Warsztat terapeutyczny logopedy w pracy z dzieckiem

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Co zyskasz dzięki szkoleniu

 • Zapoznasz się z technikami terapeutycznymi oraz przykładowymi pomocami do pracy z dziećmi z ASD na zajęciach terapii logopedycznej.​

 • Poznasz gotowe propozycje zabaw i aktywności do wykorzystania na zajęciach z dziećmi

 • Zapoznasz się ze sposobami dopasowania aktywności do zajęć indywidulanych, jak i grupowych

 • Nauczysz się modelu pracy z rodzicami podczas terapii logopedycznej dzieci z ASD

Dla kogo

 • Logopedów, neurologopedów

 • Studentów logopedii​

 • Innych specjalistów zainteresowanych tematem komunikacji dzieci z ASD,​

 • Osób pracujących z dziećmi i dorosłymi ze spektrum autyzmu,​​

 • Osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie pracy z osobami z ASD​

Pobierz program szkolenia  Warsztat terapeutyczny logopedy w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Czas szkolenia

7 h zegarowych/ 9 dydaktycznych

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie - wybierz przy zapisie

Cena

320 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe

 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • dostęp do nagrania całego szkolenia (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład

 • ćwiczenia praktyczne

 • dyskusja

 • praca w grupach

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe

 • stacjonarne

 • otwarte

 • zamknięte

Magdalena Tarnawska

neurologopeda, logopeda, pedagog specjalny, terapeuta osób z autyzmem

W Fundacji Pomoc Autyzm prowadzi:

Warsztat terapeutyczny logopedy w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Terapia logopedyczna dzieci z autyzmem w nurcie rozwojowym - autorski model pracy

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

A może szkolenie zamknięte lub konsultacja specjalistyczna? 

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.