"Trudne rozmowy z rodzicami"  - szkolenie

Szkolenie "Trudne rozmowy z rodzicami" przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów i psychologów pracujących z osobami z zaburzeniami rozwoju.

Szkolenie Fundacji Pomoc Autyzm

Rodzic ucznia nie jest już biernym odbiorcą wskazówek i uwag nauczyciela. Z jednej strony stał się ważnym klientem szkoły, z drugiej partnerem wychowawcy w trudnej misji nauczania i wychowywania. Jak wszyscy klienci i partnerzy, rodzice mogą być łatwiejsi, bądź trudniejsi we współpracy. Szkolenie, czerpiące zarówno z wiedzy pedagogicznej, psychologicznej jak i z najnowszych trendów szkoleń biznesowych, oferuje szeroką gamę umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach z rodzicem, których celem jest uwzględnienie jego oczekiwań i zaangażowanie w proces współpracy.

Ramowy program szkolenia:

1. Charakterystyka sytuacji trudnych w szkole, specyfika relacji nauczyciel - rodzic, działania nauczycieli wywołujące niezadowolenie, zmiany w sytuacji rodziców
2. Przygotowanie do trudnej rozmowy – cele, plan, kontrakt
3. Strategie radzenia sobie z trudnymi emocjami – strategie samouspokajania i uspokajania rozmówcy
4. Techniki i strategie postępowania w przypadku ataku, krytyki, poniżania
5. Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
6. Asertywne techniki wywierania wpływu
7. Negocjacje problemowe, nastawienie kooperacyjne, strategie ułatwiania współpracy
8. Sesje symulacyjne – odgrywanie spotkań z trudnymi rodzicami w oparciu o zgłaszane problemy​

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

  • wykład

  • ćwiczenia praktyczne

  • dyskusja

Program szkolenia "Trudne rozmowy z rodzicami"

Certyfikacja

Uczestnicy szkolenia "Trudne rozmowy z rodzicami" otrzymają zaświadczenie Fundacji Pomoc Autyzm o ukończeniu kursu. Dodatkowo dla chętnych wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, wiąże się to z podaniem dodatkowych danych w formularzu zgłoszeniowym (zobacz, jak wygląda wzór zaświadczenia - oczywiście będzie odpowiednio opieczętowane i podpisane).

Zarejestruj się!

Bydgoszcz
Data

Godziny

Cena:

Cena

Cena2

Prowadzenie:

Dawid Bałutowski, psycholog, trener, coach

15-letnie doświadczenie w szkoleniach w sektorze oświaty

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Pytania, wątpliwości, więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: fundacja@pomocautyzm.org

Kontakt

fundacja@pomocautyzm.org

szkolenia@pomocautyzm.org

660 330 220

22 308 66 33

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

  • Facebook Social Ikona
  • Instagram Ikona społeczna
  • YouTube Ikona społeczna

FUNDACJA POMOC AUTYZM 

 

ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601,

REGON 364055186,

NIP 5213727757


BIURO

ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM