Jak bawić się i spędzać wolny czas z dzieckiem z ASD

 - szkolenie

Nowy termin w przygotowaniu

w przygotowaniu

Co zyskasz dzięki szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką zabawy u dzieci z zaburzeniami rozwoju.

 • Poznasz etapy rozwoju zabawy i czym się różnią u dzieci w normie rozwojowej i z zaburzeniami rozwoju

 • Nauczysz się w jaki sposób planować naukę zabawy 

 • Dowiesz się jak dobierać pomoce edukacyjne i zabawki

 • Nauczysz się jak ułatwiać dziecku naukę samodzielnego spędzania czasu wolnego

 • Dowiesz się jakie techniki sprzyjają efektywnemu uczeniu zabawy dzieci z zaburzeniami rozwoju 

Dla kogo

 • psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów

 • wychowawców, nauczycieli, asystentów 

 • innych specjalistów pracujących z dziećmi z ze spektrum autyzmu (dzieci z autyzmem dziecięcym i całościowymi zaburzeniami rozwoju) w przedszkolach

 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji oraz tematyką szkolenia

 • osób, które chciałyby poznać specyfikę uczenia metodą behawioralną

Znajomość terminologii  i założeń terapeutycznych stosowanej analizy zachowania nie jest wymagana.

Czas szkolenia

6 h zegarowych/ 8 dydaktycznych

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie - wybierz przy zapisie

Cena

275 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe

 • kwestionariusz do oceny kompetencji społecznych dzieci

 • przykładowe scenariusze zabaw

 • dostęp do filmów z videomodelingiem zabaw 

 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • dostęp do nagrania całego szkolenia (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład

 • warsztaty

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe

 • otwarte

 • zamknięte

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

A może szkolenie zamknięte lub konsultacja specjalistyczna? 

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.