Trening Umiejętności Społecznych (TUS) - szkolenie

Opis

Szkolenie Trening Umiejętności Społecznych (TUS) ma na celu zapoznanie z Treningiem Umiejętności Społecznych jako jedną z form terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu (ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Aspergera). Uczestnicy zapoznają się z założeniami pracy grupowej wg Goldsteina, zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć wraz z dostępnymi na rynku pomocami do prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych z dziećmi z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Słuchacze przygotują plan zajęć grupowych i indywidualnych dostosowany do danej grupy wiekowej oraz poziomu funkcjonowania dzieci, poznają metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w trakcie zajęć oraz nauczą się na co zwrócić uwagę w procesie terapii.

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone dla specjalistów (nauczycieli, terapeutów, studentów i in.) pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu Aspergera.

Termin

Wroclaw
28 - 29 marca 2020 (sb-nd)

Cena:

550 zł

Certyfikacja

Dla chętnych jest możliwość zakończenia szkolenia egzaminem pisemnym, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania certyfikatu Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli potwierdzającego nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć Treningu Umiejętności Społecznych. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu wg. wzoru MEN.

Pobierz program szkolenia (w pdf)

Zobacz inne szkolenia Fundacji Pomoc Autyzm:

1/3
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Pomoc Autyzm

Pytania lub wątpliwości? 

Zadzwoń - chętnie na wszystkie odpowiemy!

Telefon:

660 330 220
22 308 66 33

Napisz do nas maila:

fundacja@pomocautyzm.org

Pytania i informacje o szkoleniach:

szkolenia@pomocautyzm.org

Polityka cookies

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM

FUNDACJA POMOC AUTYZM
ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601, REGON 364055186, NIP 5213727757

 

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Fundacji Pomoc Autyzm
ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

REGON 365882046