Szkolenie Fundacji Pomoc Autyzm

Wspieranie samodzielności dziecka

ze spektrum autyzmu - szkolenie

Wspieranie samodzielności dziecka ze spektrum autyzmu szkolenie jest przeznaczone dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu i/lub specjalistów

pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu.

27 lutego 2021, sobota

WEBINAR

9:00 - 16:00

275 zł

Co zyskasz dzięki szkoleniu:

Głównym celem szkolenia "Wspieranie samodzielności dziecka ze spektrum autyzmu" jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania samodzielności dziecka z ASD: samoobsługi, treningu toaletowego, zabawy, komunikacji, jedzenia, spania. Rodzice i specjaliści nauczą się, jak promować samodzielność swoich dzieci. Pozwala to nie tylko odciążyć rodziców/nauczycieli przedszkolnych podczas codziennego funkcjonowania, ale też ułatwi, a w niektórych przypadkach w ogóle umożliwi przyjęcie dziecka do przedszkola, szkoły czy innego ośrodka. Dotyczy to zwłaszcza treningu toaletowego, komunikacji i samodzielnego jedzenia.

Szkolenie ma pomóc skutecznie przezwyciężyć codzienne trudności w pracy / życiu z dzieckiem ze spektrum autyzmu:

 • Ogólne trudności w uczeniu się, zapamiętywaniu

 • Brak współdzielenia pola uwagi

 • Krótki czas uwagi, koncentracji

 • Pomimo uczenia długo potrzebują pomocy

 • Dosłowne rozumienie języka

 • Przewaga myślenia obrazkowego nad werbalnym

 • Trudności w przystosowaniu się do zmian i zaakceptowaniu nowości

 • Rytuały i schematy

 • Uczenie pojedynczych, wyizolowanych czynności

 • Nadmierne wyręczane

 • Brak konsekwencji ze strony opiekunów / nauczycieli

 • Brak spójności pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, 
   

Dla kogo

 • psychologów, pedagogów, terapeutów

 • wychowawców, nauczycieli wspomagających, pedagogów szkolnych

 • asystentów i pomocy nauczycieli

 • rodziców i opiekunów

 • osób pracujących w żłobkach, przedszkolach, szkołach z dziećmi ze spektrum autyzmu

 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie pracy z osobami z ASD

 • szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby poznać specyfikę uczenia metodą behawioralną

Znajomość terminologii  i założeń terapeutycznych stosowanej analizy zachowania nie jest wymagana.

Czas szkolenia

1 dzień = 6 godzin ( 9 dydaktycznych)​

Certyfikacja

Uczestnicy szkolenia "Wspieranie samodzielności dziecka ze spektrum autyzmu" otrzymają zaświadczenie Fundacji Pomoc Autyzm o ukończeniu kursu. Dodatkowo dla chętnych wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, wiąże się to z podaniem dodatkowych danych w formularzu zgłoszeniowym (zobacz, jak wygląda wzór zaświadczenia - oczywiście będzie odpowiednio opieczętowane i podpisane)

Cena

275 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe

 • zaświadczenie Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • dostęp do nagrania całego szkolenia (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład

 • dyskusja

 • ćwiczenia

 • prezentacja filmów

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe

 • stacjonarne 

 • otwarte

 • zamknięte

27 lutego 2021, sobota

WEBINAR

9:00 - 16:00

275 zł

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

Prowadzenie szkolenia Wspieranie samodzielności dziecka z ASD

Prowadzenie szkolenia Wspieranie samodzielności dziecka ze spektrum autyzmu

Przemysław Sowa

A może szkolenie zamknięte lub konsultacja specjalistyczna? 

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Pytania, wątpliwości, więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: fundacja@pomocautyzm.org

Kontakt

fundacja@pomocautyzm.org

szkolenia@pomocautyzm.org

660 330 220

22 308 66 33

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 • Facebook Social Ikona
 • Instagram Ikona społeczna
 • YouTube Ikona społeczna

FUNDACJA POMOC AUTYZM 

 

ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601,

REGON 364055186,

NIP 5213727757


BIURO

ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM