Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu

 - interwencja behawioralna - szkolenie

Szkolenie "Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu" skierowane jest do wychowawców, nauczycieli, asystentów i innych specjalistów pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu (dzieci z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju) w punktach wczesnej interwencji, przedszkolach i szkołach.

Szkolenie Fundacji Pomoc Autyzm

Cel szkolenia

Podczas jednodniowego szkolenia "Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu" omówione zostaną metody pracy nad zachowaniami trudnymi  u dzieci z ASD w oparciu o techniki stosowanej analizy zachowania. Nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy i specjaliści nabędą umiejętność określania funkcji zachowań trudnych i skutecznej pracy nad ich zmianą. Dowiedzą się także, co zrobić, żeby zachowania trudne nie pojawiły się, czyli jak ważna jest motywacja i wzmacnianie zachowań pożądanych w pracy nad zachowaniami u dzieci.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby poznać specyfikę uczenia metodą behawioralną. Znajomość terminologii  i założeń terapeutycznych stosowanej analizy zachowania nie jest wymagana.

Czego nauczą się uczestnicy:​

 • Dowiedzą się co wpływa na zachowanie (ABC zachowania) 

 • Poznają podstawowe wzory kształtowania zachowań 

 • Dowiedzą się, które zachowania są trudne i poznają ich przyczyny 

 • Dowiedzą się jak rozwijać zachowania pożądane i jak redukować zachowania niepożądane 

 • Dowiedzą się, jak zaplanować interwencję – schemat postępowania z zachowaniami trudnymi

 • Nauczą się określania funkcji zachowania

 • Poznają działania proaktywne, czyli co można zrobić przed wystąpieniem zachowania 

 • Dowiedzą się, jak działamy po wystąpieniu zachowania - czyli w jaki sposób można zwiększyć ilość zachowań pożądanych i zmniejszyć ilość zachowań niepożądanych

 • Omówią wybrane przez siebie przypadki zachowań trudnych uczniów, określą funkcje zachowania i stworzą plan interwencji – praca w grupach

Program szkolenia "Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu":

Metody i narzędzia:

 • wykład

 • dyskusja

 • ćwiczenia

Certyfikacja:

Uczestnicy szkolenia "Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu" otrzymają zaświadczenie Fundacji Pomoc Autyzm o ukończeniu kursu. Dodatkowo dla chętnych wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, wiąże się to z podaniem dodatkowych danych w formularzu zgłoszeniowym (zobacz, jak wygląda wzór zaświadczenia - oczywiście będzie odpowiednio opieczętowane i podpisane)

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

Prowadzenie szkolenia (w zależności od terminu i lokalizacji):

Helena Magdalena Krauze

psycholog, psychoterapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym

12-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, 9 -letnie doświadczenie w pracy z osobami a ASD. Specjalizuje się w diagnozie oraz terapii indywidualnej i grupowej dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Współpracuje ze szkołami i przedszkolami wspierając zespoły pedagogiczne i współtworząc programy interwencyjne i terapeutyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

W Fundacji Pomoc Autyzm prowadzi:

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu - interwencja behawioralna

Ewelina Ciarka

pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, socjolog

 

11-letnie doświadczenie w terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzi terapie indywidualne dla osób z ASD. 

W Fundacji Pomoc Autyzm prowadzi:

Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu - interwencja behawioralna

ABC Autyzmu

Organizacja przestrzeni terapeutycznej

Cykl bezpłatnych webinarów - Wsparcie dziecka z ASD

Anna Krauze

psycholog, 

Ponad 15 lat pracy z dziećmi z ASD. Od 2015 jest dyrektorem przedszkola dla dzieci z autyzmem. Od wielu lat prowadzi szkolenia oraz  uczestniczy w procesie diagnozy dzieci ze spektrum autyzmu.

W Fundacji Pomoc Autyzm prowadzi:

Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu - interwencja behawioralna

Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym. Narzędzia VB -MAPP / PEP

Nauka mowy i komunikacji u dzieci z ASD

Jak bawić się i spędzać wolny czas z dzieckiem z ASD

Dziecko z autyzmem w przedszkolu

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Pytania, wątpliwości, więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: fundacja@pomocautyzm.org

Kontakt

fundacja@pomocautyzm.org

szkolenia@pomocautyzm.org

660 330 220

22 308 66 33

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 • Facebook Social Ikona
 • Instagram Ikona społeczna
 • YouTube Ikona społeczna

FUNDACJA POMOC AUTYZM 

 

ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601,

REGON 364055186,

NIP 5213727757


BIURO

ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM