Szkolenie Fundacji Pomoc Autyzm

Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera w praktyce

– szkolenie

Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera w praktycze - jak zaplanować i przeprowadzić pracę indywidualną z uczniem z zespołem Aspergera - szkolenie jest kierowane do nauczycieli oraz specjalistów pracujących indywidualnie z uczniami z zespołem Aspergera.

12 - 13 lutego 2021, (pt - sob)

WEBINAR

09:00 - 16:00

550 zł

Co zyskasz dzięki szkoleniu

 • Poszerzysz wiedzę i rozwiniesz praktyczne umiejętności dotyczące pracy nad rozwijaniem u ucznia umiejętności społecznych i komunikacyjnych

 • Poznasz deficyty wynikające z diagnozy zespołu Aspergera i ich praktycznego wpływu na funkcjonowanie ucznia na terenie placówki oświatowej

 • Nauczysz się tworzyć własny program zajęć rewalidacyjnych w oparciu o potrzeby ucznia

 • Dowiesz się jakie są najczęściej pojawiające się trudności społeczne i komunikacyjne oraz jak dobierać właściwe metod pracy

 • Poznasz dostępne na rynku pomoce terapeutyczne i metody ich wykorzystania w codziennej pracy

 • Wymienisz doświadczenia, pomysły, scenariusze i tematy zajęć rewalidacyjnych dla ucznia upośledzonego w stopniu lekkim.

Dla kogo

 • nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych

 • nauczycieli wspomagających

 • asystentów i pomocy nauczycieli

 • osób pracujących w szkołach i przedszkolach z uczniami z zespołem Aspergera 

 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie pracy z osobami z ASD

Czas szkolenia

2 dni = 14 godzin (19 dydaktycznych)​

Certyfikacja

Uczestnicy szkolenia "Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera" otrzymają zaświadczenie Fundacji Pomoc Autyzm o ukończeniu kursu. Dodatkowo dla chętnych wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, wiąże się to z podaniem dodatkowych danych w formularzu zgłoszeniowym (zobacz, jak wygląda wzór zaświadczenia - oczywiście będzie odpowiednio opieczętowane i podpisane)

Cena

550 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe

 • zaświadczenie Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • dostęp do nagrania całego szkolenia (dotyczy webinaru)

 • wykład

 • dyskusja

 • ćwiczenia

 • praca własna

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe

 • stacjonarne

 • otwarte

 • zamknięte

12 - 13 lutego 2021, (pt - sob)

WEBINAR

09:00 - 16:00

550 zł

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

Prowadzenie szkolenia Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera

Prowadzenie szkolenia Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera

A może szkolenie zamknięte lub konsultacja specjalistyczna? 

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Pytania, wątpliwości, więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: fundacja@pomocautyzm.org

Kontakt

fundacja@pomocautyzm.org

szkolenia@pomocautyzm.org

660 330 220

22 308 66 33

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 • Facebook Social Ikona
 • Instagram Ikona społeczna
 • YouTube Ikona społeczna

FUNDACJA POMOC AUTYZM 

 

ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601,

REGON 364055186,

NIP 5213727757


BIURO

ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM