"Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci w wieku przedszkolnym" - szkolenie

Szkolenie "Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci w wieku przedszkolnym" przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów i psychologów pracujących z z małymi dziećmi (do ok. pięciu lat) z zaburzeniami rozwoju w tym: z dziećmi ze znacznymi deficytami rozwojowymi, z przewagą zachowań niewerbalnych, wykazującymi zachowania trudne jak i z małymi dziećmi z zespołem Aspergera.

Szkolenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie specjalistów (nauczycieli, terapeutów, studentów) z Treningiem Umiejętności Społecznych jako jedną z form terapii dla dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami rozwoju, ze znacznymi deficytami rozwojowymi, z przewagą zachowań niewerbalnych lub trudnych.

Uczestnicy dowiedzą się jak z korzyścią dla uczestników i nauczycieli wykorzystać specyfikę funkcjonowania dziecka z ASD. 

Prosimy o przygotowanie opisów trudniejszych przypadków, które sprawiły kłopoty podczas pracy terapeutycznej. Posłużą do pracy podczas drugiego dnia szkolenia.

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • Uczestnicy zapoznają się z założeniami pracy grupowej z dziećmi w wieku przedszkolnym

 • Zapoznają się z zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć.

 • Uczestnicy poznają strategie uczenia małych dzieci - ze znacznymi deficytami rozwojowymi, z przewagą zachowań niewerbalnych lub trudnych - ważnych umiejętności społecznych

 • Dowiedzą się w jaki sposób ocenić rozwój społeczny dzieci i jak sprawdzić z jakimi aspektami rozwoju społecznego dziecko ma największe trudności 

 • Przygotują przykładowy plan zajęć grupowych dostosowany do danej grupy wiekowej oraz poziomu funkcjonowania dzieci.

 • Poznają metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w trakcie zajęć

 • Nauczą się na co zwrócić uwagę w procesie terapii.

Certyfikacja

Dla chętnych jest możliwość zakończenia szkolenia egzaminem pisemnym, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania certyfikatu Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli potwierdzającego nabycie umiejętności oraz kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć Treningu Umiejętności Społecznych (TUS).  Dodatkowo dla chętnych wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, wiąże się to z podaniem dodatkowych danych w formularzu zgłoszeniowym, otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu (zobacz, jak wygląda wzór zaświadczenia - oczywiście będzie odpowiednio opieczętowane i podpisanego) prowadzenia zajęć Treningu Umiejętności Społecznych (TUS).

Zarówno egzamin, certyfikat jak i zaświadczenie o ukończeniu kursu wg MEN są wliczone w cenę szkolenia.

     

Zarejestruj się!

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Program szkolenia "Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci w wieku przedszkolnym":

Kliknij aby pobrać program szkolenia

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład

 • ćwiczenia praktyczne

 • dyskusja

 • praca w grupach

Prowadzenie:

Anna Krauze -  psycholog

Ponad 15 lat pracy z dziećmi z ASD. Od 2015 jest dyrektorem przedszkola dla dzieci z autyzmem.

Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe „Stosowana analiza zachowania” w SWPS. Pracuje pod superwizją, jest w trakcie ubiegania się o certyfikat BCBA. Od 2003 roku współpracowała z Centrum Wczesnej interwencji Krok po Kroku gdzie uczyła się podstaw pracy metodą behawioralną. Odbyła staż w Ośrodku na ul. Pilickiej oraz w Fundacji Synapsis. Od prawie 10 lat jest zawodowo związana z jedną z Warszawskich Fundacji gdzie obecnie  jest dyrektorem przedszkola dla dzieci z autyzmem. Jest behawiorystą, swoją wiedzą dzieli się ze stażystami, nauczycielami i rodzicami. Od wielu lat prowadzi szkolenia oraz  uczestniczy w procesie diagnozy dzieci ze spektrum autyzmu. Jest autorem poradnika dla nauczycieli pt. „Dziecko z autyzmem w przedszkolu”, „Nagradzanie i karanie dzieci” (wyd. Raabe) oraz tłumaczenia książki „Umówmy się! Książka o kontraktach dla dzieci i rodziców”  (wyd. Scolaris) 

Chcecie Państwo uzyskać więcej informacji - zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: szkolenia@pomocautyzm.org

Sprawdź nasze inne szkolenia:

 • Przybliżenie nauczycielom deficytów wynikających z diagnozy zespołu Aspergera i ich praktycznego wpływu na funkcjonowanie ucznia na terenie placówki oświatowej

 • Przygotowanie do planowania procesu pracy z uczniem – tworzenie planu terapeutycznego oraz dostosowania do obecnej sytuacji ucznia

AAC-jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem?

Szkolenie ma na celu odpowiedź na pytanie „Jak świadomie zacząć pracę nad umiejętnościami komunikacyjnymi?”. Dzięki niemu nauczycie się Państwo oceniać umiejętności komunikacyjne, planować proces wspomagania komunikacji, poszukiwać i odnajdywać sytuacje, które mogą nabrać charakteru komunikacyjnego w codziennym życiu, o tym jak stać się kompetentnym partnerem komunikacyjnym i rozwijać ekspresyjność dzieci i dorosłych osób z autyzmem.

Szkolenie omawia rolę nauczyciela wspomagającego w edukacji dziecka ze spektrum autyzmu, modele współpracy pomiędzy nauczycielami oraz omawia podstawowe  narzędzia w  pracy z uczniem i klasą.

Please reload

 • Facebook Social Ikona
 • Instagram Ikona społeczna
 • YouTube Ikona społeczna

Pytania lub wątpliwości? 

Zadzwoń - chętnie na wszystkie odpowiemy!

Telefon:

660 330 220
22 308 66 33

Napisz do nas maila:

fundacja@pomocautyzm.org

Pytania i informacje o szkoleniach:

szkolenia@pomocautyzm.org

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM

FUNDACJA POMOC AUTYZM
ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601, REGON 364055186, NIP 5213727757

 

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Fundacji Pomoc Autyzm
ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

REGON 365882046

Polityka cookies