Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu

 - interwencja behawioralna - szkolenie

Szkolenie "Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu" skierowane jest do wychowawców, nauczycieli, asystentów i innych specjalistów pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu (dzieci z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju) w punktach wczesnej interwencji, przedszkolach i szkołach.

Szkolenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm

Cel szkolenia

Podczas jednodniowego szkolenia "Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu" omówione zostaną metody pracy nad zachowaniami trudnymi  u dzieci z ASD w oparciu o techniki stosowanej analizy zachowania. Nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy i specjaliści nabędą umiejętność określania funkcji zachowań trudnych i skutecznej pracy nad ich zmianą. Dowiedzą się także, co zrobić, żeby zachowania trudne nie pojawiły się, czyli jak ważna jest motywacja i wzmacnianie zachowań pożądanych w pracy nad zachowaniami u dzieci.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby poznać specyfikę uczenia metodą behawioralną. Znajomość terminologii  i założeń terapeutycznych stosowanej analizy zachowania nie jest wymagana.

WEBINAR
20 sierpnia 2020, czw

Cena:

275 zł

9:00 - 16:00

Czego nauczą się uczestnicy:​

To szkolenie jest dostępne 

także w formie webinaru!

(terminy i zapisy  na dole strony)

 • Dowiedzą się co wpływa na zachowanie (ABC zachowania) 

 • Poznają podstawowe wzory kształtowania zachowań 

 • Dowiedzą się, które zachowania są trudne i poznają ich przyczyny 

 • Dowiedzą się jak rozwijać zachowania pożądane i jak redukować zachowania niepożądane 

 • Dowiedzą się, jak zaplanować interwencję – schemat postępowania z zachowaniami trudnymi

 • Nauczą się określania funkcji zachowania

 • Poznają działania proaktywne, czyli co można zrobić przed wystąpieniem zachowania 

 • Dowiedzą się, jak działamy po wystąpieniu zachowania - czyli w jaki sposób można zwiększyć ilość zachowań pożądanych i zmniejszyć ilość zachowań niepożądanych

 • Omówią wybrane przez siebie przypadki zachowań trudnych uczniów, określą funkcje zachowania i stworzą plan interwencji – praca w grupach

Program szkolenia "Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu":

Metody i narzędzia:

 • wykład

 • dyskusja

 • ćwiczenia

Certyfikacja:

Uczestnicy szkolenia "Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu" otrzymają zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli o ukończeniu kursu. Dodatkowo dla chętnych wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, wiąże się to z podaniem dodatkowych danych w formularzu zgłoszeniowym (zobacz, jak wygląda wzór zaświadczenia - oczywiście będzie odpowiednio opieczętowane i podpisane)

WEBINAR
20 sierpnia 2020, czw

Cena:

275 zł

9:00 - 16:00

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Prowadzenie (w zależności od terminu i lokalizacji):

 • Facebook Pomoc Autyzm
Sprawdź RECENZJE
naszych szkoleń - kliknij!

Chcecie Państwo uzyskać więcej informacji - zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: szkolenia@pomocautyzm.org

Sprawdź nasze inne szkolenia

AAC - jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem?

Szkolenie ma na celu odpowiedź na pytanie „Jak świadomie zacząć pracę nad umiejętnościami komunikacyjnymi?”. Dzięki niemu nauczycie się Państwo oceniać umiejętności komunikacyjne, planować proces wspomagania komunikacji, poszukiwać i odnajdywać sytuacje, które mogą nabrać charakteru komunikacyjnego w codziennym życiu, o tym jak stać się kompetentnym partnerem komunikacyjnym i rozwijać ekspresyjność dzieci i dorosłych osób z autyzmem.

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka.

Wiedza w zakresie możliwości wsparcia przez lekarza psychiatrę pozwoli wybrać adekwatne rozwiązania i zapewni poczucie komfortu we wzajemnej współpracy dzieci, rodziców i nauczycieli:

 • W jakich sytuacjach wystarczy oddziaływanie psychoterapeutyczne, a kiedy należy szukać pomocy u lekarza psychiatry?

 • Jakie  zachowania  mogą być  mylnie interpretowane jako  trudne, co może doprowadzić do przeoczenia  potrzeby  profesjonalnego wsparcia (np. wagary “maskujące”  depresję)?

 • Jakie pytania zadać lekarzowi psychiatrze odnośnie  oczekiwanych skutków farmakoterapii?

Wspieranie samodzielności dziecka z autyzmem

Głównym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania samodzielności dziecka z ASD: samoobsługi, treningu toaletowego, zabawy, komunikacji, jedzenia, spania. Rodzice i specjaliści nauczą się, jak promować samodzielność swoich dzieci. Pozwala to nie tylko odciążyć rodziców/nauczycieli przedszkolnych podczas codziennego funkcjonowania, ale też ułatwi, a w niektórych przypadkach w ogóle umożliwi przyjęcie dziecka do przedszkola, szkoły czy innego ośrodka. 

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Uczestnicy zapoznają się z założeniami pracy grupowej wg Goldsteina, zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć. Podczas drugiego dnia zajęć uczestnicy zaplanują plan pracy grupy oraz przygotują zestaw materiałów na zajęcia.

Please reload

 • Facebook Social Ikona
 • Instagram Ikona społeczna
 • YouTube Ikona społeczna

Pytania lub wątpliwości? 

Zadzwoń - chętnie na wszystkie odpowiemy!

Telefon:

660 330 220
22 308 66 33

Napisz do nas maila:

fundacja@pomocautyzm.org

Pytania i informacje o szkoleniach:

szkolenia@pomocautyzm.org

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM

FUNDACJA POMOC AUTYZM
ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601, REGON 364055186, NIP 5213727757

 

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Fundacji Pomoc Autyzm
ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

REGON 365882046

Polityka cookies