Fundacja Pomoc Autyzm powstała z myślą o nauczycielach, psychologach oraz specjalistach, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera oraz zaburzeniami pokrewnymi.

Szkolenia „z autyzmem” prowadzą tylko specjaliści praktycy z wieloletnim doświadczeniem. 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google dzięki uczestnictwu w programie Google Ad Grants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń. Przeczytaj więcej...

CO INNI SĄDZĄ O NASZYCH WEBINARACH?

— TUS, Ewa, recenzja Facebook

“Osobom, które się zastanawiają czy korzystać

- ZDECYDOWANIE TAK!”

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WŁAŚNIE NAS?

Mamy doświadczenie i świetne opinie!

612 

przeprowadzonych szkoleń

6 224 

godzin szkoleń

12 541 

uczestników szkoleń

Facebook 5/5

92 opinie

Google 5/5

238 opinii

Nasze aktualne szkolenia:

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) - szkolenie

Zapoznanie specjalistów (nauczycieli, terapeutów) z narzędziami i metodami Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). Szkolenie, zaświadczenie uczestnictwa wg. wzoru MEN + Certyfikat.

AAC - komunikacja wspomagająca i alternatywna I stopnia - szkolenie

Jak świadomie zacząć pracę nad umiejętnościami komunikacyjnymi, oceniać umiejętności, planować proces wspomagania komunikacji, rozwijać ekspresyjność dzieci i dorosłych osób z autyzmem.

AAC - komunikacja wspomagająca i alternatywna II stopnia - szkolenie

Jak świadomie pracować nad umiejętnościami komunikacyjnymi

Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera w praktyce - szkolenie

Przybliżenie nauczycielom deficytów wynikających z diagnozy zespołu Aspergera i ich praktycznego wpływu na funkcjonowanie ucznia na terenie placówki oświatowej.

Nauczyciel wspomagający w pracy z uczniem z zespołem Aspergera - szkolenie

Rola nauczyciela wspomagającego w edukacji dziecka ze spektrum autyzmu, modele współpracy pomiędzy nauczycielami oraz narzędzia w pracy z uczniem i klasą.

Trening jedzenia - szkolenie dla osób pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu i/lub rodziców dzieci ze spektrum autyzmu

Kolejność wprowadzania pokarmów u dzieci, rozwój umiejętności samoobsługowych, organizacja posiłku sprzyjająca samodzielności i współpracy, metody budowania motywacji i in.

Wspieranie samodzielności dziecka z autyzmem.

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania samodzielności dziecka z ASD: samoobsługi, treningu toaletowego, zabawy, komunikacji, jedzenia, spania.

Zrozumieć zespół Aspergera - praca z uczniem z zespołem Aspergera w szkole - szkolenie

Szkolenie skierowane jest szczególnie do nauczycieli, którzy nie mają doświadczenia w pracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

ABC autyzmu - szkolenie dla pracowników oświaty

Prezentacja zaburzenia rozwojowego jakim jest spektrum autyzmu (ASD - Autism Spectrum Disorder), szczególnie w kontekście pracy w instytucjach edukacyjnych.

Praktyczne wskazówki dotyczące dostosowywania form i metod pracy z uczniem z zespołem Aspergera - szkolenie

Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli z możliwymi formami pracy z uczniem z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Nauczyciele dowiedzą się jak można dostosować warunki nauczania ucznia, tak by umożliwić mu zdobywania wiedzy przy uwzględnieniu trudności wynikających z zaburzenia.

Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu - interwencja behawioralna - szkolenie

Metody pracy nad zachowaniami trudnymi u dzieci z ASD w oparciu o techniki stosowanej analizy zachowania.

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka - szkolenie dla specjalistów i rodziców.

Podczas szkolenia nauczyciele i specjaliści zdobędą wiedzę pomagającą zbudowanie owocnej współpracy z psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka.

Organizacja przestrzeni terapeutycznej dla osób ze spektrum autyzmu

Osoby z autyzmem często postrzegają swoje otoczenie jako chaos, który bombarduje. Jak nad nim zapanować, aby zwiększyć koncentrację i skupić się wyłącznie na terapii?

Dziecko z autyzmem w przedszkolu - szkolenie

Na szkoleniu "Dziecko z autyzmem w przedszkolu" zaprezentowane zostaną metody pracy oparte o stosowaną analizę zachowania , która jest uznawana za najefektywniejszą metodę pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. 

Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem. PEP – R czy VB-MAPP?

"Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem. PEP-R czy VB-MAPP?" Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda ) na co dzień pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Nauka mowy i komunikacji u dzieci z ASD - szkolenie

Praktyczne metody uczenia komunikacji, metody oceny rozwoju dziecka pod względem komunikacyjnym oraz stymulacji rozwoju komunikacji u dziecka

Uczenie zabawy i spędzania wolnego czasu u dzieci z zaburzeniami rozwoju

Jaka jest specyfika uczenia się dzieci z ASD i jak wykorzystywać tę wiedzę w planowaniu uczenia. Uczestnicy będą w stanie dokonać wstępnej oceny umiejętności dziecka pod kątem planowania nauki zabawy.

Trudne rozmowy z rodzicami

Szkolenie jednodniowe celem jest poznanie skutecznych metod przeprowadzania rozmów na trudne tematy

Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży - diagnoza i terapia

Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży - diagnoza i terapia

Gesty ©GORA w ujęciu praktycznym - szkolenie Gabrieli Lorens

Gesty ©GORA w ujęciu praktycznym - szkolenie dla logopedów, pedagogów,
specjalistów oraz rodziców

Jak wpłynąć na motywację dzieci z zespołem Aspergera?
Systemy motywacyjne do wykorzystania w pracy indywidualnej i grupowej

Jak wpłynąć na motywację dzieci z zespołem Aspergera?
Systemy motywacyjne do wykorzystania w pracy indywidualnej i grupowej

Praca terapeutyczna z dzieckiem z FAS (alkoholowym zespołem płodowym)

Praca terapeutyczna z dzieckiem z FAS - szkolenie przeznaczone dla pracowników przedszkoli, szkół, ośrodków pomocy społecznej, domów dziecka i innych jednostek pomocy

Zrozumieć zaburzenia sensoryczne - podstawy Integracji Sensorycznej (SI)

Zrozumieć zaburzenia sensoryczne - szkolenie przeznaczone dla pracowników przedszkoli, szkół, innych placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych oraz rodziców i opiekunów

Trening toaletowy dziecka z ASD

Wspomaganie zasypiania i samodzielny sen u dzieci z ASD

Jak dobrze napisać IPET

Niepokojące objawy w rozwoju dzieci w wieku szkolnym

Uczeń z ADHD w klasie - wskazówki do pracy

Zachowania trudne u ucznia z zespołem Aspergera. Sposoby pracy, metody proaktywne, podejście poznawczo-behawioralne.

Uczestnicy mają okazję prześledzić cały proces planowania i oddziaływań terapeutycznych w kontekście przejawianych przez dziecko trudnych zachowań. Warsztat wzbogacają filmy i liczne przykłady z pracy terapeutycznej.

Rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami - komunikacja sprzyjająca współpracy

NUMER RACHUNKU:

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

Pytania, wątpliwości, więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu

fundacja@pomocautyzm.org

szkolenia@pomocautyzm.org

660 330 220

22 308 66 33

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm 

 

ul. Kowieńska 24

03-438 Warszawa

FUNDACJA POMOC AUTYZM

 

ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601,

REGON 364055186,

NIP 5213727757

  • Facebook Social Ikona
  • Instagram Ikona społeczna
  • YouTube Ikona społeczna

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM