Zrozumieć zaburzenia sensoryczne

- podstawy Integracji Sensorycznej- szkolenie

Co zyskasz dzięki szkoleniu

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie deficytów sensorycznych.

 • Zdobędziesz podstawową wiedzę na temat zaburzeń sensorycznych

 • Poznasz obraz zaburzeń SI w obrębie każdego ze zmysłów

 • Zrozumiesz jaki wpływ mogą wywierać zaburzenia SI na inne sfery funkcjonowania (np. koncentrację uwagi, wybiorczość pokarmową, wykonywanie codziennych czynności)

 • Dowiesz się jak wspomagać osoby z zaburzeniami SI w domu/ szkole/ przedszkolu.

 Szkolenie nie uprawnia do prowadzenia zajęć tą metodą. ​

Dla kogo

 • psychologów, pedagogów, terapeutów

 • nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych

 • nauczycieli wspomagających, asystentów i pomocy nauczycieli

 • pracowników OPS, domów dziecka

 • innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą

 • osób pracujących w szkołach, przedszkolach i innych placówkach edukacyjnych, zdrowotnych i wychowawczych

 • rodziców i opiekunów

 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji oraz tematyką szkolenia

Czas szkolenia

7 h zegarowych/ 9 dydaktycznych

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie - wybierz przy zapisie

Cena

275 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe

 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • dostęp do nagrania całego szkolenia (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład 

 • dyskusja 

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe

 • zamknięte

 • otwarte

Ewelina Ciarka

pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, socjolog

W Fundacji Pomoc Autyzm prowadzi:

Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu - interwencja behawioralna

Zrozumieć zaburzenia sensoryczne - podstawy Integracji Sensorycznej

ABC Autyzmu

Organizacja przestrzeni terapeutycznej

Zrozumieć zaburzenia sensoryczne

Cykl bezpłatnych webinarów - Wsparcie dziecka z ASD

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

A może szkolenie zamknięte lub konsultacja specjalistyczna? 

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.