Szkolenia dla rad pedagogicznych

 Szkolenia dla rad pedagogicznych, przedszkoli, szkół, placówek oświatowych

i zdrowotnych, organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i firm prywatnych 

W obecnej sytuacji epidemiologicznej możecie Państwo:

  • wysłać pracownika/ów na szkolenie otwarte w formie webinarów (tutaj)

  • zamówić konsultacje online dla pracowników (tutaj)

  • zamówić szkolenie w formie webinaru

  • zamówić szkolenie stacjonarne

  • zarezerwować szkolenie jeszcze w sierpniu i skorzystać z obecnych cen, a zrealizować szkolenie do końca 2020 roku!

Poniżej znajdziecie Państwo naszą ofertą szkoleń kierowanych do rad pedagogicznych szkół, przedszkoli, innych placówek oświatowych, zdrowotnych oraz zainteresowanych instytucji.
 
Możecie Państwo zapoznać się z poszczególnymi szkoleniami lub pobrać całą ofertę w jednym pliku na dole strony.
Podane ceny obowiązują do końca sierpnia 2020 (liczy się dzień rezerwacji szkolenia). 
Kontakt w sprawie szkoleń dla rad pedagogicznych oraz szkoleń zamkniętych:
 
660 330 220 lub 22 308 66 33
fundacja@pomocautyzm.org 

Szkolenie omawia rolę nauczyciela wspomagającego w edukacji dziecka ze spektrum autyzmu, modele współpracy pomiędzy nauczycielami oraz omawia podstawowe narzędzia w  pracy z uczniem i klasą.

Szkolenie omawia narzędzia oraz praktyczne rozwiązania do zastosowania w pracy nad rozwijaniem u ucznia umiejętności społecznych i komunikacyjnych

Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli szkolnych i przedszkolnych, pedagogów, terapeutów, rodziców, studentów z zasadami dotyczącymi wprowadzania systemów motywacji w szkole i w domu. Podczas szkolenia zostaną omówione przykładowe kontrakty indywidualne oraz grupowe.

Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli z możliwymi formami pracy z uczniem z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Nauczyciele dowiedzą się jak można dostosować warunki nauczania ucznia, tak by umożliwić mu zdobywania wiedzy przy uwzględnieniu trudności wynikających z zaburzenia.

Celem szkolenia "ABC autyzmu" jest poznanie i zrozumienie zaburzenia rozwojowego jakim jest spektrum autyzmu (ASD - Autism Spectrum Disorder).

Na szkoleniu nauczycie się Państwo oceniać umiejętności komunikacyjne, planować proces wspomagania komunikacji, poszukiwać i odnajdywać sytuacje, które mogą nabrać charakteru komunikacyjnego w codziennym życiu

Szkolenie ma na celu zapoznanie specjalistów (nauczycieli, terapeutów, studentów) z Treningiem Umiejętności Społecznych jako jedną z form terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu (ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Aspergera). Uczestnicy zapoznają się z założeniami pracy grupowej wg. Goldsteina, zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć. Podczas drugiego dnia zajęć uczestnicy zaplanują plan pracy grupy oraz przygotują zestaw materiałów na zajęcia.

Szkolenie ma na celu zapoznanie specjalistów (nauczycieli, terapeutów, studentów) z Treningiem Umiejętności Społecznych jako jedną z form terapii dla dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami rozwoju, ze znacznymi deficytami rozwojowymi, z przewagą zachowań niewerbalnych lub trudnych.

Celem szkolenia jest przedstawienie zakresu pomocy oferowanej przez lekarzy psychiatrów w terapii dzieci i młodzieży z ASD. Świadomość w jaki sposób lekarz psychiatra może pomóc dzieciom zadbać o ich stan psychiczny. Celem szkolenia jest też uświadomienie ewentualnych ograniczeń farmakoterapii, by postępowanie terapeutyczne było bezpieczne. 

Szkolenie ma charakter warsztatu. Uczestnicy pracują w grupach. Ustalenia dotyczą konkretnych, wybranych przez osoby dzieci. Uczestnicy mają okazję prześledzić cały proces planowania i  oddziaływań terapeutycznych w kontekście przejawianych przez dziecko trudnych zachowań. Warsztat wzbogacają filmy i liczne przykłady z  pracy terapeutycznej.

Podczas szkolenia zostaną omówione metody pracy nad zachowaniami trudnymi u dzieci z ASD w oparciu o techniki stosowanej analizy zachowania. Uczestnicy nabędą umiejętność określania funkcji zachowań trudnych i skutecznej pracy nad ich zmianą. Dowiedzą się także, co zrobić, żeby zachowania trudne nie pojawiły się, czyli jak ważna jest motywacja i wzmacnianie zachowań pożądanych w pracy nad zachowaniami u dzieci.

Szkolenie ma na celu przybliżenie nauczycielom zaburzenia, jakim jest autyzm oraz zespół Aspergera oraz przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu (w tym z Zespołem Aspergera).

Na szkoleniu uczestnicy poznają profil funkcjonowania dziewczynki/kobiety z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną praktyczne metody przeorganizowania przestrzeni terapeutycznej by stała się ona bardziej funkcjonalna i optymalizowała rozwój dziecka.

Na szkoleniu omówione zostaną techniki pracy nad efektywną komunikacją z rodzicami oraz opiekunami osób z ASD. Uczestnicy nabędą umiejętność prowadzenia rozmowy z osobami przejawiającymi zachowania, które mogą być problematyczne. 

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania samodzielności dziecka z ASD: samoobsługi, treningu toaletowego, zabawy, komunikacji, jedzenia, spania. 

Nauczenie strategii wprowadzania pokarmów oraz kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci z ASD. Szkolenie w oparciu o techniki stosowanej analizy zachowania

Zaprezentowane zostaną metody pracy oparte o stosowaną analizę zachowania, która jest uznawana za najefektywniejszą metodę pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. 

Poznanie specyfiki uczenia się dzieci z ASD i jak wykorzystywać tę wiedzę w planowaniu uczenia. Uczestnicy będą w stanie dokonać wstępnej oceny umiejętności dziecka pod kątem planowania nauki zabawy.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie praktycznych metod uczenia komunikacji, metod oceny rozwoju dziecka pod względem komunikacyjnym. Uczestnicy po szkoleniu będą wiedzieli jak stymulować rozwój komunikacji u dziecka, jakich metod należy używać chcąc uczyć dziecko komunikowania się

Please reload

  • Facebook Social Ikona
  • Instagram Ikona społeczna
  • YouTube Ikona społeczna

Pytania lub wątpliwości? 

Zadzwoń - chętnie na wszystkie odpowiemy!

Telefon:

660 330 220
22 308 66 33

Napisz do nas maila:

fundacja@pomocautyzm.org

Pytania i informacje o szkoleniach:

szkolenia@pomocautyzm.org

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM

FUNDACJA POMOC AUTYZM
ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601, REGON 364055186, NIP 5213727757

 

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Fundacji Pomoc Autyzm
ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

REGON 365882046

Polityka cookies