Trudne rozmowy z rodzicami  - szkolenie

To szkolenie jest dostępne na zamówienie

Co zyskasz dzięki szkoleniu

Rodzic ucznia nie jest już biernym odbiorcą wskazówek i uwag nauczyciela. Z jednej strony stał się ważnym klientem szkoły, z drugiej partnerem wychowawcy w trudnej misji nauczania i wychowywania. Jak wszyscy klienci i partnerzy, rodzice mogą być łatwiejsi, bądź trudniejsi we współpracy. Szkolenie, czerpiące zarówno z wiedzy pedagogicznej, psychologicznej jak i z najnowszych trendów szkoleń biznesowych, oferuje szeroką gamę umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach z rodzicem, których celem jest uwzględnienie jego oczekiwań i zaangażowanie w proces współpracy.

1. Charakterystyka sytuacji trudnych w szkole, specyfika relacji nauczyciel - rodzic, działania nauczycieli wywołujące niezadowolenie, zmiany w sytuacji rodziców
2. Przygotowanie do trudnej rozmowy – cele, plan, kontrakt
3. Strategie radzenia sobie z trudnymi emocjami – strategie samouspokajania i uspokajania rozmówcy
4. Techniki i strategie postępowania w przypadku ataku, krytyki, poniżania
5. Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
6. Asertywne techniki wywierania wpływu
7. Negocjacje problemowe, nastawienie kooperacyjne, strategie ułatwiania współpracy
8. Sesje symulacyjne – odgrywanie spotkań z trudnymi rodzicami w oparciu o zgłaszane problemy​

Dla kogo

 • psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów

 • wychowawców, nauczycieli, nauczycieli wspomagających, asystentów nauczycieli

 • innych specjalistów pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwoju

 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji oraz tematyką szkolenia

Czas szkolenia

7 h zegarowych/ 9 dydaktycznych

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie - wybierz przy zapisie

Cena

cena ustalana indywidualnie, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe

 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • dostęp do nagrania całego szkolenia (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład

 • ćwiczenia praktyczne

 • dyskusja

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe/

 • otwarte/

 • zamknięte

Dawid Bałutowski

psycholog, trener, coach

W Fundacji Pomoc Autyzm prowadzi szkolenia:

Trudne rozmowy z rodzicami

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

A może szkolenie zamknięte lub konsultacja specjalistyczna? 

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.