Zespół - Fundacja Pomoc Autyzm łączy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w diagnozie i terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Ewa Łukowska, psycholog, terapeuta

15 - letnie doświadczenie w terapii i diagnozie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Ukończyła specjalizację podyplomową z zakresu psychologii klinicznej (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu poznawczo-behawioralmym (CBT). ​

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (IPiN). Prowadzi terapię indywidualną i grupową – Treningi Umiejętności Społecznych osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Współpracuje ze szkołami wspierając zespoły pedagogiczne i współtworząc programy interwencyjne i terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Autorka publikacji nt. funkcjonowania uczniów z zespołem Aspergera w szkołach. Współredaktor książki „Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem” oraz redaktor prowadząca pakietu materiałów „Emocje w przedszkolu - problemy wychowawcze. Trudne sytuacje”. Autorka scenariuszy oraz reżyser narzędzia do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu „Dialog. Filmy Modelowe”. Uczestniczyła w badaniach klinicznych dotyczących wpływu memantyny na funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu (IPiN) oraz w polskiej walidacji ADI-R oraz ADOS-2 (Uniwersytet Warszawski). W Fundacji prowadzi szkolenia dotyczące funkcjonowania, wsparcia oraz terapii uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w placówkach oświatowych.

Agnieszka Łucjanek, psycholog

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu.

Pracownik Poradni dla dzieci z Autyzmem i ich Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Koordynator merytoryczny zespołu terapeutów Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Fundacji Scolar, w której dzieci i młodzież z objawami ze spektrum autyzmu uczestniczą w Treningu Umiejętności Społecznych. Prowadzi zajęcia grupowe TUS, terapię indywidualną, konsultacje rodzinne. Od wielu lat szkoli rodziców i specjalistów w zakresie w zakresie diagnostyki, terapii i pracy nad trudnymi zachowaniami u dzieci z rozpoznaniem Całościowych Zaburzeń Rozwoju.

Ewelina Ciarka, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, socjolog

11-letnie doświadczenie w terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie pracuje jako nauczyciel w jednej z warszawskich szkół specjalnych prowadząc grupę dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Pracowała jako dydaktyk w WSNS Pedagogium. Prowadzi terapie indywidualne dla osób z ASD. Związana z ośrodkami szkoleniowymi dla których prowadzi szkolenia autorskie w zakresie trudnych zachowań osób z ASD, usprawniania komunikacji i wprowadzania komunikacji alternatywnej oraz terapii. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w terapeutycznym punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Centrum Terapii Sotis oraz jako koordynator merytoryczny i superwizor w Centrum Terapii Promitis. Odbyła szereg szkoleń specjalistycznych z zakresu wsparcia i terapii osób z dysfunkcjami rozwojowymi. W Fundacji prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla rodziców, nauczycieli i studentów.

Katarzyna Pęczak, psycholog, psychoterapeuta, trener, pomysłodawczyni i koordynator projektu "Kino przyjazne sensorycznie"

Posiada 6-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu.

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, jest dyplomowanym psychoterapeutą w podejściu integracyjnym oraz trenerem umiejętności miękkich. Pracowała z osobami dorosłymi w Pracowni Rzeczy Różnych Fundacji SYNAPSIS. W swojej pracy interesuje się głównie rozwijaniem kompetencji komunikacyjnych osób z którymi pracuje oraz pracą w obszarze zachowań trudnych w oparciu o pozytywne podejście do trudnych zachowań. Prowadziła zespół ds. zachowań trudnych w placówce przedszkolnej Fundacji AUTISMUS oraz koordynowała proces szkolenia stażystów tej placówki we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Współpracowała również z terapeutycznym punktem przedszkolnym Fundacji Scolar.

 

Z pasją działa na rzecz pozytywnego podejścia do osób z autyzmem i zwiększania rozumienia ich specyficznych potrzeb m.in. rozpoczęła projekt Kino przyjazne sensorycznie, którego celem jest merytoryczne wsparcie kin we wprowadzaniu specjalnych, cyklicznych projekcji, które pozwalają dzieciom, młodzieży i ich rodzicom, cieszyć się filmową rozrywką. 

Prywatnie pasjonatka gór, wspinaczki i tańca.

Aneta Roguska, pedagog specjalny, terapeuta

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu

Ukończyła Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej. W swojej pracy koncentruje się szczególnie na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych podopiecznych oraz na pracy nad zachowaniami trudnymi w myśl pozytywnego podejścia do zachowań trudnych.  W Pracowni Rzeczy Różnych Fundacji SYNAPSIS współprowadziła zespół ds. komunikacji oraz w placówce przedszkolnej prowadziła zespół ds. komunikacji. Uczestniczyła w procesie szkolenia stażystów placówki przedszkolnej AUTISMUS we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Obecnie pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w placówce przedszkolnej Fundacji SCOLAR. Prywatnie miłośniczka aktywnego spędzania czasu wolnego poza miastem.

Anna Krauze -  psycholog

Ponad 15 lat pracy z dziećmi z ASD. Od 2015 jest dyrektorem przedszkola dla dzieci z autyzmem.

Ukończyła studia na UW. Ukończyła studia podyplomowe „stosowana analiza zachowania” w SWPS. Pracuje pod superwizją, jest w trakcie ubiegania się o certyfikat BCBA. Od 2003 roku współpracowała z Centrum Wczesnej interwencji Krok po Kroku gdzie uczyła się podstaw pracy metodą behawioralną. Odbyła staż w Ośrodku na ul. Pilickiej oraz w Fundacji Synapsis. Od prawie 10 lat jest zawodowo związana z jedną z Warszawskich Fundacji gdzie obecnie  jest dyrektorem przedszkola dla dzieci z autyzmem. Jest behawiorystą, swoją wiedzą dzieli się ze stażystami, nauczycielami i rodzicami. Od wielu lat prowadzi szkolenia oraz  uczestniczy w procesie diagnozy dzieci ze spektrum autyzmu. Jest autorem poradnika dla nauczycieli pt. „Dziecko z autyzmem w przedszkolu”, „Nagradzanie i karanie dzieci” (wyd. Raabe) oraz tłumaczenia książki „Umówmy się! Książka o kontraktach dla dzieci i rodziców”  (wyd. Scolaris) 

Helena Magdalena Krauze – psycholog, psychoterapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym.

12-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, 9 -letnie doświadczenie w pracy z osobami a ASD

Specjalizuje się w diagnozie oraz terapii indywidualnej i grupowej dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Współpracuje ze szkołami i przedszkolami wspierając zespoły pedagogiczne i współtworząc programy interwencyjne i terapeutyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoliła się w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, neuropsychologii klinicznej dziecka, stosowanej analizy zachowania oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, specjalistów i rodziców w zakresie diagnostyki, terapii i pracy nad zachowaniami trudnymi u dzieci z rozpoznaniem Całościowych Zaburzeń Rozwoju. Jest dyrektorem Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Fundacji Scolar, w której dzieci i młodzież z objawami ze spektrum autyzmu uczestniczą w Treningu Umiejętności Społecznych. Współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego i Poradnią Psychologiczną Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży SPZZLO Warszawa-Żoliborz. Pracowała w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie. Wieloletni pracownik poradni psychologiczno- pedagogicznych, przedszkoli (w tym przedszkola terapeutycznego dla dzieci z ASD) oraz koordynator Punktu Wczesnej Interwencji przy Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Błoniu.

Przemysław Sowa, psycholog, terapeuta

19 lat doświadczenia terapeutycznego

Od 12 lat koncentruje się na pracy z osobami ze spektrum autyzmu (ASD). Specjalizuje się w terapii indywidualnej i grupowej dzieci z autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwoju i zespołem Aspergera. Współpracuje z przedszkolami i szkołami współtworząc systemy motywacyjne i programy interwencyjne. Zajmuje się zarówno diagnozą funkcjonalną jak i nozologiczną zaburzeń ze spektrum autyzmu. Prowadzi szkolenia i konsultacje dla rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi z ASD. 

Wykładał i prowadził ćwiczenia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, a od kilku lat współpracuje z działającym pod auspicjami Związku Nauczycielstwa Polskiego Wydziałem Pedagogicznym WWSH. Ukończył studia podyplomowe i przeszedł szereg szkoleń z zakresu pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Obecnie w trakcie międzynarodowej certyfikacji z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania BCBA.

Ewa Urbanowicz, lek. med. specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

W 2013 roku otrzymała wyróżnienie w Konkursie im. Profesora Zbigniewa Religi - “Wyjątkowy Lekarz”.

Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży. Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin, w której zajmuje się diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz terapią dzieci ujawniających współistniejące z autyzmem inne zaburzenia rozwojowe, psychiczne oraz zachowania. Prowadzi zajęcia na podyplomowych studiach neurologopedycznych (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), pedagogicznych (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), szkolenia dla psychologów, terapeutów integracji sensorycznej, propagujące wiedzę na temat diagnozy, kompleksowej terapii dzieci ujawniających zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz roli stanu psychicznego dzieci w kontekście ich rozwoju społecznego, poznawczego oraz komunikacji.
W Instytucie Psychiatrii i Neurologii brała udział w badaniach klinicznych nad oceną skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Memantyny u dzieci ujawniających objawy ze spektrum autyzmu oraz oceną zawartości rtęci w przydatkach skóry oraz stężenia neurohormonów sterydowych we krwi dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Katarzyna Płucienniczak, psycholog

12-letnie doświadczenie w pracy z osobami z ASD

Specjalizuje się w diagnozie całościowych zaburzeń rozwoju. Pracowała w Fundacji Synapsis oraz Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, gdzie była członkiem zespołu diagnozującego zaburzenia ze spektrum autyzmu. Od wielu lat oprócz diagnoz nozologicznych prowadzi konsultacje dla rodziców. Przeszła szereg szkoleń dotyczących diagnozy i terapii całościowych zaburzeń rozwojowych, m.in. szkolenie dotyczące wykorzystania ADOS 2 w badaniach klinicznych.

Dawid Bałutowski, psycholog, trener, coach

15-letnie doświadczenie w szkoleniach w sektorze oświaty

Od 2004 roku z pasją uczy innych jak się lepiej komunikować w pracy i życiu osobistym. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu szeroko rozumianych kompetencji interpersonalnych (asertywności, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, motywowania), umiejętności pedagogicznych, rozwoju osobistego i osobistej efektywności. Prelegent ponad 100 konferencji oświatowych na terenie całej Polski. Prowadzi autorską  Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego BCB. Autor książek „Jak oglądać filmy z młodzieżą”, „O co Ci chodzi? Praktyczny przewodnik po komunikacji interpersonalnej” i licznych publikacji z zakresu zarządzania i komunikacji.

Paulina Tabaka - Parzuchowska, koordynator biura oraz szkoleń zamkniętych

logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Od sierpnia 2018 wspiera Fundację Pomoc Autyzm koordynując działania biura, szkolenia zamknięte oraz projekty specjalne, odpowiada także za nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami. Opiekuje się organizacją oraz przebiegiem bezpłatnych warsztatów dla rodziców i studentów. 

Ukończyła studia magisterskie z logopedii oraz pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Odbyła 8 miesięczny staż terapeutyczny z osobami dorosłymi w Pracowni Rzeczy Różnych Fundacji SYNAPSIS. Pracowała jako logopeda w warszawskich przedszkolach oraz jako nauczyciel wspomagający dzieci z ASD. 

Aleksandara Flacht-Dąbrowska, koordynator szkoleń

Socjolog, Pracownik socjalny z uprawnieniami pedagogicznymi

Socjolog, pracownik socjalny z kilkuletnim doświadczeniem w organizacji szkoleń w różnych obszarach. Koordynator projektów doskonalenia zawodowego dla kadr pomocy społecznej i edukacji pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz chorych psychicznie.
Wychowawca w placówce socjalizacyjnej oraz Ognisku Wychowawczym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Prywatnie wielka miłośniczka zwierząt i obserwator ich zachowań.

Piotr Chodacki, pomysłodawca i założyciel fundacji

Menadżer, ekonomista z wieloletnim doświadczeniem w ośrodkach dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Koordynator wielu projektów – w tym dotyczących osób wykluczonych społecznie, również dorosłych osób z autyzmem. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na wydziale Finansów. Obecnie prezes spółki w obszarze usług informatycznych, prezes Fundacji Pomoc Autyzm. Prywatnie uwielbia grać w koszykówkę i squasha oraz gotować dla przyjaciół.

Arkadiusz Dawid, menadżer finansowy projektów

Menadżer, marketingowiec i finansista.

Koordynator projektów, e-marketingowiec i menadżer finansowy. Pracował wiele lat w mediach oraz w firmach prowadzących badania kliniczne. Absolwent zarządzania w Szkole Głównej Handlowej i psychologii postaw i zachowań na Uniwersytecie Warszawskim. Prywatnie domowy kucharz, jogin i motocyklista.

Please reload

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Facebook Social Ikona
  • Instagram Ikona społeczna
  • YouTube Ikona społeczna

Pytania lub wątpliwości? 

Zadzwoń - chętnie na wszystkie odpowiemy!

Telefon:

660 330 220
22 308 66 33

Napisz do nas maila:

fundacja@pomocautyzm.org

Pytania i informacje o szkoleniach:

szkolenia@pomocautyzm.org

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM

FUNDACJA POMOC AUTYZM
ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601, REGON 364055186, NIP 5213727757

 

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Fundacji Pomoc Autyzm
ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

REGON 365882046

Polityka cookies