Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
terapia grupowa osób ze spektrum autyzmu
- szkolenie

21 - 22 sierpnia 2021 (sb - nd)

WEBINAR

09:00 - 16:00

550 zł

21 - 22 sierpnia 2021 (sb - nd)

KATOWICE

09:00 - 16:00

550 zł

28 - 29 sierpnia 2021 (sb - nd)

WARSZAWA

09:00 - 16:00

550 zł

28 - 29 sierpnia 2021 (sb - nd)

KRAKÓW

09:00 - 16:00

550 zł

4 - 5 września 2021 (sb - nd)

WEBINAR

09:00 - 16:00

550 zł

 

 

 

 

Co zyskasz dzięki szkoleniu:

 • Zapoznasz się z modelem kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina oraz podejściem poznawczo-behawioralnym do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.

 • Zapoznasz się z dostępnymi na rynku pomocami do prowadzenia zajęć  grupowych i indywidualnych TUS  z dziećmi z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu.

 • Przygotujesz przykładowy plan zajęć grupowych i indywidualnych dostosowany do danej grupy wiekowej oraz poziomu funkcjonowania dzieci.

 • Poznasz metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w trakcie zajęć.

 • Nauczysz się na co zwrócić uwagę w procesie terapii.

 

Dla kogo

 • nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych,

 • pracowników szkół i przedszkoli,

 • terapeutów, terapeutów zajęciowych,

 • innych specjalistów (psychologów, logopedów etc.),

 • osób pracujących z dziećmi i dorosłymi ze spektrum autyzmu,

 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie pracy z osobami z ASD

Czas szkolenia

 2 dni = 14 godzin ( 19 dydaktycznych)​

Certyfikacja

 • egzamin + certyfikat Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NDPN) Fundacji Pomoc Autyzm

 • bez egzaminu - zaświadczenie NDPN Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie o ukończeniu NDPN kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie - wybierz przy zapisie

 

Dla chętnych jest możliwość zakończenia szkolenia egzaminem pisemnym, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania certyfikatu Fundacji Pomoc Autyzm potwierdzającego nabycie umiejętności oraz kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć Treningu Umiejętności Społecznych (TUS).  

Cena

550 zł

 

w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe

 • egzamin + certyfikat NDPN

 • zaświadczenie NDPN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • dostęp do nagrania całego szkolenia (dotyczy webinaru)

 

 

(*przy prośbie o dołączenie do grupy należy podać numer certyfikatu lub imię, nazwisko, datę i miejsce szkolenia TUS)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład

 • ćwiczenia praktyczne

 • dyskusja

 • praca w grupach / webinar - praca samodzielna

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe

 • stacjonarne

 • otwarte

 • zamknięte

Prowadzenie szkolenia (w zależności od terminu i lokalizacji)

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

A może szkolenie zamknięte lub konsultacja specjalistyczna? 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.