Szkolenie Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera w praktyce – jak zaplanować i przeprowadzić pracę indywidualną z uczniem z zespołem Aspergera

Szkolenie "Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera" kierowane jest do nauczycieli oraz specjalistów pracujących indywidualnie z uczniami z zespołem Aspergera.

Szkolenie Fundacji Pomoc Autyzm

Dla kogo:

Podczas szkolenia "Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera" omówione zostaną dostępne narzędzia oraz praktyczne rozwiązania do zastosowania w pracy z uczniem. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących pracy nad rozwijaniem u ucznia umiejętności społecznych i komunikacyjnych oraz przygotowanie programu zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera.

WEBINAR
12-13 listopada 2020 (czw-pt)

10:00-17:00

Cena:

do 5.11. - 500 zł

od 6.11. - 550 zł

Cel szkolenia "Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera":

 • Przybliżenie nauczycielom deficytów wynikających z diagnozy zespołu Aspergera i ich praktycznego wpływu na funkcjonowanie ucznia na terenie placówki oświatowej

 • Przygotowanie do planowania procesu pracy z uczniem – tworzenie planu terapeutycznego oraz dostosowania do obecnej sytuacji ucznia.  Naucz się tworzyć własny program zajęć rewalidacyjnych w oparciu o potrzeby ucznia.

 • Omówienie najczęściej pojawiających się trudności społecznych oraz dobór właściwych metod pracy

 • Omówienie najczęściej pojawiających się trudności komunikacyjnych (w tym elementy treningu komunikacji)  oraz dobór odpowiednich metod pracy

 • Przegląd dostępnych na rynku pomocy terapeutycznych i metody ich wykorzystania w codziennej pracy

 • Wymiana doświadczeń, pomysłów, scenariuszy i tematów zajęć rewalidacyjnych dla ucznia upośledzonego w stopniu lekkim.

Metody i formy pracy:

 • wykład

 • dyskusja

 • ćwiczenia

 • praca własna

Program szkolenia "Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera":​

DZIEŃ PIERWSZY - (7h zegarowych / 9,5 h dydaktycznej)

 • Specyficzne trudności uczniów z diagnozą Zespołu Aspergera i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w placówce

 • Ogólne zasady prowadzenia zajęć indywidualnych, budowanie kontaktu i właściwej relacji z uczniem. Kontrakt terapeutyczny.

 • Współpraca z rodzicami oraz specjalistami pracującymi z uczniem i rodziną.

 • Ocena potrzeb ucznia – od czego zacząć pracę?

 • Elementy Treningu Umiejętności Społecznych do wykorzystania w pracy indywidualnej

 • Teoria Umysłu (ToM) – metody oceny, formy pracy

 • Regulacja emocji – metody oceny, formy pracy rozpoznawanie, nazywanie emocji – kształtowanie empatii

  • strategie rozładowywania napięcia

  • strategie radzenia sobie z odczuwaną złością - nauka zachowań alternatywnych do agresji

  • strategie radzenia sobie z porażką, przegraną, korektą – omówienie ćwiczeń

  • strategie radzenia sobie z lękiem – przegląd metod pracy

 • Praca z uczniem w sytuacjach konfliktów rówieśniczych

DZIEŃ DRUGI – (7h zegarowych / 9,5 h dydaktycznej)

 • ​Trudności komunikacyjne uczniów z Zespołem Aspergera

  • Praca nad narracją – spójnymi wypowiedziami, trzymaniem się tematu wypowiedzi

  • Praca nad adekwatnym rozpoznawaniem własnych stanów emocjonalnych i akceptowalnymi formami ich wyrażania

  • Doskonalenie umiejętności prowadzenia dialogu – zadawanie pytań, podtrzymywanie rozmowy, komunikowanie wprost – dobór ćwiczeń

  • Komunikacja niewerbalna – nadawanie adekwatnych komunikatów oraz właściwa interpretacja komunikatów z otoczenia – metody oraz formy pracy

  • Pułapki komunikacyjne – metafory, przenośnie, ironia – jak pracować nad ich rozumieniem i adekwatnym reagowaniem

 • Kształtowanie samooceny, wzmacnianie mocnych stron ucznia

 • Kształtowanie motywacji – zasady doboru systemów motywacji w pracy indywidualnej

Certyfikacja:

Uczestnicy szkolenia "Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera" otrzymają zaświadczenie Fundacji Pomoc Autyzm o ukończeniu kursu. Dodatkowo dla chętnych wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, wiąże się to z podaniem dodatkowych danych w formularzu zgłoszeniowym (zobacz, jak wygląda wzór zaświadczenia - oczywiście będzie odpowiednio opieczętowane i podpisane)

WEBINAR
12-13 listopada 2020 (czw-pt)

10:00-17:00

Cena:

do 5.11. - 500 zł

od 6.11. - 550 zł

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

Prowadzenie szkolenia "Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera":

Ewa Łukowska

psycholog, terapeuta

15 - letnie doświadczenie w terapii i diagnozie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Ukończyła specjalizację podyplomową z zakresu psychologii klinicznej (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu poznawczo-behawioralnym (CBT).

W Fundacji Pomoc Autyzm prowadzi szkolenia:

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Nauczyciel wspomagający w pracy z uczniem z zespołem Aspergera

Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera w praktyce 

Motywacja ucznia z zespołem Aspergera

Praktyczne wskazówki do pracy z uczniem z zespołem Aspergera

Cykl bezpłatnych webinarów - Czy to autyzm? Diagnoza i co dalej?

Grupę TUS EXPERTS

„Dialog. Filmy Modelowe” - scenarzystka/reżyserka filmów

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Pytania, wątpliwości, więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: fundacja@pomocautyzm.org

Kontakt

fundacja@pomocautyzm.org

szkolenia@pomocautyzm.org

660 330 220

22 308 66 33

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 • Facebook Social Ikona
 • Instagram Ikona społeczna
 • YouTube Ikona społeczna

FUNDACJA POMOC AUTYZM 

 

ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601,

REGON 364055186,

NIP 5213727757


BIURO

ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM