Kopia baner  (2).png

Materiały dydaktyczne dla prowadzących 

Trening Umiejętności Społecznych: 

Filmy modelowe

Stworzyliśmy polskie filmy terapeutyczne w obrazowy sposób podpowiadające dzieciom, jak zachowywać się w konkretnej sytuacji społecznej. 

Jako pomoc dydaktyczna dla dzieci ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami, to narzędzie jest skuteczne, atrakcyjne dla uczniów i wygodne dla pedagogów. Teraz pierwszy raz Fundacja Pomoc Autyzm opracowała i nagrała w Polsce ćwiczenia umiejętności społecznych w łatwej do przyswojenia wersji. To pierwsze pomoce dydaktyczne dla dzieci i młodzieży do treningu umiejętności społecznych idealnie dopasowane do naszych lokalnych realiów kulturowych.

Każde wideo dotyczy innej sytuacji społecznej i zawiera wskazówki, jak należy się w niej zachować - o czym pamiętać, na co zwrócić uwagę. Odgrywane scenki wzbogacone są podpowiedziami graficznymi, by jeszcze bardziej ułatwić dzieciom rozumienie trudnych społecznych niuansów.

Co zawiera płyta?

Tematem płyty jest ROZMOWA we wszystkich jej aspektach. Filmy poruszają tematy dotyczące kwestii społecznych, technicznych i emocjonalnych: kiedy i jak zacząć rozmowę, na kogo patrzeć w trakcie rozmowy oraz jakie są zasady rozmowy w grupie. Wyjaśniane są również zagadnienia komunikacji niewerbalnej - rozpoznawania sygnałów, jakie może „wysyłać” rozmówca. Przykładowo - dzieci uczą się po czym poznać, że ktoś nie ma ochoty na rozmowę, lub że jest nią znudzony. Każda z omawianych umiejętności przedstawiona jest w trzech mini scenkach. Cała płyta to aż 39 scen, idealnych materiałów dydaktycznych do pracy na zajęciach z "komunikacji".

Przykładowa scena - materiał dydaktyczny "Trzymanie się tematu rozmowy"

Screen film modelowy Trening Umiejętnści Społecznych

Jak pracować z filmami?

Materiały przeznaczone są zarówno do terapii indywidualnej, jak i pracy grupowej. Po projekcji każdej sceny, omów z dziećmi zagadnienia przedstawione w filmie. Filmy modelowe mogą stanowić bazę do odgrywania scenek przez dzieci i są doskonałymi pomocami terapeutycznymi  - uczestnicy zajęć mogą wówczas wzorować się na swoich rówieśnikach. Możesz ich nagrać na komórce i przedyskutować co poszło dobrze a co warto poprawić.

Płyta z ćwiczeniami jest przede wszystkim narzędziem dla terapeutów i rodziców dzieci ze spektrum autyzmu oraz z zespołem Aspergera. Skorzystać z niej może jednak każdy, kto pracuje z dzieckiem mającym trudności w sytuacjach społecznych.

Kto najczęściej korzysta z zajęć Treningu Umiejętności Społecznych? 


Dzieci z rozpoznaniem:

  • Objawów ze spektrum autyzmu

  • Niedostosowania społecznego 

  • ADHD

  • Zaburzeniami opozycyjno – buntowniczymi  (tu polecamy Trening Zastępowania Agresji)

  • Mutyzmem wybiórczym, nieśmiałością

  • Fobią społeczną

  • Zaburzeniami więzi

Nad jakimi umiejętnościami można pracować z pomocami terapeutycznymi na DVD?

Jak kupić?

Kliknij poniżej "zamów", uzupełnij dane do wysyłki oraz dane do faktury. Na tej podstawie otrzymasz fakturę proforma.

Po zaksięgowaniu płatności materiały terapeutyczne na nośniku DVD wraz z fakturą VAT zostaną niezwłocznie wysłane do Państwa.

Zawsze możesz zwrócić nieotwarty film i uzyskać pełny zwrot pieniędzy!

Cena:

cena regularna: 220 PLN + wysyłka

Potrzebujesz więcej informacji - zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: p.parzuchowska@pomocautyzm.org

Filmy merytorycznie przygotowała i opracowała: 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.