"Trudne rozmowy z rodzicami"  - szkolenie

Szkolenie "Trudne rozmowy z rodzicami" przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów i psychologów pracujących z osobami z zaburzeniami rozwoju.

Szkolenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm

Rodzic ucznia nie jest już biernym odbiorcą wskazówek i uwag nauczyciela. Z jednej strony stał się ważnym klientem szkoły, z drugiej partnerem wychowawcy w trudnej misji nauczania i wychowywania. Jak wszyscy klienci i partnerzy, rodzice mogą być łatwiejsi, bądź trudniejsi we współpracy. Szkolenie, czerpiące zarówno z wiedzy pedagogicznej, psychologicznej jak i z najnowszych trendów szkoleń biznesowych, oferuje szeroką gamę umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach z rodzicem, których celem jest uwzględnienie jego oczekiwań i zaangażowanie w proces współpracy.

Ramowy program szkolenia:

1. Charakterystyka sytuacji trudnych w szkole, specyfika relacji nauczyciel - rodzic, działania nauczycieli wywołujące niezadowolenie, zmiany w sytuacji rodziców
2. Przygotowanie do trudnej rozmowy – cele, plan, kontrakt
3. Strategie radzenia sobie z trudnymi emocjami – strategie samouspokajania i uspokajania rozmówcy
4. Techniki i strategie postępowania w przypadku ataku, krytyki, poniżania
5. Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
6. Asertywne techniki wywierania wpływu
7. Negocjacje problemowe, nastawienie kooperacyjne, strategie ułatwiania współpracy
8. Sesje symulacyjne – odgrywanie spotkań z trudnymi rodzicami w oparciu o zgłaszane problemy​

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

  • wykład

  • ćwiczenia praktyczne

  • dyskusja

Program szkolenia "Trudne rozmowy z rodzicami"

Certyfikacja

Uczestnicy szkolenia "Trudne rozmowy z rodzicami" otrzymają zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli o ukończeniu kursu. Dodatkowo dla chętnych wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, wiąże się to z podaniem dodatkowych danych w formularzu zgłoszeniowym (zobacz, jak wygląda wzór zaświadczenia - oczywiście będzie odpowiednio opieczętowane i podpisane).

Zarejestruj się!

Bydgoszcz
Data

Cena:

Cena2

Cena

Godziny

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Prowadzenie:

Dawid Bałutowski, psycholog, trener, coach

15-letnie doświadczenie w szkoleniach w sektorze oświaty

Chcecie Państwo uzyskać więcej informacji - zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: szkolenia@pomocautyzm.org

Sprawdź nasze inne szkolenia:

  • Przybliżenie nauczycielom deficytów wynikających z diagnozy zespołu Aspergera i ich praktycznego wpływu na funkcjonowanie ucznia na terenie placówki oświatowej

  • Przygotowanie do planowania procesu pracy z uczniem – tworzenie planu terapeutycznego oraz dostosowania do obecnej sytuacji ucznia

AAC-jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem?

Szkolenie ma na celu odpowiedź na pytanie „Jak świadomie zacząć pracę nad umiejętnościami komunikacyjnymi?”. Dzięki niemu nauczycie się Państwo oceniać umiejętności komunikacyjne, planować proces wspomagania komunikacji, poszukiwać i odnajdywać sytuacje, które mogą nabrać charakteru komunikacyjnego w codziennym życiu, o tym jak stać się kompetentnym partnerem komunikacyjnym i rozwijać ekspresyjność dzieci i dorosłych osób z autyzmem.

Szkolenie omawia rolę nauczyciela wspomagającego w edukacji dziecka ze spektrum autyzmu, modele współpracy pomiędzy nauczycielami oraz omawia podstawowe  narzędzia w  pracy z uczniem i klasą.

Please reload

  • Facebook Social Ikona
  • Instagram Ikona społeczna
  • YouTube Ikona społeczna

Pytania lub wątpliwości? 

Zadzwoń - chętnie na wszystkie odpowiemy!

Telefon:

660 330 220
22 308 66 33

Napisz do nas maila:

fundacja@pomocautyzm.org

Pytania i informacje o szkoleniach:

szkolenia@pomocautyzm.org

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM

FUNDACJA POMOC AUTYZM
ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601, REGON 364055186, NIP 5213727757

 

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Fundacji Pomoc Autyzm
ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

REGON 365882046

Polityka cookies