"Dobra współpraca z rodzicami i rodzinami osób ze spektrum autyzmu"  - szkolenie

Szkolenie "Dobra współpraca z rodzicami i rodzinami osób ze spektrum autyzmu" przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów i psychologów pracujących z osobami z zaburzeniami rozwoju.

Szkolenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm

Cel szkolenia

Współpraca z rodzicami i rodziną osób ze spektrum autyzmu jest kluczowa w efektywnej terapii. Podczas dwudniowego szkolenia „Dobra współpraca z rodzicami dzieci ze spektrum autyzmu” omówione zostaną techniki pracy nad efektywną komunikacją z rodzicami oraz opiekunami osób z ASD. Nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy i inni specjaliści nabędą umiejętność prowadzenia rozmowy z osobami przejawiającymi zachowania, które mogą być problematyczne. Dowiedzą się także o specyfice dotyczącej funkcjonowania rodziców i opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu oraz zapoznają się z perspektywą nauczycieli i specjalistów pracujących z osobami z ASD

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • Poznają specyfikę funkcjonowania  osób zajmujących się dziećmi z ASD

 • Dowiedzą się, jak wygląda sytuacja dzieci z ASD w szkołach.

 • Zapoznają się z badaniami dotyczącymi sytuacji rodziców i rodzin osób z ASD.

 • Dowiedzą się, jak wygląda sytuacja nauczycieli i specjalistów współpracujących z rodzinami osób z ASD.

 • Poznają skuteczne techniki komunikacji z rodzinami dzieci z ASD.

 • Dowiedzą się i przećwiczą, jak prowadzić rozmowy z osobami przejawiającymi problematyczne zachowania.

 • Zapoznają się z pułapkami, w które można wpaść podczas kontaktu z rodzicami.

Certyfikacja

Uczestnicy szkolenia "Dobra współpraca z rodzicami i rodzinami osób ze spektrum autyzmu" otrzymają zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli o ukończeniu kursu.

Zarejestruj się!

Bydgoszcz
Data

Cena:

Cena2

Cena

Godziny

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Program szkolenia "Dobra współpraca z rodzicami i rodzinami osób ze spektrum autyzmu"

Kliknij aby pobrać program szkolenia

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład

 • ćwiczenia praktyczne

 • dyskusja

Prowadzenie:

Helena Krauze -  psycholog, psychoterapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Posiada 12-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, 9 -letnie doświadczenie w pracy z osobami a ASD

Chcecie Państwo uzyskać więcej informacji - zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: szkolenia@pomocautyzm.org

Sprawdź nasze inne szkolenia:

 • Przybliżenie nauczycielom deficytów wynikających z diagnozy zespołu Aspergera i ich praktycznego wpływu na funkcjonowanie ucznia na terenie placówki oświatowej

 • Przygotowanie do planowania procesu pracy z uczniem – tworzenie planu terapeutycznego oraz dostosowania do obecnej sytuacji ucznia

AAC-jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem?

Szkolenie ma na celu odpowiedź na pytanie „Jak świadomie zacząć pracę nad umiejętnościami komunikacyjnymi?”. Dzięki niemu nauczycie się Państwo oceniać umiejętności komunikacyjne, planować proces wspomagania komunikacji, poszukiwać i odnajdywać sytuacje, które mogą nabrać charakteru komunikacyjnego w codziennym życiu, o tym jak stać się kompetentnym partnerem komunikacyjnym i rozwijać ekspresyjność dzieci i dorosłych osób z autyzmem.

Szkolenie omawia rolę nauczyciela wspomagającego w edukacji dziecka ze spektrum autyzmu, modele współpracy pomiędzy nauczycielami oraz omawia podstawowe  narzędzia w  pracy z uczniem i klasą.

Please reload

 • Facebook Social Ikona
 • Instagram Ikona społeczna
 • YouTube Ikona społeczna

Pytania lub wątpliwości? 

Zadzwoń - chętnie na wszystkie odpowiemy!

Telefon:

660 330 220
22 308 66 33

Napisz do nas maila:

fundacja@pomocautyzm.org

Pytania i informacje o szkoleniach:

szkolenia@pomocautyzm.org

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM

FUNDACJA POMOC AUTYZM
ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601, REGON 364055186, NIP 5213727757

 

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Fundacji Pomoc Autyzm
ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

REGON 365882046

Polityka cookies