Kopia baner (2).png

Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera w praktyce

– szkolenie

Nowy termin w przygotowaniu

w przygotowaniu

Co zyskasz dzięki szkoleniu

 • Poszerzysz wiedzę i rozwiniesz praktyczne umiejętności dotyczące pracy nad rozwijaniem u ucznia umiejętności społecznych i komunikacyjnych

 • Poznasz deficyty wynikające z diagnozy zespołu Aspergera i ich praktycznego wpływu na funkcjonowanie ucznia na terenie placówki oświatowej

 • Nauczysz się tworzyć własny program zajęć rewalidacyjnych w oparciu o potrzeby ucznia

 • Dowiesz się jakie są najczęściej pojawiające się trudności społeczne i komunikacyjne oraz jak dobierać właściwe metod pracy

 • Poznasz dostępne na rynku pomoce terapeutyczne i metody ich wykorzystania w codziennej pracy

 • Wymienisz doświadczenia, pomysły, scenariusze i tematy zajęć rewalidacyjnych dla ucznia upośledzonego w stopniu lekkim.

Dla kogo

 • nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych

 • nauczycieli wspomagających

 • asystentów i pomocy nauczycieli

 • osób pracujących w szkołach i przedszkolach z uczniami z zespołem Aspergera 

 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie pracy z osobami z ASD

Czas szkolenia

2 dni = 14 godzin (19 dydaktycznych)​

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie - wybierz przy zapisie

Cena

550 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe

 • zaświadczenie NDPN Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NDPN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • dostęp do nagrania całego szkolenia (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład

 • dyskusja

 • ćwiczenia

 • praca własna

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe

 • stacjonarne

 • otwarte

 • zamknięte

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

A może szkolenie zamknięte lub konsultacja specjalistyczna? 

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.