Szkolenie: Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym. Narzędzia VB -MAPP / PEP

Szkolenie "Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym". Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda ) na co dzień pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu. 

Szkolenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm

Dla kogo:

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda) na co dzień pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu. W praktyczny, nieakademicki sposób przybliżymy specyfikę badania dzieci ze spektrum dwoma  narzędziami.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby poznać specyfikę uczenia metodą behawioralną. Znajomość terminologii  i założeń terapeutycznych stosowanej analizy zachowania nie jest wymagana.

Cel szkolenia:

Celem jest zapoznanie uczestników z najpopularniejszymi narzędziami, którymi można dokonywać oceny funkcjonalnej dziecka z autyzmem oraz w jaki sposób wyznaczać cele terapeutyczne.

Podczas szkolenia 

Najszerzej zostanie omówiony kwestionariusz VB-MAPP. Odpowiemy na pytanie: jak skutecznie przeprowadzić badanie dziecka biorąc pod uwagę specyfikę jego funkcjonowania. Zwrócimy także uwagę na to w jaki sposób można wyznaczać i monitorować cele terapeutyczne dla specjalistów i rodziców. Powiemy także o tym jak specyfika uczenia się dziecka z ASD wpływa na planowanie procesu terapeutycznego i  co należy zrobić by proces uczenia przebiegał optymalnie.

 Plan szkolenia :

 

1 . Omówienie  specyfiki pracy w ujęciu terapii behawioralnej 
- jak dzieci z ASD uczą się 
- jak budować współpracę z dzieckiem 
- jak przeprowadzać naukę a jak testowanie umiejętności 

2. Omówienie narzędzia VB-MAPP
-  charakterystyka narzędzia
- sposób prowadzenia badania
- potrzebne pomoce
- liczenie i przedstawianie wyników
- wyznaczanie celów terapeutycznych w oparciu o wynik dziecka
 
 3. Porównanie narzędzia VB-MAPP i PEP – 3 
- zmiany w nowym PEP-3 w stosunku do PEP –R
- ograniczenia i warunki użycia VB-MAPP i PEP

4. Planowanie założeń terapeutycznych 
- jak monitorować postępy terapii
- co robić jeśli dziecko nie osiąga zadowalających rezultatów terapeutycznych
- jak wyznaczać cele terapeutyczne
 - jak sprawić by proces uczenia dziecka przebiegał efektywnie
- najczęściej popełniane błędy w uczeniu dzieci z autyzmem
- co zrobić jeśli w trakcie nauki dziecko nie współpracuje lub prezentuje inne zachowania niepożądane
 
Część warsztatowa :
- analiza danych z protokołów VB – MAPP
- wyznaczanie celów terapeutycznych w oparciu o wyniki pomiaru
-  planowanie efektywnych metod w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.
- przeprowadzanie uczenia i testowania umiejętności 
- pomiar zachowań i rejestracja postępów ucznia 
- ocena trudności w zachowaniu i strategie radzenia sobie z nimi 

 

Czas trwania: 6 godzin zegarowych.

Program szkolenia "Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym":

Metody i formy pracy:

  • wykład

  • dyskusja

  • warsztat

  • prezentacja filmów

Certyfikacja: 

Uczestnicy szkolenia "Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym" otrzymają zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli o ukończeniu kursu. Dodatkowo dla chętnych wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, wiąże się to z podaniem dodatkowych danych w formularzu zgłoszeniowym (zobacz, jak wygląda wzór zaświadczenia - oczywiście będzie odpowiednio opieczętowane i podpisane)

WEBINAR
17 października 2020 (sb)

Cena:

275 zł

9:00 - 15:00

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Chcecie Państwo uzyskać więcej informacji - zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: szkolenia@pomocautyzm.org

  • Facebook Social Ikona
  • Instagram Ikona społeczna
  • YouTube Ikona społeczna

Pytania lub wątpliwości? 

Zadzwoń - chętnie na wszystkie odpowiemy!

Telefon:

660 330 220
22 308 66 33

Napisz do nas maila:

fundacja@pomocautyzm.org

Pytania i informacje o szkoleniach:

szkolenia@pomocautyzm.org

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM

FUNDACJA POMOC AUTYZM
ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601, REGON 364055186, NIP 5213727757

 

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Fundacji Pomoc Autyzm
ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

REGON 365882046

Polityka cookies