Szkolenie - Wspieranie samodzielności dziecka

ze spektrum autyzmu

Szkolenie "Wspieranie samodzielności dziecka ze spektrum autyzmu" jest przeznaczone dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu i/lub specjalistów

pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Szkolenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia "Wspieranie samodzielności dziecka ze spektrum autyzmu" jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania samodzielności dziecka z ASD: samoobsługi, treningu toaletowego, zabawy, komunikacji, jedzenia, spania. Rodzice i specjaliści nauczą się, jak promować samodzielność swoich dzieci. Pozwala to nie tylko odciążyć rodziców/nauczycieli przedszkolnych podczas codziennego funkcjonowania, ale też ułatwi, a w niektórych przypadkach w ogóle umożliwi przyjęcie dziecka do przedszkola, szkoły czy innego ośrodka. Dotyczy to zwłaszcza treningu toaletowego, komunikacji i samodzielnego jedzenia.

 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby poznać specyfikę uczenia metodą behawioralną. Znajomość terminologii  i założeń terapeutycznych stosowanej analizy zachowania nie jest wymagana.

Szkolenie ma pomóc skutecznie przezwyciężyć codzienne trudności w pracy / życiu z dzieckiem ze spektrum autyzmu:

 • Ogólne trudności w uczeniu się, zapamiętywaniu

 • Brak współdzielenia pola uwagi

 • Krótki czas uwagi, koncentracji

 • Pomimo uczenia długo potrzebują pomocy

 • Dosłowne rozumienie języka

 • Przewaga myślenia obrazkowego nad werbalnym

 • Trudności w przystosowaniu się do zmian i zaakceptowaniu nowości

 • Rytuały i schematy

 • Uczenie pojedynczych, wyizolowanych czynności

 • Nadmierne wyręczane

 • Brak konsekwencji ze strony opiekunów / nauczycieli

 • Brak spójności pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, 
   

To szkolenie jest dostępne 

także w formie webinaru!

(terminy i zapisy  na dole strony)

Czego nauczą się uczestnicy szkolenia "Wspieranie samodzielności dziecka ze spektrum autyzmu":

Uczenie samodzielności:

 • uczenie samodzielności w kontekście: samoobsługi, treningu toaletowego, zabawy, komunikacji, jedzenia, spania

 • łańcuchy zachowań – 3 sposoby uczenia

 • sposób prowadzenia treningu toaletowego: fazy treningu, zapis, wdrożenie

 • czynności wymagające odwrażliwiania (np. obcinanie włosów i paznokci, przyjmowanie leków itp.)

Nauka jedzenia:

 • etapy nauki jedzenia

 • źródła trudności z jedzeniem u dzieci  z zaburzeniami rozwoju

 • metody uczenia jedzenia

Nauka zabawy:

 • etapy rozwoju zabawy

 • zabawa dzieci  z zaburzeniami rozwoju

 • metody nauki zabawy

 • dobór zabawek , wykorzystanie zabawy do uczenia sytuacyjnego

Nauka spania:

 • rodzaje trudności związane ze spaniem

 • metody radzenia sobie z tymi trudnościami 

Certyfikacja:

Uczestnicy szkolenia "Wspieranie samodzielności dziecka ze spektrum autyzmu" otrzymają zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli o ukończeniu kursu.Dodatkowo dla chętnych wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, wiąże się to z podaniem dodatkowych danych w formularzu zgłoszeniowym (zobacz, jak wygląda wzór zaświadczenia - oczywiście będzie odpowiednio opieczętowane i podpisane)

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Prowadzenie:

Przemysław Sowa - psycholog, terapeuta, posiada 11-letnie doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu (ASD). Specjalizuje się w terapii indywidualnej i grupowej dzieci z autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwoju i zespołem Aspergera. 

 • Facebook Pomoc Autyzm
Sprawdź RECENZJE
naszych szkoleń - kliknij!

Chcecie Państwo uzyskać więcej informacji - zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: szkolenia@pomocautyzm.org

Sprawdź nasze inne szkolenia

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Uczestnicy zapoznają się z założeniami pracy grupowej wg Goldsteina, zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć. Podczas drugiego dnia zajęć uczestnicy zaplanują plan pracy grupy oraz przygotują zestaw materiałów na zajęcia.

AAC-jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem?

Szkolenie ma na celu odpowiedź na pytanie „Jak świadomie zacząć pracę nad umiejętnościami komunikacyjnymi?”. Dzięki niemu nauczycie się Państwo oceniać umiejętności komunikacyjne, planować proces wspomagania komunikacji, poszukiwać i odnajdywać sytuacje, które mogą nabrać charakteru komunikacyjnego w codziennym życiu, o tym jak stać się kompetentnym partnerem komunikacyjnym i rozwijać ekspresyjność dzieci i dorosłych osób z autyzmem.

Szkolenie omawia rolę nauczyciela wspomagającego w edukacji dziecka ze spektrum autyzmu, modele współpracy pomiędzy nauczycielami oraz omawia podstawowe  narzędzia w  pracy z uczniem i klasą.

Please reload

 • Facebook Social Ikona
 • Instagram Ikona społeczna
 • YouTube Ikona społeczna

Pytania lub wątpliwości? 

Zadzwoń - chętnie na wszystkie odpowiemy!

Telefon:

660 330 220
22 308 66 33

Napisz do nas maila:

fundacja@pomocautyzm.org

Pytania i informacje o szkoleniach:

szkolenia@pomocautyzm.org

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM

FUNDACJA POMOC AUTYZM
ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601, REGON 364055186, NIP 5213727757

 

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Fundacji Pomoc Autyzm
ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

REGON 365882046

Polityka cookies