TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Co to jest "Trening Umiejętności Społecznych TUS"?
Dla kogo jest Trening Umiejętności Społecznych (TUS)?
Jak wyglądają zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)?
Jakie tematy są poruszane podczas Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)?
Jak zostać trenerem TUS? (planowany wpis)
TUS dla osób neurotypowych (planowany wpis)
TUS przedszkolny (planowany wpis)
TUS szkolny (planowany wpis
)
Modelowanie wg Goldsteina (planowany wpis)


szkolenie TUS
TUS EXPERTS
filmy modelowe TUS

Co to jest "Trening Umiejętności Społecznych"?

 

TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych – jest to grupowa forma pracy z osobami, które doświadczają trudności społecznych.

 

Podczas zajęć uczestnicy uczą się umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu.

 

TUS jest programem do celowego i zaplanowanego uczenia umiejętności, a dzięki pracy w małej grupie można przećwiczyć i utrwalić nowe umiejętności w bezpiecznym środowisku.

 

rozmowa_nauczyciel_TUS-2.JPG

Dla kogo jest Trening Umiejętności Społecznych (TUS)?

Zajęcia TUS skierowane są do każdej osoby, która ma trudności w funkcjonowaniu społecznym.

Jest to jedna z częściej polecanych metod pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera) jak również dla dzieci z ADHD, dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Można również tworzyć grupy dla dzieci, które nie mają diagnozy, ale z różnych powodów doświadczają trudności w funkcjonowaniu w grupie.

 

Zajęciami TUS obejmuje się również osoby, które doświadczyły choroby psychicznej jako element terapii i rehabilitacji.

Z uwagi na elastyczność metody nie ma ograniczeń co do wieku uczestników – zajęcia TUS można prowadzić zarówno w grupach przedszkolnych jak i wśród dojrzałych osób

Red and Teal Eco Map Chart (1).jpg

* Zaburzenia opozycyjno – buntownicze -tu polecamy Trening Zastępowania Agresji

Jak wyglądają zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)?

 

Każde zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości danej grupy, gdyż z założenia mają one dotyczyć trudności doświadczanych przez uczestników. Zajęcia zawierają w sobie elementy uczenia konkretnych umiejętności.

 

Ważnym punktem zajęć jest wyjaśnienie jaka umiejętność będzie ćwiczona oraz czemu ona służy, należy również pokazać w jakich sytuacjach najlepiej ją wykorzystać.

 

Po wprowadzeniu prowadzący modelują daną umiejętność (tak by uczestnicy widzieli, jak powinna ona wyglądać), a następnie każda osoba odgrywa scenki w których ćwiczy konkretne zwroty, postawę ciała, gesty.

 

Uczestnicy otrzymują informacje zwrotne dotyczące wykonanego zadania. Większość zajęć zawiera również elementy treningu komunikacji oraz pracy nad emocjami.

untitled-2.jpg

Jakie tematy są poruszane podczas Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)?

Z uwagi na różnorodne potrzeby każdej z grup nie ma stałej czy wymaganej listy tematów, które są poruszane podczas zajęć, natomiast można wyodrębnić bloki najczęściej omawiane na spotkaniach:

 

  • Podstawowe umiejętności prospołeczne:

Kontrola mimiki, tonu głosu, postawy ciała. Adekwatny kontakt wzrokowy. Wybór tematów oraz wspólnych aktywności. Praca nad „pierwszym wrażeniem”.

 

  • Wspólna zabawa

Wybór aktywności. Wspólna zabawa zabawkami, zmiana zabawy, kończenie zabawy. Zapraszanie/dołączanie do zabawy. Kompromis. Nauka przegrywania.

 

  • Emocje i strategie radzenia sobie z emocjami.

W jaki sposób odczuwam i wyrażam daną emocję? Jak reagować na emocje innych osób? Jak zareagować, gdy moje zachowanie negatywnie wpłynęło na drugą osobę? Strategie rozładowywania napięcia i radzenia sobie ze złością (elementy treningu zastępowania złości).

 

  • Komunikacja werbalna i niewerbalna

Jak rozpocząć/podtrzymać/zakończyć rozmowę? Jaki jest właściwy czas na rozmowę? Jakie pytania można zadać? Mowa ciała w rozmowie – po czym poznać komunikaty nadawane przez inne osoby? Jakie komunikaty najczęściej nadaję? Ćwiczenie dialogu, pytań zwrotnych, komunikatu „ja”.

 

  • Trudne sytuacje w szkole i poza nią

Reagowanie na zaczepki, podpuszczanie. Reagowanie w sytuacji trudnej poza domem. Konflikty – jak je rozpoznać i rozwiązać. Strategie wygaszania konfliktów.

 

Należy pamiętać, że nie jest to zamknięty katalog tematów i prowadzący każdorazowo podejmują decyzję o danych tematach bazując na diagnozie potrzeb grupy.

untitled-1.jpg

SZKOLENIE TUS w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm

 

W Fundacji Pomoc Autyzm prowadzimy szkolenia TUS od ponad 5 lat. Przeszkoliliśmy ponad 7 500 osób.

Szkolenie TUS to

 

nowe kompetencje i umiejętności planowania oraz prowadzenia zajęć TUS 

kompleksowe dwudniowe szkolenie TUS

 

egzamin + certyfikat + zaświadczenie MEN Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli

materiały dodatkowe (wymienić jakie)

 

bezpłatny dostęp do grupy TUS EXPERTS - platformy wymiany wiedzy oraz bazy materiałów do prowadzenia TUS

plan pracy, który przygotujesz na szkoleniu z pomocą trenerki

zniżka na zakup Filmu modelowego "DIalog"

 

WIĘCEJ O SZKOLENIU TUS - TUTAJ (link do produktu szkolenia)

WIĘCEJ O GRUPIE TUS EXPERTS - TUTAJ (link do produktu - grupy)

GRUPA TUS EXPERTS Fundacji Pomoc Autyzm

GRUPA TUS Experts jest przeznaczona dla trenerów Treningu Umiejętności Społecznych

oraz specjalistów pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu

Co zyskasz dołączając do grupy

  • źródło wymiany doświadczeń i materiałów między uczestnikami grupy

  • kontakt z ponad 1200 trenerami TUS z całego kraju (tak, ponad tysiąc dwustu trenerów!)

  • możliwość bezpośredniego kontaktu z prowadzącą grupę psychologiem mgr Ewą Łukowską (na grupie oraz indywidualnie)

 

WIĘCEJ O SZKOLENIU TUS - TUTAJ (link)

WIĘCEJ O GRUPIE TUS EXPERTS - TUTAJ (link)

Teraz jak i przez cały czas możesz korzystać z naszej BAZY WIEDZY - opisujemy tam zarówno wytyczne diagnostyczne zgodne z WHO, jak wygląda proces diagnostyczny, jakie są metody pracy terapeutycznej oraz jakie trudności dotykają osoby w spektrum. Jest też kilka recenzji książek tematycznych. Baza cały czas jest rozwijana o kolejne teksty i zagadnienia :) Można dowolnie pobierać treści i publikować ze wskazaniem źródła.

 

Cyklicznie organizujemy BEZPŁATNE WEBINARY z kilkunastu tematów związanych z autyzmem - krótkie pigułki wiedzy z naszymi specjalistami​

A jeśli chcesz być na bieżąco z naszą ofertą szkoleń i różnymi inicjatywami to zapisz się do naszego newslettera!

Jej Wysokość Mozah

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.