Szkolenia dla nauczycieli, psychologów, pedagogów i specjalistów pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Nie ma pasującego terminu?

Szkolenia i kursy dla specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami pokrewnymi prowadzą tylko specjaliści praktycy z wieloletnim doświadczeniem. Jesteśmy wpisani do Ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli pod numerem 147.

Kolejność wprowadzania pokarmów u dzieci, rozwój umiejętności samoobsługowych, organizacja posiłku sprzyjająca samodzielności i współpracy, metody budowania motywacji i in.

Powiadomimy Cię

Trening jedzenia - szkolenie dla osób pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu i/lub rodziców dzieci ze spektrum autyzmu

Data:  

275 zł

Cena:  

Przybliżenie nauczycielom deficytów wynikających z diagnozy zespołu Aspergera i ich praktycznego wpływu na funkcjonowanie ucznia na terenie placówki oświatowej.

Powiadomimy Cię

Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera w praktyce - szkolenie

Data:  

550 zł

Cena:  

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania samodzielności dziecka z ASD: samoobsługi, treningu toaletowego, zabawy, komunikacji, jedzenia, spania.

Powiadomimy Cię

Wspieranie samodzielności dziecka z autyzmem.

Data:  

275 zł

Cena:  

Rola nauczyciela wspomagającego w edukacji dziecka ze spektrum autyzmu, modele współpracy pomiędzy nauczycielami oraz narzędzia w pracy z uczniem i klasą.

Powiadomimy Cię

Nauczyciel wspomagający - szkolenie

Data:  

275 zł

Cena:  

Zapoznanie specjalistów (nauczycieli, terapeutów) z narzędziami i metodami Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci w wieku przedszkolnym. Szkolenie, zaświadczenie uczestnictwa wg. wzoru MEN + Certyfikat.

Powiadomimy Cię

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci w wieku przedszkolnym - szkolenie

Data:  

550 zł

Cena:  

Chcesz stworzyć IPET, który będzie użyteczny w codziennej pracy nauczyciela, terapeuty, rodzica? Potrzebujesz praktycznych wskazówek do rozwiązywania codziennych trudności? Jeżeli tak, to szkolenie jest  dla Ciebie.

Powiadomimy Cię

IPET dla ucznia ze spektrum autyzmu

Data:  

275 zł

Cena:  

Podczas szkolenia nauczyciele i specjaliści zdobędą wiedzę pomagającą zbudowanie owocnej współpracy z psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka.

Powiadomimy Cię

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka - szkolenie dla specjalistów i rodziców.

Data:  

300 zł

Cena:  

Praktyczne metody uczenia komunikacji, metody oceny rozwoju dziecka pod względem komunikacyjnym oraz stymulacji rozwoju komunikacji u dziecka

Powiadomimy Cię

Szkolenie: Nauka mowy i komunikacji u dzieci z ASD

Data:  

275 zł

Cena:  

Uczestnicy poznają profil funkcjonowania oraz jak diagnozować zaburzenia ze spektrum autyzmu u dziewczynek i kobiet.

Powiadomimy Cię

Zaburzenia ze spektrum autyzmu u kobiet i dziewczynek

Data:  

275 zł

Cena:  

Jak świadomie zacząć pracę nad umiejętnościami komunikacyjnymi, oceniać umiejętności, planować proces wspomagania komunikacji, rozwijać ekspresyjność dzieci i dorosłych osób z autyzmem.

Powiadomimy Cię

AAC - komunikacja wspomagająca i alternatywna - I stopnia - szkolenie

Data:  

275 zł

Cena:  

Prezentacja zaburzenia rozwojowego jakim jest spektrum autyzmu (ASD - Autism Spectrum Disorder), szczególnie w kontekście pracy w instytucjach edukacyjnych.

Powiadomimy Cię

ABC autyzmu - szkolenie dla pracowników oświaty

Data:  

275 zł

Cena:  

Metody pracy nad zachowaniami trudnymi u dzieci z ASD w oparciu o techniki stosowanej analizy zachowania.

Powiadomimy Cię

Szkolenie: Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu - interwencja behawioralna.

Data:  

275 zł

Cena:  

Osoby z autyzmem często postrzegają swoje otoczenie jako chaos, który bombarduje. Jak nad nim zapanować, aby zwiększyć koncentrację i skupić się wyłącznie na terapii?

Powiadomimy Cię

Organizacja przestrzeni terapeutycznej dla osób ze spektrum autyzmu

Data:  

275 zł

Cena:  

Na szkoleniu "Dziecko z autyzmem w przedszkolu" zaprezentowane zostaną metody pracy oparte o stosowaną analizę zachowania , która jest uznawana za najefektywniejszą metodę pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. 

Powiadomimy Cię

Dziecko z autyzmem w przedszkolu - szkolenie

Data:  

275 zł

Cena:  

Podczas dwudniowego szkolenia „Dobra współpraca z rodzicami dzieci ze spektrum autyzmu” omówione zostaną techniki pracy nad efektywną komunikacją z rodzicami oraz opiekunami osób z ASD.

Powiadomimy Cię

Dobra współpraca z rodzicami

Data:  

550 zł

Cena:  

Jak świadomie pracować nad umiejętnościami komunikacyjnymi

Powiadomimy Cię

AAC - komunikacja wspomagająca i alternatywna - II stopnia - szkolenie

Data:  

275 zł

Cena:  

Zapoznanie specjalistów (nauczycieli, terapeutów) z narzędziami i metodami Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). Szkolenie, zaświadczenie uczestnictwa wg. wzoru MEN + Certyfikat.

Powiadomimy Cię

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) - szkolenie

Data:  

550 zł

Cena:  

Jaka jest specyfika uczenia się dzieci z ASD i jak wykorzystywać tę wiedzę w planowaniu uczenia. Uczestnicy będą w stanie dokonać wstępnej oceny umiejętności dziecka pod kątem planowania nauki zabawy.

Powiadomimy Cię

Uczenie zabawy i spędzania wolnego czasu u dzieci z zaburzeniami rozwoju

Data:  

275 zł

Cena:  

9:00-15:00

"Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem. PEP-R czy VB-MAPP?" Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda ) na co dzień pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Powiadomimy Cię

Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem. PEP – R czy VB-MAPP?

Data:  

275 zł

Cena:  

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google dzięki uczestnictwu w programie Google Ad Grants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń. Przeczytaj więcej...

Poznaj nasze inne szkolenia:

Skontaktuj się z nami szkolenia@pomocautyzm.org jeśli jesteś zainteresowana /y uruchomieniem innego szkolenia dla nauczycieli, psychologów, pedagogów czy specjalistów, którego nie ma jeszcze w Twoim mieście!

1/5
  • Facebook Social Ikona
  • Instagram Ikona społeczna
  • YouTube Ikona społeczna

Pytania lub wątpliwości? 

Zadzwoń - chętnie na wszystkie odpowiemy!

Telefon:

660 330 220
22 308 66 33

Napisz do nas maila:

fundacja@pomocautyzm.org

Pytania i informacje o szkoleniach:

szkolenia@pomocautyzm.org

Polityka cookies

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM

FUNDACJA POMOC AUTYZM
ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601, REGON 364055186, NIP 5213727757

 

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Fundacji Pomoc Autyzm
ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

REGON 365882046