Kopia baner (2).png

Wspieranie samodzielności dziecka

ze spektrum autyzmu - szkolenie

Nowy termin w przygotowaniu

w przygotowaniu

Co zyskasz dzięki szkoleniu:

Głównym celem szkolenia "Wspieranie samodzielności dziecka ze spektrum autyzmu" jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania samodzielności dziecka z ASD: samoobsługi, treningu toaletowego, zabawy, komunikacji, jedzenia, spania. Rodzice i specjaliści nauczą się, jak promować samodzielność swoich dzieci. Pozwala to nie tylko odciążyć rodziców/nauczycieli przedszkolnych podczas codziennego funkcjonowania, ale też ułatwi, a w niektórych przypadkach w ogóle umożliwi przyjęcie dziecka do przedszkola, szkoły czy innego ośrodka. Dotyczy to zwłaszcza treningu toaletowego, komunikacji i samodzielnego jedzenia.

Szkolenie ma pomóc skutecznie przezwyciężyć codzienne trudności w pracy / życiu z dzieckiem ze spektrum autyzmu:

 • Ogólne trudności w uczeniu się, zapamiętywaniu

 • Brak współdzielenia pola uwagi

 • Krótki czas uwagi, koncentracji

 • Pomimo uczenia długo potrzebują pomocy

 • Dosłowne rozumienie języka

 • Przewaga myślenia obrazkowego nad werbalnym

 • Trudności w przystosowaniu się do zmian i zaakceptowaniu nowości

 • Rytuały i schematy

 • Uczenie pojedynczych, wyizolowanych czynności

 • Nadmierne wyręczane

 • Brak konsekwencji ze strony opiekunów / nauczycieli

 • Brak spójności pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, 
   

Dla kogo

 • psychologów, pedagogów, terapeutów

 • wychowawców, nauczycieli wspomagających, pedagogów szkolnych

 • asystentów i pomocy nauczycieli

 • rodziców i opiekunów

 • osób pracujących w żłobkach, przedszkolach, szkołach z dziećmi ze spektrum autyzmu

 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie pracy z osobami z ASD

 • szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby poznać specyfikę uczenia metodą behawioralną

Znajomość terminologii  i założeń terapeutycznych stosowanej analizy zachowania nie jest wymagana.

Czas szkolenia

1 dzień = 6 godzin ( 9 dydaktycznych)​

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie - wybierz przy zapisie

Cena

275 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe

 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • dostęp do nagrania całego szkolenia (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład

 • dyskusja

 • ćwiczenia

 • prezentacja filmów

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe

 • stacjonarne 

 • otwarte

 • zamknięte

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

A może szkolenie zamknięte lub konsultacja specjalistyczna? 

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.