Jak bawić się i spędzać wolny czas z dzieckiem z ASD

 - szkolenie.

Szkolenie "Jak bawić się i spędzać wolny czas z dzieckiem z ASD" skierowane jest do osób pracujących z dziećmi  z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym  (nauczyciele wspomagający, terapeuci, psychologowie, logopedzi). 

Szkolenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką zabawy u dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Czego nauczą się uczestnicy:​

Osoby które ukończą szkolenie będą nauczą się w jaki sposób planować naukę zabawy, jakie są etapy tego procesu, jak ułatwiać dziecku  naukę samodzielnego spędzania czasu wolnego. Uczestnicy dowiedzą się jakie techniki sprzyjają efektywnemu uczniu zabawy dzieci z zaburzeniami rozwoju. 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby poznać specyfikę uczenia metodą behawioralną. Znajomość terminologii  i założeń terapeutycznych stosowanej analizy zachowania nie jest wymagana.

Program szkolenia "Jak bawić się i spędzać wolny czas z dzieckiem z ASD"

1. Rozwój zabawy u dzieci w normie rozwojowej

2. Charakterystyka zabawy u dzieci z zaburzeniami rozwoju

3. Funkcje wykonawcze a zabawa dzieci z zaburzeniami rozwoju

4. Specyfika uczenia się dzieci z zaburzeniami rozwoju

        4.1 metody uczenia

        4.2 budowanie motywacji

        4.3 zwiększanie efektywności uczenia (działania proaktywne)

5. Ocena umiejętności społecznych dzieci i planowanie celów terapeutycznych

6. Dobór pomocy edukacyjnych i zabawek

7. Uczenie spędzania wolnego czasu - plany aktywności

8. Nauka zabawy metodą modelowania i videomodelingu.

9. Nauka gier z regułami

Metody i narzędzia:

  • wykład

  • ćwiczenia

Certyfikacja:

Uczestnicy szkolenia "Jak bawić się i spędzać wolny czas z dzieckiem z ASD" otrzymają zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli o ukończeniu kursu.

Nie ma pasującego terminu?
Powiadomimy Cię

Cena:

275 zł

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Prowadzenie:

Anna Krauze -  psycholog, studia ukończone na UW oraz studia podyplomowe „Stosowana analiza zachowania” w SWPS. Pracuje pod superwizją, jest w trakcie ubiegania się o certyfikat BCBA. 
Od 2003 roku współpracowała z Centrum Wczesnej interwencji Krok po Kroku gdzie uczyła się podstaw pracy metodą behawioralną. Odbyła staż w Ośrodku na ul. Pilickiej oraz w Fundacji Synapsis. Od prawie 10 lat jest zawodowo związana z jedną z Warszawskich Fundacji gdzie obecnie  jestem dyrektorem przedszkola dla dzieci z autyzmem. Jest behawiorystą , swoją wiedzą dzieli się ze stażystami, nauczycielami i rodzicami. Od wielu lat prowadzi szkolenia oraz  uczestniczy w procesie diagnozy dzieci ze spektrum autyzmu. Jest autorem poradnika dla nauczycieli pt. „Dziecko z autyzmem w przedszkolu”, „Nagradzanie i karanie dzieci” (wyd. Raabe) oraz tłumaczenia książki „Umówmy się! Książka o kontraktach dla dzieci i rodziców”  (wyd. Scolaris) 

  • Facebook Pomoc Autyzm
Sprawdź RECENZJE
naszych szkoleń - kliknij!

Chcecie Państwo uzyskać więcej informacji - zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: szkolenia@pomocautyzm.org

Sprawdź nasze inne szkolenia

AAC-jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem?

Szkolenie ma na celu odpowiedź na pytanie „Jak świadomie zacząć pracę nad umiejętnościami komunikacyjnymi?”. Dzięki niemu nauczycie się Państwo oceniać umiejętności komunikacyjne, planować proces wspomagania komunikacji, poszukiwać i odnajdywać sytuacje, które mogą nabrać charakteru komunikacyjnego w codziennym życiu, o tym jak stać się kompetentnym partnerem komunikacyjnym i rozwijać ekspresyjność dzieci i dorosłych osób z autyzmem.

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka.

Wiedza w zakresie możliwości wsparcia przez lekarza psychiatrę pozwoli wybrać adekwatne rozwiązania i zapewni poczucie komfortu we wzajemnej współpracy dzieci, rodziców i nauczycieli:

  • W jakich sytuacjach wystarczy oddziaływanie psychoterapeutyczne, a kiedy należy szukać pomocy u lekarza psychiatry?

  • Jakie  zachowania  mogą być  mylnie interpretowane jako  trudne, co może doprowadzić do przeoczenia  potrzeby  profesjonalnego wsparcia (np. wagary “maskujące”  depresję)?

  • Jakie pytania zadać lekarzowi psychiatrze odnośnie  oczekiwanych skutków farmakoterapii?

Wspieranie samodzielności dziecka z autyzmem

Głównym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania samodzielności dziecka z ASD: samoobsługi, treningu toaletowego, zabawy, komunikacji, jedzenia, spania. Rodzice i specjaliści nauczą się, jak promować samodzielność swoich dzieci. Pozwala to nie tylko odciążyć rodziców/nauczycieli przedszkolnych podczas codziennego funkcjonowania, ale też ułatwi, a w niektórych przypadkach w ogóle umożliwi przyjęcie dziecka do przedszkola, szkoły czy innego ośrodka. 

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Uczestnicy zapoznają się z założeniami pracy grupowej wg Goldsteina, zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć. Podczas drugiego dnia zajęć uczestnicy zaplanują plan pracy grupy oraz przygotują zestaw materiałów na zajęcia.

Please reload

  • Facebook Social Ikona
  • Instagram Ikona społeczna
  • YouTube Ikona społeczna

Pytania lub wątpliwości? 

Zadzwoń - chętnie na wszystkie odpowiemy!

Telefon:

660 330 220
22 308 66 33

Napisz do nas maila:

fundacja@pomocautyzm.org

Pytania i informacje o szkoleniach:

szkolenia@pomocautyzm.org

Polityka cookies

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM

FUNDACJA POMOC AUTYZM
ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601, REGON 364055186, NIP 5213727757

 

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Fundacji Pomoc Autyzm
ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

REGON 365882046