Kopia baner (2).png

Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju

w wieku przedszkolnym.

Narzędzia VB - MAPP / PEP - 3 - PL

- szkolenie 

22 sierpnia 2021, niedziela

WEBINAR

09:00 - 15:00

275 zł

Co zyskasz dzięki szkoleniu

 • Nauczysz się korzystać z narzędzia VB-MAPP i PEP - 3 - PL

 • Nauczysz się jak skutecznie przeprowadzić badanie dziecka biorąc pod uwagę specyfikę jego funkcjonowania

 • Zobaczysz w jaki sposób można wyznaczać i monitorować cele terapeutyczne dla specjalistów i rodziców

 • Dowiesz się jak specyfika uczenia się dziecka z ASD wpływa na planowanie procesu terapeutycznego

 • Będziesz wiedzieć, co należy zrobić by proces, uczenia przebiegał optymalnie

Dla kogo

 • psychologów, pedagogów, terapeutów

 • logopedów

 • innych specjalistów pracujących z dziećmi z ASD

 • nauczycieli wspomagających, pedagogów szkolnych

 • osób pracujących w szkołach, przedszkolach, innych placówkach edukacyjnych, zdrowotnych i wychowawczych

 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji oraz tematyką szkolenia

 • osób, które chciałyby poznać specyfikę uczenia metodą behawioralną

Znajomość terminologii  i założeń terapeutycznych stosowanej analizy zachowania nie jest wymagana.

Czas szkolenia

6 h zegarowych/ 8 dydaktycznych

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie - wybierz przy zapisie

Cena

275 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe

 • kwestionariusz do oceny efektywności wzmocnień

 • przykładowy program stworzony w oparciu o wynik kwestionariusza VB-MAPP

 • arkusz do zapisu danych VB-MAPP

 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • dostęp do nagrania całego szkolenia (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład

 • dyskusja

 • warsztat

 • prezentacja filmów

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe

 • otwarte

 • zamknięte

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

A może szkolenie zamknięte lub konsultacja specjalistyczna? 

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.