Zespół - Fundacja Pomoc Autyzm łączy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w diagnozie i terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

 
 

EWA ŁUKOWSKA - psycholog, terapeuta

15 - letnie doświadczenie w terapii i diagnozie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Ukończyła specjalizację podyplomową z zakresu psychologii klinicznej (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu poznawczo-behawioralmym (CBT).

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (IPiN). Prowadzi terapię indywidualną i grupową – Treningi Umiejętności Społecznych osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Współpracuje ze szkołami wspierając zespoły pedagogiczne i współtworząc programy interwencyjne i terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Autorka publikacji nt. funkcjonowania uczniów z zespołem Aspergera w szkołach. Współredaktor książki „Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem” oraz redaktor prowadząca pakietu materiałów „Emocje w przedszkolu - problemy wychowawcze. Trudne sytuacje”. Autorka scenariuszy oraz reżyser narzędzia do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu „Dialog. Filmy Modelowe”. Uczestniczyła w badaniach klinicznych dotyczących wpływu memantyny na funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu (IPiN) oraz w polskiej walidacji ADI-R oraz ADOS-2 (Uniwersytet Warszawski). W Fundacji prowadzi szkolenia dotyczące funkcjonowania, wsparcia oraz terapii uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w placówkach oświatowych.

Agnieszka Łucjanek - psycholog

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu.

Pracownik Poradni dla dzieci z Autyzmem i ich Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Koordynator merytoryczny zespołu terapeutów Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Fundacji Scolar, w której dzieci i młodzież z objawami ze spektrum autyzmu uczestniczą w Treningu Umiejętności Społecznych. Prowadzi zajęcia grupowe TUS, terapię indywidualną, konsultacje rodzinne. Od wielu lat szkoli rodziców i specjalistów w zakresie w zakresie diagnostyki, terapii i pracy nad trudnymi zachowaniami u dzieci z rozpoznaniem Całościowych Zaburzeń Rozwoju.

W FUNDACJI POMOC AUTYZM PROWADZI (kliknij tekst aby zobaczyć):

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Ewelina Ciarka - pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, socjolog

11-letnie doświadczenie w terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie pracuje jako nauczyciel w jednej z warszawskich szkół specjalnych prowadząc grupę dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Pracowała jako dydaktyk w WSNS Pedagogium. Prowadzi terapie indywidualne dla osób z ASD. Związana z ośrodkami szkoleniowymi dla których prowadzi szkolenia autorskie w zakresie trudnych zachowań osób z ASD, usprawniania komunikacji i wprowadzania komunikacji alternatywnej oraz terapii. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w terapeutycznym punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Centrum Terapii Sotis oraz jako koordynator merytoryczny i superwizor w Centrum Terapii Promitis. Odbyła szereg szkoleń specjalistycznych z zakresu wsparcia i terapii osób z dysfunkcjami rozwojowymi. 

Katarzyna Pęczak - psycholog, psychoterapeuta, trener

Posiada 6-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu.

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, jest dyplomowanym psychoterapeutą w podejściu integracyjnym oraz trenerem umiejętności miękkich. Pracowała z osobami dorosłymi w Pracowni Rzeczy Różnych Fundacji SYNAPSIS. W swojej pracy interesuje się głównie rozwijaniem kompetencji komunikacyjnych osób z którymi pracuje oraz pracą w obszarze zachowań trudnych w oparciu o pozytywne podejście do trudnych zachowań. Prowadziła zespół ds. zachowań trudnych w placówce przedszkolnej Fundacji AUTISMUS oraz koordynowała proces szkolenia stażystów tej placówki we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Współpracowała również z terapeutycznym punktem przedszkolnym Fundacji Scolar.

 

Z pasją działa na rzecz pozytywnego podejścia do osób z autyzmem i zwiększania rozumienia ich specyficznych potrzeb m.in. rozpoczęła projekt Kino przyjazne sensorycznie, którego celem jest merytoryczne wsparcie kin we wprowadzaniu specjalnych, cyklicznych projekcji, które pozwalają dzieciom, młodzieży i ich rodzicom, cieszyć się filmową rozrywką. Prywatnie pasjonatka gór, wspinaczki i tańca.

Aneta Roguska - pedagog specjalny, terapeuta

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu

Ukończyła Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej. W swojej pracy koncentruje się szczególnie na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych podopiecznych oraz na pracy nad zachowaniami trudnymi w myśl pozytywnego podejścia do zachowań trudnych.  W Pracowni Rzeczy Różnych Fundacji SYNAPSIS współprowadziła zespół ds. komunikacji oraz w placówce przedszkolnej prowadziła zespół ds. komunikacji. Uczestniczyła w procesie szkolenia stażystów placówki przedszkolnej AUTISMUS we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Obecnie pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w placówce przedszkolnej Fundacji SCOLAR. Prywatnie miłośniczka aktywnego spędzania czasu wolnego poza miastem.

W FUNDACJI POMOC AUTYZM PROWADZI (kliknij tekst aby zobaczyć):

Szkolenie AAC I stopnia

Szkolenie AAC II stopnia

Anna Krauze - psycholog

Ponad 15 lat pracy z dziećmi z ASD. Od 2015 jest dyrektorem przedszkola dla dzieci z autyzmem.

Ukończyła studia na UW. Ukończyła studia podyplomowe „stosowana analiza zachowania” w SWPS. Pracuje pod superwizją, jest w trakcie ubiegania się o certyfikat BCBA. Od 2003 roku współpracowała z Centrum Wczesnej interwencji Krok po Kroku gdzie uczyła się podstaw pracy metodą behawioralną. Odbyła staż w Ośrodku na ul. Pilickiej oraz w Fundacji Synapsis. Od prawie 10 lat jest zawodowo związana z jedną z Warszawskich Fundacji gdzie obecnie  jest dyrektorem przedszkola dla dzieci z autyzmem. Jest behawiorystą, swoją wiedzą dzieli się ze stażystami, nauczycielami i rodzicami. Od wielu lat prowadzi szkolenia oraz  uczestniczy w procesie diagnozy dzieci ze spektrum autyzmu. Jest autorem poradnika dla nauczycieli pt. „Dziecko z autyzmem w przedszkolu”, „Nagradzanie i karanie dzieci” (wyd. Raabe) oraz tłumaczenia książki „Umówmy się! Książka o kontraktach dla dzieci i rodziców”  (wyd. Scolaris) 

Helena Magdalena Krauze - psycholog, psychoterapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym

12-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, 9 -letnie doświadczenie w pracy z osobami a ASD

Specjalizuje się w diagnozie oraz terapii indywidualnej i grupowej dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Współpracuje ze szkołami i przedszkolami wspierając zespoły pedagogiczne i współtworząc programy interwencyjne i terapeutyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoliła się w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, neuropsychologii klinicznej dziecka, stosowanej analizy zachowania oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, specjalistów i rodziców w zakresie diagnostyki, terapii i pracy nad zachowaniami trudnymi u dzieci z rozpoznaniem Całościowych Zaburzeń Rozwoju. Jest dyrektorem Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Fundacji Scolar, w której dzieci i młodzież z objawami ze spektrum autyzmu uczestniczą w Treningu Umiejętności Społecznych. Współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego i Poradnią Psychologiczną Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży SPZZLO Warszawa-Żoliborz. Pracowała w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie. Wieloletni pracownik poradni psychologiczno- pedagogicznych, przedszkoli (w tym przedszkola terapeutycznego dla dzieci z ASD) oraz koordynator Punktu Wczesnej Interwencji przy Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Błoniu.

Przemysław Sowa - psycholog, terapeuta

19 lat doświadczenia terapeutycznego

Od 12 lat koncentruje się na pracy z osobami ze spektrum autyzmu (ASD). Specjalizuje się w terapii indywidualnej i grupowej dzieci z autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwoju i zespołem Aspergera. Współpracuje z przedszkolami i szkołami współtworząc systemy motywacyjne i programy interwencyjne. Zajmuje się zarówno diagnozą funkcjonalną jak i nozologiczną zaburzeń ze spektrum autyzmu. Prowadzi szkolenia i konsultacje dla rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi z ASD. Wykładał i prowadził ćwiczenia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, a od kilku lat współpracuje z działającym pod auspicjami Związku Nauczycielstwa Polskiego Wydziałem Pedagogicznym WWSH. Ukończył studia podyplomowe i przeszedł szereg szkoleń z zakresu pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Obecnie w trakcie międzynarodowej certyfikacji z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania BCBA

Ewa Urbanowicz - lek. med. specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

W 2013 roku otrzymała wyróżnienie w Konkursie im. Profesora Zbigniewa Religi - “Wyjątkowy Lekarz”.

Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży. Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin, w której zajmuje się diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz terapią dzieci ujawniających współistniejące z autyzmem inne zaburzenia rozwojowe, psychiczne oraz zachowania. Prowadzi zajęcia na podyplomowych studiach neurologopedycznych (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), pedagogicznych (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), szkolenia dla psychologów, terapeutów integracji sensorycznej, propagujące wiedzę na temat diagnozy, kompleksowej terapii dzieci ujawniających zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz roli stanu psychicznego dzieci w kontekście ich rozwoju społecznego, poznawczego oraz komunikacji. W Instytucie Psychiatrii i Neurologii brała udział w badaniach klinicznych nad oceną skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Memantyny u dzieci ujawniających objawy ze spektrum autyzmu oraz oceną zawartości rtęci w przydatkach skóry oraz stężenia neurohormonów sterydowych we krwi dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Gabriela Lorens - neurologopeda, pedagog specjalny

Międzynarodowy terapeuta koncepcji Castillo Moralesa® oraz Certyfikowany terapeuta masażu Shantala

Autorka metody wspomagającej terapię logopedyczną ©GORA – Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów, Wizualnego Kodowania Części Mowy oraz ©Grupowej Stymulacji Funkcji Pokarmowych Cibus Sanus

– wspomaganie terapii dziecka z neofobią żywieniową poprzez wielozmysłową zabawę.Zainteresowania naukowe lokuje na pograniczu nauk społecznych, humanistycznych i medycznych (pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, psychologii i nauki o zdrowiu). Szczególnie zainteresowania koncentruje w obszarze wczesnej interwencji logopedycznej, wspomagania rozwoju dzieci z chorobą genetyczną, a także karmienia terapeutycznego. Obecnie zajmuje się badaniem korelacji zaburzeń motoryki ustno–twarzowej z całościowym nieprawidłowym rozwojem dziecka, gdzie specyficzna terapia jest częścią wielorakich działań usprawniających.

W FUNDACJI POMOC AUTYZM PROWADZI (kliknij tekst aby zobaczyć):

Gesty ©GORA w ujęciu praktycznym - szkolenie Gabrieli Lorens

Katarzyna Płucienniczak - psycholog

12-letnie doświadczenie w pracy z osobami z ASD

Specjalizuje się w diagnozie całościowych zaburzeń rozwoju. Pracowała w Fundacji Synapsis oraz Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, gdzie była członkiem zespołu diagnozującego zaburzenia ze spektrum autyzmu. Od wielu lat oprócz diagnoz nozologicznych prowadzi konsultacje dla rodziców. Przeszła szereg szkoleń dotyczących diagnozy i terapii całościowych zaburzeń rozwojowych, m.in. szkolenie dotyczące wykorzystania ADOS 2 w badaniach klinicznych

W FUNDACJI POMOC AUTYZM PROWADZI (kliknij tekst aby zobaczyć):

ASD u kobiet i dziewczynek

Dawid Bałutowski, psycholog, trener, coach

15-letnie doświadczenie w szkoleniach w sektorze oświaty

Od 2004 roku z pasją uczy innych jak się lepiej komunikować w pracy i życiu osobistym. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu szeroko rozumianych kompetencji interpersonalnych (asertywności, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, motywowania), umiejętności pedagogicznych, rozwoju osobistego i osobistej efektywności. Prelegent ponad 100 konferencji oświatowych na terenie całej Polski. Prowadzi autorską  Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego BCB. Autor książek „Jak oglądać filmy z młodzieżą”, „O co Ci chodzi? Praktyczny przewodnik po komunikacji interpersonalnej” i licznych publikacji z zakresu zarządzania i komunikacji.

W FUNDACJI POMOC AUTYZM PROWADZI (kliknij tekst aby zobaczyć):

Trudne rozmowy z rodzicami

Paulina Tabaka - Parzuchowska, koordynator biura oraz szkoleń zamkniętych

logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Od sierpnia 2018 wspiera Fundację Pomoc Autyzm koordynując działania biura, szkolenia zamknięte oraz projekty specjalne, odpowiada także za nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami. Opiekuje się organizacją oraz przebiegiem bezpłatnych warsztatów dla rodziców i studentów. 

Ukończyła studia magisterskie z logopedii oraz pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Odbyła 8 miesięczny staż terapeutyczny z osobami dorosłymi w Pracowni Rzeczy Różnych Fundacji SYNAPSIS. Pracowała jako logopeda w warszawskich przedszkolach oraz jako nauczyciel wspomagający dzieci z ASD. 

W FUNDACJI POMOC AUTYZM od 2018 roku

Aleksandara Flacht - koordynator szkoleń

socjolog, pracownik socjalny z uprawnieniami pedagogicznymi

Socjolog, pracownik socjalny z kilkuletnim doświadczeniem w organizacji szkoleń w różnych obszarach. Koordynator projektów doskonalenia zawodowego dla kadr pomocy społecznej i edukacji pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz chorych psychicznie. Wychowawca w placówce socjalizacyjnej oraz Ognisku Wychowawczym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Prywatnie wielka miłośniczka zwierząt i obserwator ich zachowań.

W FUNDACJI POMOC AUTYZM od 2016 roku

Arkadiusz Dawid - menadżer finansowy projektów

menadżer, marketingowiec i finansista

Koordynator projektów, e-marketingowiec i menadżer finansowy. Pracował wiele lat w mediach oraz w firmach prowadzących badania kliniczne. Absolwent zarządzania w Szkole Głównej Handlowej i psychologii postaw i zachowań na Uniwersytecie Warszawskim. Prywatnie domowy kucharz, jogin i motocyklista.

W FUNDACJI POMOC AUTYZM od 2018

Piotr Chodacki - pomysłodawca i założyciel fundacji

menadżer, ekonomista z wieloletnim doświadczeniem w ośrodkach dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Koordynator wielu projektów – w tym dotyczących osób wykluczonych społecznie, również dorosłych osób z autyzmem. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na wydziale Finansów. Obecnie prezes spółki w obszarze usług informatycznych, prezes Fundacji Pomoc Autyzm. Prywatnie uwielbia grać w koszykówkę i squasha oraz gotować dla przyjaciół.

W FUNDACJI POMOC AUTYZM od 2016 roku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Pytania, wątpliwości, więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: fundacja@pomocautyzm.org

Kontakt

fundacja@pomocautyzm.org

szkolenia@pomocautyzm.org

660 330 220

22 308 66 33

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

  • Facebook Social Ikona
  • Instagram Ikona społeczna
  • YouTube Ikona społeczna

FUNDACJA POMOC AUTYZM 

 

ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601,

REGON 364055186,

NIP 5213727757


BIURO

ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM