Kopia baner (2).png

Wspomaganie zasypiania i samodzielny sen u dzieci z ASD
- szkolenie

Co zyskasz dzięki szkoleniu:

 • Poznasz rodzaje trudności związane ze spaniem 

 • Dowiesz się jaki jest wpływ diety, oświetlenia, temperatury i aktywności na sen

 • Nauczysz się metod radzenia sobie z tymi trudnościami

 • Dowiesz się jak promować samodzielność dziecka​

Dla kogo

 • asystentów i pomocy nauczycieli

 • rodziców i opiekunów

 • osób pracujących w żłobkach, przedszkolach, szkołach z dziećmi ze spektrum autyzmu

 • psychologów, pedagogów, terapeutów

 • wychowawców, nauczycieli wspomagających, pedagogów szkolnych

 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie pracy z osobami z ASD

 • szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby poznać specyfikę uczenia metodą behawioralną

Znajomość terminologii  i założeń terapeutycznych stosowanej analizy zachowania nie jest wymagana.

Pobierz program szkolenia Wspomaganie zasypiania i samodzielny sen u dzieci z ASD

Czas szkolenia

2 godziny ( 2,5 dydaktycznych)​

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie - wybierz przy zapisie

Cena

73 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe

 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • dostęp do nagrania całego szkolenia (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład

 • dyskusja

 • ćwiczenia

 • prezentacja filmów

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe

 • stacjonarne 

 • otwarte

 • zamknięte

Prowadzenie szkolenia Wspieranie samodzielności dziecka ze spektrum autyzmu

Przemysław Sowa

psycholog, terapeuta

W Fundacji Pomoc Autyzm prowadzi:

Trening jedzenia

Wspieranie samodzielności dziecka ze spektrum autyzmu

Zachowania trudne u dzieci z ASD - interwencja behawioralna

Nauka czynności samoobsługowych u dzieci z ASD

Nauka zabawy i samodzielnego spędzania wolnego czasu u dzieci z ASD

Trening toaletowy u dzieci z ASD 

Wspomaganie zasypiania i samodzielny sen u dzieci z ASD

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

A może szkolenie zamknięte lub konsultacja specjalistyczna? 

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.