uczy innych jak się lepiej komunikować w pracy i życiu osobistym. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu szeroko rozumianych kompetencji interpersonalnych (asertywności, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, motywowania), umiejętności pedagogicznych, rozwoju osobistego i osobistej efektywności. Prelegent ponad 100 konferencji oświatowych na terenie całej Polski.

 

Prowadzi autorską  Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego BCB. Autor książek „Jak oglądać filmy z młodzieżą”, „O co Ci chodzi? Praktyczny przewodnik po komunikacji interpersonalnej” i licznych publikacji z zakresu zarządzania i komunikacji.

W FUNDACJI POMOC AUTYZM PROWADZI (kliknij tekst aby zobaczyć):

Trudne rozmowy z rodzicami

Filip Rola, psycholog, seksuolog

Ma doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Specjalizuje się w terapii zaburzeń i dysfunkcji seksualnych.

Był członkiem Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom udzielając wsparcia psychologicznego oraz prowadząc  działania diagnostyczne. Poza pracą kliniczną zajmuje się pracą dydaktyczną, w której przekazuje wiedzę na temat seksualności dzieci i młodzieży studentom oraz specjalistom z placówek oświatowych. Prowadzi również warsztaty z edukacji seksualnej dla młodzieży. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa  Seksuologicznego.

 

Ukończył studia magisterskie z zakresu psychologii w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jest absolwentem Seksuologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich placówkach oświatowych (Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące), specjalistycznej poradni terapeutycznej OPTA, Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia oraz Bródnowskim Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST.

W FUNDACJI POMOC AUTYZM PROWADZI (kliknij tekst aby zobaczyć):

 

Nie taki potwór straszny… czyli o tym co i dlaczego warto wiedzieć o dziecięcej seksualności.

Marta Wrzosek, pedagog, doradca edukacyjno-zawodowy

Od ponad 10 lat pracuje jako pedagog i doradca zawodowy, specjalizuje się przede wszystkim w pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi.

Korzystając z wieloletniego doświadczenia zawodowego współpracuje jako ekspert z organizacjami pozarządowymi, prowadząc konsultacje, szkolenia i warsztaty dla nastolatków, ich rodziców oraz nauczycieli, pedagogów i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

We współpracy z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi pisze i realizuje programy profilaktyczne, wydaje autorskie publikacje i i poradniki nt. nastolatków.

W FUNDACJI POMOC AUTYZM PROWADZI (kliknij tekst aby zobaczyć):

Problem przemocy rówieśniczej w sieci (cyberprzemoc)

Intuicyjność i uważność w pracy - dziecko z problemem

Magdalena Tarnawska, neurologopeda, logopeda, pedagog specjalny, terapeuta osób z autyzmem

Od 14 lat zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży, pracując jako logopeda w poradni, szkole i przedszkolu, współpracuje z Fundacją Alpha w Lublinie, gdzie zdobywała doświadczenie w prowadzeniu terapii dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum zaburzeń autystycznych.

Ukończyła studia na UMCS w Lublinie oraz na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Prowadzi gabinet neurologopedyczny "Mowa na Opak" oraz stronę na Facebooku pod tą samą nazwą, w ramach której realizuje również webinary i szkolenia online.

 

Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach doskonalących z zakresu diagnozy logopedycznej i metod terapeutycznych, certyfikowany diagnosta ADOS – 2.

 

Od kilku lat prowadzi szkolenia specjalistyczne, zajęcia dla studentów i nauczycieli na studiach podyplomowych, ma bogate doświadczenie w zakresie prelekcji konferencyjnych, autorka artykułów specjalistycznych. Zainteresowania zawodowe: autyzm, terapia w nurcie responsywnym i rozwojowym. W pracy terapeutycznej z dziećmi kieruje się doborem metody terapii indywidualnie do konkretnego dziecka i jego możliwości, opierając się na kompleksowej diagnozie.

W FUNDACJI POMOC AUTYZM PROWADZI (kliknij tekst aby zobaczyć):

Warsztat terapeutyczny logopedy w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Klaudia Zakrzewska, logopeda

Absolwentka logopedii z audiologią o spec. klinicznej w Uniwersytecie

Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z neurologopedii.

Pracę z pacjentami rozpoczęła już na studiach, biorąc udział w licznych wolontariatach i praktykach zawodowych, a także aktywnie udzielając się w Kole Naukowym Logopedów i Audiologów UMCS, gdzie prowadziła zajęcia dla podopiecznych studenckiej poradni logopedycznej.

 

Od kilku lat pracuje w jednym z warszawskich przedszkoli publicznych, gdzie prowadzi zajęcia dla dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wymagających opieki psychologiczno-pedagogicznej, a także prowadzi zajęcia profilaktyczne dla dzieci objętych terapią logopedyczną ze względu na nieprawidłowości artykulacyjne.

 

Interesuje się przede wszystkim tematyką rozwoju funkcji językowych i komunikacyjnych u najmłodszych pacjentów.

Kursy i szkolenia:

 • Rozwijanie komunikacji u dzieci z ASD w wieku przedszkolnym i szkolnym, Mowa na opak

 • Werbogesty, Ologopedii

 • Praca z dziećmi wysokofunkcjonujacymi –„dysleksja, zespół Aspergera, autyzm” Centrum Metody Krakowskiej

 • Trening Umiejętności Społecznych w praktyce, Etapy. Pracownia Rozwoju

 • Zespół Aspergera. Teoria i obszary terapii, Etapy. Pracownia Rozwoju

 • Kurs logopedyczny, Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Synapsis

 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, Fundacja Synapsis

 • Terapia ręki I i II st., Acentrum Szkolenia

 • Terapia Behawioralna I st. Podstawy Terapii Behawioralnej w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

W FUNDACYJNYM OŚRODKU DIAGNOZY I TERAPII SŁOWIK PROWADZI (kliknij tekst aby zobaczyć):

Zajęcia z logopedii

Justyna Zwolan, logopeda i neurologopeda

Absolwentka kierunku Logopedia na Uniwersytecie Warszawskim oraz Neurologopedii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu.

Pracę z pacjentami rozpoczęła już na studiach, biorąc udział w licznych wolontariatach i praktykach zawodowych, a także aktywnie udzielając się w Kole Naukowym Logopedów i Audiologów UMCS, gdzie prowadziła zajęcia dla podopiecznych studenckiej poradni logopedycznej.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując w warszawskich przedszkolach, szkołach, ośrodkach specjalistycznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zwolenniczka metod niedyrektywnych, wychowania w duchu rodzicielstwa bliskości oraz holistycznego podejścia w logopedii, jak i neurologopedii.

W swojej pracy przeplata elementy muzykoterapii, terapii miofunkcjonalnej, metody werbotonalnej, terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego oraz wielu innych. Stara się wykorzystywać mocne strony pacjentów. Prywatnie mama małego Maksa.

 

Najważniejsze szkolenia:

 • Niemowlak u logopedy, cz. I. Opieka logopedyczna nad niemowlęciem (2020)

 • Niemowlak u logopedy, cz. II Miobobo © – krótkie wędzidełko języka u niemowląt – podejście praktyczne (2020)

 • Od jedzenia do mówienia – rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy (2020)

 • Połykanie infantylne – diagnoza i terapia (2019)

 • Trudne sytuacje w rodzinie – wspieranie uczniów (2019)

 • Afazja dziecięca - warsztat (2018)

 • Diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego APD (2018)

 • Logorytmika – metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka (2018)

 • Metoda skryptów i ich wycofywanie w terapii osób z zaburzeniami w rozwoju (2018)

 • Praca z uczniem z zespołem Aspergera (2018)

 • Praktyczne metody pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji. Programowanie rozwoju językowego (2018)

 • Prezentacja metody terapii jąkania według Zofii Engiel (2018)

 • Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego z zastosowaniem metody werbotonalnej (2018)

 • Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej – innowacyjna i mobilna terapia trudności w przetwarzaniu centralnym (2018)

 • Wspieranie uczniów młodszych w klasach 1-6 (2018)

 • Kurs I-go stopnia w zakresie terapii Integracji Sensorycznej (2017)

 • Uczeń z Zespołem Aspergera, ADHD, zagrożony niedostosowaniem społecznym (2017)

 • AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji (2016)

 

Publikacje i wystąpienia:

 • Mikołajewska J., 2019, Studium przypadku dziecka z dysartrią startą [w:] E. Stecko (red.), Neurologopedyczne studia przypadków, t. V, Warszawa.

 • Zwolan J., 2019, Świadomość fonologiczna uczniów drugiej klasy szkoły podstawowej, „Poradnik Językowy”, z.3.

 • Mikołajewska J., 2018, Lateralizacja ręki i oka a kompetencje fonologiczne uczniów drugiej klasy szkoły podstawowej, „Studia pragmalingwistyczne”, z. X.

 • Mikołajewska J., 2018, Model lateralizacji a wybrane aspekty świadomości fonologicznej uczniów drugiej klasy szkoły podstawowej, wystąpienie podczas VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Terapia Logopedyczna. Strategie – metody – techniki” organizowanej przez UMCS w Lublinie.

W FUNDACYJNYM OŚRODKU DIAGNOZY I TERAPII SŁOWIK PROWADZI (kliknij tekst aby zobaczyć):

Zajęcia z neurologopedii

Miriam Jonatowska, logopeda

Absolwentka studiów I stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie w trakcie studiów magisterskich na powyższym kierunku

Praktyki logopedyczne odbywała w przedszkolach, szkołach, szpitalach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych na terenie Warszawy (m.in. Poradnia Logann, Poradnia nr 24, Poradnia TOP, Szpital Grochowski, Fundacja Echo, Instytut Głuchoniemych). Odbyła również roczny staż w Centrum Mowy i Ruchu ELF.

 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa podczas pracy w niepublicznym przedszkolu Ochronka w Komorowie, gdzie pracuje głównie z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy oraz dyslalią.

 

Jest aktywnym członkiem Naukowego Koła Logopedycznego. Współorganizowała również konferencję naukową „Dysfagia – Przełknij to!”.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Wyższe technologie w AAC / Joanna Pachutko, Edyta Tyszkiewicz (2020)

 • Tworzenie osobistych pomocy do komunikacji / Karolina Kamińska (2020)

 • Międzynarodowa konferencja „ETTforSLP from research to clinic: 1st International Conference for Speech Language Therapists about Elastic Therapeutic Tape” / Esther de Ru, Martyna Brychcy (2019)

 • Warsztaty z emisji głosu „Jak Cię słyszą, tak Cię zapamiętują” / Agnieszka Gasparska (2019)

 • Warsztaty „Przez życie z AAC. Czas na dostępność…” / Stowarzyszenie „Mówić bez słów” ISAAC Polska (2019)

 • Gesty GORA / Gabriela Lorens (2019)

 • Rehabilitacja zaburzeń głosu / Barbara Sambor (2019)

 • Wspomaganie karmienia dzieci z MPD / Marcelina Przeździęk (2019)

 • Kurs Terapia ręki I i II stopnia / Soyer Centrum Szkoleniowe (2018)

 • Terapia neurobiologiczna dla początkujących / Centrum Metody Krakowskiej, Jagoda Cieszyńska (2018)

W FUNDACYJNYM OŚRODKU DIAGNOZY I TERAPII SŁOWIK PROWADZI (kliknij tekst aby zobaczyć):

Zajęcia z logopedii

Julia Hinc, logopeda, pedagog specjalny

Absolwentka studiów I stopnia na kierunku pedagogika specjalna o specjalności logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Obecnie kontynuuje naukę na studiach II stopnia. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe:

 • Logopeda w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 240 w Warszawie (obecnie)

 • Logopeda w poradni „ELF – Centrum Mowy i Ruchu”

 • Logopeda w Przedszkolu nr 371 w Warszawie

 • Logopeda w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Zielony Latawiec” w Warszawie

 • Terapeuta na turnusie logopedycznym organizowanym przez „ELF – Centrum Mowy i Ruchu”

 • Roczny staż w „ELF – Centrum Mowy i Ruchu”

Ukończone kursy:

 • Fenomen dotyku – szkolenie online

 • Budowa i funkcjonowanie mięśni powierzchownych twarzy w pracy logopedy – szkolenie online

 • Ankyloglossia u noworodków i niemowląt

 • Logorytmika – ruch słowo słuch©

 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod komunikowania się cz. 2

 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

 • Jedzenie doustne wyzwaniem dla dzieci karmionych przez PEGa lub sondę

 • Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt

 • Wspomaganie karmienia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

 • GORA© - Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów

 • Efektywne postępowanie w przypadku sygmatyzmu właściwego (wymowa międzyzębowa, sygmatyzm boczny, przyzębowy itd.)

Publikacje:

Hinc J., Kamińska K., 2019, Gesty wspomagające komunikację dzieci z trisomią 21. chromosomu – doświadczenia z turnusu logopedycznego [w:] Głos – Język – Komunikacja, Tom 6, Młodzi mają głos (red.) Myszka A., Bieńkowska K., Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Działalność dodatkowa:

 • Organizator konferencji – „V Europejski Dzień Logopedy – W świat autyzmu”

 • Organizator konferencji – „IV Europejski Dzień Logopedy – Usłysz mnie”

W FUNDACYJNYM OŚRODKU DIAGNOZY I TERAPII SŁOWIK PROWADZI (kliknij tekst aby zobaczyć):

Zajęcia z logopedii

Marzena Frąckowska, logopeda, pedagog specjalny

Absolwentka studiów I stopnia na kierunku pedagogika specjalna o specjalności logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

​Praktyki logopedyczne realizowała w licznych przedszkolach i szkołach podstawowych. Odbyła również roczny staż w Centrum Mowy i Ruchu ELF.

Obecnie pracuje w Big Little Things - Przedszkole Dwujęzyczne, gdzie prowadzi terapię z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy oraz dyslalią.

 

Ukończone szkolenia i webinary:

 • Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów. GORA© w ujęciu praktycznym

 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

 • Wspomaganie mowy i komunikacji dziecka z autyzmem

 • Fenomen dotyku w terapii logopedycznej

 • Budowa i funkcjonowanie mięśni powierzchownych twarzy w pracy logopedy

 • Rola mięśni twarzy i szyi w usprawnianiu funkcji pokarmowych

 • Oddychanie w terapii logopedycznej

 • Niewyraźna mowa u dziecka – diagnoza logopedyczna i ramowy plan terapii

 • Diagnoza różnicowa zaburzeń rozwoju mowy na tle neurologicznym

 • Badania słuchu w praktyce logopedy

 • Zaburzenia pragmatyczne i semantyczne u dzieci w wieku przedszkolnym

 • Miofunkcjonalna diagnoza niemowląt – logopedyczne flagi ostrzegawcze

 • Diagnoza odruchów oralnych u noworodków i niemowląt

 • Ocena i stymulacja logopedyczna noworodków i niemowląt

 • Dysfagia w świetle neuroterapii

Uczestnictwo jako słuchacz w XVI Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej „Interdycyplinarność w logopedii – konieczność czy nadmiar?” 

W FUNDACYJNYM OŚRODKU DIAGNOZY I TERAPII SŁOWIK PROWADZI (kliknij tekst aby zobaczyć):

Zajęcia z logopedii

Aleksandra Kiper, fizjoterapeuta, terapeuta SI

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz  studiów podyplomowych w Centrum Integracji Sensorycznej. 

W trakcie trwania studiów poszerzała swoją wiedzę dzięki wyjazdom zagranicznym. Dwukrotny wyjazd do Włoch, gdzie głównie prowadziła terapię wirtualną dla pacjentów poudarowych oraz wyjazd do Irlandii pozwolił jej zdobyć doświadczenie praktyczne w zakresie rehabilitacji neurologicznej.

Doświadczenie w pracy z dziećmi sukcesywnie zdobywała od 2013 roku, pracując w Ośrodku Terapeutycznym kRORE, Hospicjum Dziecięcym czy Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej. Schorzenia towarzyszące dzieciom takie jak wady postawy, zaburzenia neurorozwojowe, wady wrodzone, MPDz są w obszarze jej zainteresowań w pracy z pacjentem.

 

Trzykrotnie nagradzana podczas wystąpień publicznych na konferencjach naukowych. 

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs masażu tkanek głębokich w wymiarze 80 godzin ukończony z wynikiem "bardzo dobry”

 • Warsztaty: Reedukacja ruchu zgięcia i rotacji zewnętrznej w stawie łopatkowo-ramiennym u pacjentów po udarze mózgu

 • Warsztat szkoleniowy: Rozpoznawanie zaburzeń integracji sensorycznej w pracy nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

 • Taping rehabilitacyjny. Taping w rehabilitacji i sporcie

 • Kurs "Interdyscyplinarne leczenie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym - kurs podstawowy Imienia dr Ewy Kooyman-Piskorz"

 • BRAIN4TRAIN_English: Trainng on Biomechanics and Virtual Reality tools in the field of Stroke Rehabilitation

 • Profilaktyka zaburzeń SI u dzieci

 • Trening Umiejętności Społecznych

W FUNDACYJNYM OŚRODKU DIAGNOZY I TERAPII SŁOWIK PROWADZI (kliknij tekst aby zobaczyć):

Zajęcia z fizjoterapii

Zajęcia z integracji sensorycznej

Karolina Nawrocka, terapeuta ręki, w trakcie studiów z logopedii i coachingu

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta  Bacewiczów w Łodzi o specjalności śpiew estradowy. Obecnie w trakcie studiów  podyplomowych

z Logopedii Ogólnej i Medialnej oraz studiów magisterskich o  spec. coaching.

Od kilku lat pracuje w prywatnych placówkach prowadząc zajęcia  z emisji głosu oraz śpiewu rozrywkowego. Interesuje się przede wszystkim  zaburzeniami głosu u dzieci i dorosłych oraz logopedią medialną.

 

Od lutego 2021  roku realizuje praktyki logopedyczne w przedszkolach, szkołach, szpitalach oraz  poradniach psychologiczno-pedagogicznych na terenie Łodzi. Doświadczenie  zawodowe zdobywała również podczas 6 miesięcznego stażu w Pierwszym  Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji Synapsis w Warszawie.

Ukończone kursy :

 • Usprawnianie Narządu głosu - szkolenie online

 • Fizjologia i Higiena Głosu oraz Terapia Zaburzeń Głosu przy pomocy metod Lax  Vox oraz Manualna Terapia Krtani wg Mathieson

 • „Diagnoza i Terapia Ręki - kurs I oraz II stopnia w ujęciu globalnym”

W FUNDACYJNYM OŚRODKU DIAGNOZY I TERAPII SŁOWIK PROWADZI (kliknij tekst aby zobaczyć):

Zajęcia z terapii ręki

Anna Kaczor, psycholog kliniczny, pedagog specjalny, terapeuta ręki

Absolwentka Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej oraz innych uczelni na studiach podyplomowych

 

Zawodowo jest zainteresowana całościowymi zaburzeniami rozwoju. Pracowała jako terapeuta w różnych fundacjach, m.in. Fundacji Synapsis, gdzie była koordynatorem zespołu ds. zachowań kontekstowo nieodpowiednich. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystywała pracując w prywatnym przedszkolu masowym oraz integracyjnym jako pedagog specjalny. Prowadziła zajęcia dla dzieci potrzebujących wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, a także wspierała kadrę oraz rodziców.

Swoje pierwsze doświadczenia zdobywała już jako uczennica będąc opiekunem na koloniach. Rozwijała i wykorzystywała w ten sposób swoją wyobraźnię do organizacji zabaw. Jest zdania, że zabawa to najlepsza metoda nauki dziecka wyrażania, poznawania siebie oraz wspierania bezpiecznej relacji. W trakcie studiów rozpoczęła staż i prace z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Obecnie pracuje jako terapeuta indywidualny- psycholog oraz prowadzi zajęcia z terapii ręki w jednym z Terapeutycznych Punktów Przedszkolnych w Warszawie. 

Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach o tematyce z zakresu: praca nad zachowaniami kontekstowo nieodpowiednimi, komunikowanie się osób z autyzmem, zabawa dzieci i in. 

Najważniejsze szkolenia:

 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu, organizator: Badabada

 • Złość dziecka i rodzica. Self-regulation w praktyce

 • Wybiórczość pokarmowa u dzieci ze spektrum autyzmu. Program Marchewkowe Pole

 • Wspomaganie zasypiania i samodzielny sen, organizator: Fundacja Pomoc Autyzm

 • Seksualność dzieci w podejściu poznawczo-behawioralnym: praktyka z teorią Organizator: Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Poza Schematami" nr 81

 • Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji? Moduł I-III Organizator: Fundacja Synapsis

 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC) Organizator: Ośrodek Terapeutyczny Przystań Szkraba

 • Picture Exchange Communication System poziom I

 • Terapia behawioralna – teoria i praktyka. Kurs bazowy (3-modułowy)

 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Wczesna Interwencja. Wczesne Wspomaganie Rozwoju- wspieranie dziecka i rodziny. Małe dziecko- poznanie w zabawie

 • Domowy plac zabaw-aktywności i narzędzia wspierające rozwój i funkcjonowanie małego dziecka z Zespołem Downa

 • Udział w projekcie walidacji polskiej wersji PEP -3, organizator: Interdyscyplinarne Centrum Badań Zachowania się Zwierząt i Ludzi

 • TERAPIA RĘKI - diagnoza-terapia-masaż© - I i II stopnia, organizator: Procentrum

Daria Kharkova, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda języka ukraińskiego, oligofrenopedagog, terapeuta ręki

Дарья Харькова - магистр специальной педагогики, терапевт сенсорной интеграции, логопед украинского языка, олигофренопедагог, дефектолог.

Absolwentka Narodowego Uniwersytetu Kamieniecko - Podolskiego im. Ivana Ogienki (Ukraina),  specjalność - oligofrenopedagog, logopeda - dyplom z wyróżnieniem. 

Dyplom nostryfikowany i uznany w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej za równoważny z polskim dyplomem ukończenia ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła studia podyplomowe Integracji Sensorycznej.

 

Od 10 lat pracuje głównie z dziećmi w wieku przedszkolnym z autyzmem, zespołami genetycznymi, niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz sprzężoną.

 

Od 4 lat pracuje z dziećmi dwujęzycznymi oraz tymi, które mają w swoim otoczeniu więcej niż dwa języki. Prowadzi adaptację dziecka w polskojęzycznym środowisku edukacyjnym, przy jednoczesnym podtrzymaniu znajomości języka ojczystego

 

Prowadzi diagnozę, terapię oraz konsultacje dla rodziców. 

 

Prywatnie - mama dziewczynki dwujęzycznej, która zaczęła oswajać drugi  język w wieku przedszkolnym i przeszła wszystkie etapy rozwojowe dziecka w emigracji. 

 

*****

С отличием закончила Каменец-Подольский Национальный университет им. Ивана Огиенка, специальность - олигофренопедагогика, логопедия,  дефектология.  Нострификовала и подтвердила свой диплом в Академи Педагогики Специальной им. Марии Гжегожевскей в Варшаве, который признан равносильный  диплому магистра специальной педагогики в сфере обучения и реабилитации лиц с  интеллектуальными нарушениям. Второе высшее образование - диагност и  терапевт сенсорной интеграции. 

Более 10 лет работает с детьми,  в основном дошкольного возврата, с аутизмом, генетическими синдромами, интелектуальными и  двигательными нарушениями.

 

4 года работает с билингвами, в том числе с детьми, которые в окружении имеют два и больше языка. Занимается диагностикой, коррекционной работой и проводит консультации для родителей. Помогает адаптироваться ребёнку в польскоязычной образовательной среде, не теряя навыков родного языка.

 

В личной жизни - мама девочки-билингва, которая начала изучать второй язык в 4 года и успешно прошла все этапы развития  ребёнка - эмигранта. 

W FUNDACYJNYM OŚRODKU DIAGNOZY I TERAPII SŁOWIK PROWADZI (kliknij tekst aby zobaczyć):

Konsultacje dla rodziców z dziećmi dwujęzycznymi  (konsultacje w języku polskim i rosyjskim)

 

Webinar Dziecko rosyjskojęzyczne z wyzwaniami edukacyjnymi - kiedy do specjalisty

Paulina Tabaka - Parzuchowska, koordynator biura oraz szkoleń zamkniętych

logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Od sierpnia 2018 wspiera Fundację Pomoc Autyzm koordynując działania biura, szkolenia zamknięte oraz projekty specjalne, odpowiada także za nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami. Opiekuje się organizacją oraz przebiegiem bezpłatnych warsztatów dla rodziców i studentów. 

Ukończyła studia magisterskie z logopedii oraz pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Odbyła 8 miesięczny staż terapeutyczny z osobami dorosłymi w Pracowni Rzeczy Różnych Fundacji SYNAPSIS. Pracowała jako logopeda w warszawskich przedszkolach oraz jako nauczyciel wspomagający dzieci z ASD. 

W FUNDACJI POMOC AUTYZM od 2018 roku

Aleksandra Andrzejewska, menadżer Ośrodka Diagnozy i Terapii SŁOWIK

filolożka, w trakcie studiów położniczych

Od września 2020 wspiera Fundację Pomoc Autyzm koordynując działania Ośrodka Diagnozy i Terapii SŁOWIK. Głos w słuchawce ośrodka, szerzej znana jako ciocia Ola. Dba o to, aby duzi i mali pacjenci byli zadowoleni i odpowiednio zaopiekowani. Układa grafiki zajęć, koorydnuje pracę zespołu Ośrodka oraz prowadzi zapisy. 

W FUNDACJI POMOC AUTYZM od 2020 roku

Aleksandara Flacht - koordynator szkoleń

socjolog, pracownik socjalny z uprawnieniami pedagogicznymi

Socjolog, pracownik socjalny z kilkuletnim doświadczeniem w organizacji szkoleń w różnych obszarach. Koordynator projektów doskonalenia zawodowego dla kadr pomocy społecznej i edukacji pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz chorych psychicznie. Wychowawca w placówce socjalizacyjnej oraz Ognisku Wychowawczym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Prywatnie wielka miłośniczka zwierząt i obserwator ich zachowań.

W FUNDACJI POMOC AUTYZM od 2016 roku

Małgorzata Cybulska - specjalistka ds komunikacji i social media

filolog polski, pedagog, andragog z wieloletnim doświadczeniem w organizacjach pozarządowych i ośrodkach dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Koordynator projektów europejskich i krajowych dotyczących zdrowia, zdrowia psychicznego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Ukończyła studia w Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe - Ekonomia Społeczna w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie zajmuje się wizerunkiem Fundacji Pomoc Autyzm, prowadzi strony oraz social media Fundacji. Prywatnie najbardziej lubi spędzać czas ze swoim psem oraz uprawę domowej dżungli. 

W FUNDACJI POMOC AUTYZM od 2016 roku

Arkadiusz Dawid - menadżer finansowy projektów

menadżer, marketingowiec i finansista

Koordynator projektów, e-marketingowiec i menadżer finansowy. Pracował wiele lat w mediach oraz w firmach prowadzących badania kliniczne. Absolwent zarządzania w Szkole Głównej Handlowej i psychologii postaw i zachowań na Uniwersytecie Warszawskim. Prywatnie domowy kucharz, jogin i motocyklista.

W FUNDACJI POMOC AUTYZM od 2018

Piotr Chodacki - pomysłodawca i założyciel fundacji

menadżer, ekonomista z wieloletnim doświadczeniem w ośrodkach dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Koordynator wielu projektów – w tym dotyczących osób wykluczonych społecznie, również dorosłych osób z autyzmem. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na wydziale Finansów. Obecnie prezes spółki w obszarze usług informatycznych, prezes Fundacji Pomoc Autyzm. Prywatnie uwielbia grać w koszykówkę i squasha oraz gotować dla przyjaciół.

W FUNDACJI POMOC AUTYZM od 2016 roku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

NUMER RACHUNKU:

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

Pytania, wątpliwości, więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu

fundacja@pomocautyzm.org

szkolenia@pomocautyzm.org

660 330 220

22 308 66 33

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm 

 

ul. Kowieńska 24

03-438 Warszawa

FUNDACJA POMOC AUTYZM

 

ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601,

REGON 364055186,

NIP 5213727757

 • Facebook Social Ikona
 • Instagram Ikona społeczna
 • YouTube Ikona społeczna

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM