Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym.

Narzędzia VB -MAPP / PEP - szkolenie 

Szkolenie "Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym". Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda ) na co dzień pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu. 

Szkolenie Fundacji Pomoc Autyzm

Dla kogo:

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda) na co dzień pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu. W praktyczny, nieakademicki sposób przybliżymy specyfikę badania dzieci ze spektrum dwoma  narzędziami.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby poznać specyfikę uczenia metodą behawioralną. Znajomość terminologii  i założeń terapeutycznych stosowanej analizy zachowania nie jest wymagana.

Cel szkolenia:

Celem jest zapoznanie uczestników z najpopularniejszymi narzędziami, którymi można dokonywać oceny funkcjonalnej dziecka z autyzmem oraz w jaki sposób wyznaczać cele terapeutyczne.

Podczas szkolenia 

Najszerzej zostanie omówiony kwestionariusz VB-MAPP. Odpowiemy na pytanie: jak skutecznie przeprowadzić badanie dziecka biorąc pod uwagę specyfikę jego funkcjonowania. Zwrócimy także uwagę na to w jaki sposób można wyznaczać i monitorować cele terapeutyczne dla specjalistów i rodziców. Powiemy także o tym jak specyfika uczenia się dziecka z ASD wpływa na planowanie procesu terapeutycznego i  co należy zrobić by proces uczenia przebiegał optymalnie.

 Plan szkolenia :

 

1 . Omówienie  specyfiki pracy w ujęciu terapii behawioralnej 
- jak dzieci z ASD uczą się 
- jak budować współpracę z dzieckiem 
- jak przeprowadzać naukę a jak testowanie umiejętności 

2. Omówienie narzędzia VB-MAPP
-  charakterystyka narzędzia
- sposób prowadzenia badania
- potrzebne pomoce
- liczenie i przedstawianie wyników
- wyznaczanie celów terapeutycznych w oparciu o wynik dziecka
 
 3. Porównanie narzędzia VB-MAPP i PEP – 3 
- zmiany w nowym PEP-3 w stosunku do PEP –R
- ograniczenia i warunki użycia VB-MAPP i PEP

4. Planowanie założeń terapeutycznych 
- jak monitorować postępy terapii
- co robić jeśli dziecko nie osiąga zadowalających rezultatów terapeutycznych
- jak wyznaczać cele terapeutyczne
 - jak sprawić by proces uczenia dziecka przebiegał efektywnie
- najczęściej popełniane błędy w uczeniu dzieci z autyzmem
- co zrobić jeśli w trakcie nauki dziecko nie współpracuje lub prezentuje inne zachowania niepożądane
 
Część warsztatowa :
- analiza danych z protokołów VB – MAPP
- wyznaczanie celów terapeutycznych w oparciu o wyniki pomiaru
-  planowanie efektywnych metod w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.
- przeprowadzanie uczenia i testowania umiejętności 
- pomiar zachowań i rejestracja postępów ucznia 
- ocena trudności w zachowaniu i strategie radzenia sobie z nimi 

 

Czas trwania: 6 godzin zegarowych.

Program szkolenia "Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym":

Metody i formy pracy:

  • wykład

  • dyskusja

  • warsztat

  • prezentacja filmów

Certyfikacja: 

Uczestnicy szkolenia "Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym" otrzymają zaświadczenie Fundacji Pomoc Autyzm o ukończeniu kursu. Dodatkowo dla chętnych wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, wiąże się to z podaniem dodatkowych danych w formularzu zgłoszeniowym (zobacz, jak wygląda wzór zaświadczenia - oczywiście będzie odpowiednio opieczętowane i podpisane)

WEBINAR
19 grudnia 2020, sob

9:00 -15:00

Cena:

275 zł

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

Prowadzenie szkolenia "Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym. Narzędzia VB-MAPP/PEP":

Anna Krauze

psycholog, 

Ponad 15 lat pracy z dziećmi z ASD. Od 2015 jest dyrektorem przedszkola dla dzieci z autyzmem. Od wielu lat prowadzi szkolenia oraz  uczestniczy w procesie diagnozy dzieci ze spektrum autyzmu.

W Fundacji Pomoc Autyzm prowadzi:

Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu - interwencja behawioralna

Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym. Narzędzia VB -MAPP / PEP

Nauka mowy i komunikacji u dzieci z ASD

Jak bawić się i spędzać wolny czas z dzieckiem z ASD

Dziecko z autyzmem w przedszkolu

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Pytania, wątpliwości, więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: fundacja@pomocautyzm.org

Kontakt

fundacja@pomocautyzm.org

szkolenia@pomocautyzm.org

660 330 220

22 308 66 33

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

  • Facebook Social Ikona
  • Instagram Ikona społeczna
  • YouTube Ikona społeczna

FUNDACJA POMOC AUTYZM 

 

ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601,

REGON 364055186,

NIP 5213727757


BIURO

ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM