Szkolenie Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera w praktyce – jak zaplanować i przeprowadzić pracę indywidualną z uczniem z zespołem Aspergera

Szkolenie "Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera" kierowane jest do nauczycieli oraz specjalistów pracujących indywidualnie z uczniami z zespołem Aspergera.

Szkolenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm

Dla kogo:

Podczas szkolenia "Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera" omówione zostaną dostępne narzędzia oraz praktyczne rozwiązania do zastosowania w pracy z uczniem. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących pracy nad rozwijaniem u ucznia umiejętności społecznych i komunikacyjnych oraz przygotowanie programu zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera.

WEBINAR
27 - 28 sierpień 2020 (czw - pt)

Cena:

550 zł

09:00-16:00

Cel szkolenia "Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera":

 • Przybliżenie nauczycielom deficytów wynikających z diagnozy zespołu Aspergera i ich praktycznego wpływu na funkcjonowanie ucznia na terenie placówki oświatowej

 • Przygotowanie do planowania procesu pracy z uczniem – tworzenie planu terapeutycznego oraz dostosowania do obecnej sytuacji ucznia.  Naucz się tworzyć własny program zajęć rewalidacyjnych w oparciu o potrzeby ucznia.

 • Omówienie najczęściej pojawiających się trudności społecznych oraz dobór właściwych metod pracy

 • Omówienie najczęściej pojawiających się trudności komunikacyjnych (w tym elementy treningu komunikacji)  oraz dobór odpowiednich metod pracy

 • Przegląd dostępnych na rynku pomocy terapeutycznych i metody ich wykorzystania w codziennej pracy

 • Wymiana doświadczeń, pomysłów, scenariuszy i tematów zajęć rewalidacyjnych dla ucznia upośledzonego w stopniu lekkim.

To szkolenie jest dostępne 

także w formie webinaru!

(terminy i zapisy  na dole strony)

Metody i formy pracy:

 • wykład

 • dyskusja

 • ćwiczenia

 • praca własna

Program szkolenia "Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera":​

DZIEŃ PIERWSZY - (7h zegarowych / 9,5 h dydaktycznej)

 • Specyficzne trudności uczniów z diagnozą Zespołu Aspergera i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w placówce

 • Ogólne zasady prowadzenia zajęć indywidualnych, budowanie kontaktu i właściwej relacji z uczniem. Kontrakt terapeutyczny.

 • Współpraca z rodzicami oraz specjalistami pracującymi z uczniem i rodziną.

 • Ocena potrzeb ucznia – od czego zacząć pracę?

 • Elementy Treningu Umiejętności Społecznych do wykorzystania w pracy indywidualnej

 • Teoria Umysłu (ToM) – metody oceny, formy pracy

 • Regulacja emocji – metody oceny, formy pracy rozpoznawanie, nazywanie emocji – kształtowanie empatii

  • strategie rozładowywania napięcia

  • strategie radzenia sobie z odczuwaną złością - nauka zachowań alternatywnych do agresji

  • strategie radzenia sobie z porażką, przegraną, korektą – omówienie ćwiczeń

  • strategie radzenia sobie z lękiem – przegląd metod pracy

 • Praca z uczniem w sytuacjach konfliktów rówieśniczych

DZIEŃ DRUGI – (7h zegarowych / 9,5 h dydaktycznej)

 • ​Trudności komunikacyjne uczniów z Zespołem Aspergera

  • Praca nad narracją – spójnymi wypowiedziami, trzymaniem się tematu wypowiedzi

  • Praca nad adekwatnym rozpoznawaniem własnych stanów emocjonalnych i akceptowalnymi formami ich wyrażania

  • Doskonalenie umiejętności prowadzenia dialogu – zadawanie pytań, podtrzymywanie rozmowy, komunikowanie wprost – dobór ćwiczeń

  • Komunikacja niewerbalna – nadawanie adekwatnych komunikatów oraz właściwa interpretacja komunikatów z otoczenia – metody oraz formy pracy

  • Pułapki komunikacyjne – metafory, przenośnie, ironia – jak pracować nad ich rozumieniem i adekwatnym reagowaniem

 • Kształtowanie samooceny, wzmacnianie mocnych stron ucznia

 • Kształtowanie motywacji – zasady doboru systemów motywacji w pracy indywidualnej

Certyfikacja:

Uczestnicy szkolenia "Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera" otrzymają zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli o ukończeniu kursu. Dodatkowo dla chętnych wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, wiąże się to z podaniem dodatkowych danych w formularzu zgłoszeniowym (zobacz, jak wygląda wzór zaświadczenia - oczywiście będzie odpowiednio opieczętowane i podpisane)

WEBINAR
27 - 28 sierpień 2020 (czw - pt)

Cena:

550 zł

09:00-16:00

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Prowadzenie szkolenia "Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera":

Ewa Łukowska – Psycholog, terapeuta. Zajmuje się diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu w Instytucie Psychiatrii

i Neurologii. Prowadzi terapię indywidualną i grupową – Treningi Umiejętności Społecznych osób z autyzmem

i zespołem Aspergera. Współpracuje ze szkołami wspierając zespoły pedagogiczne i współtworząc programy interwencyjne i terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. więcej...

 • Facebook Pomoc Autyzm
Sprawdź RECENZJE
naszych szkoleń - kliknij!

Chcecie Państwo uzyskać więcej informacji - zapraszamy do kontaktu:

telefon: 660 330 220

e-mail: szkolenia@pomocautyzm.pl

Sprawdź nasze inne szkolenia:

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Uczestnicy zapoznają się z założeniami pracy grupowej wg Goldsteina, zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć. Podczas drugiego dnia zajęć uczestnicy zaplanują plan pracy grupy oraz przygotują zestaw materiałów na zajęcia.

AAC-jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem?

Szkolenie ma na celu odpowiedź na pytanie „Jak świadomie zacząć pracę nad umiejętnościami komunikacyjnymi?”. Dzięki niemu nauczycie się Państwo oceniać umiejętności komunikacyjne, planować proces wspomagania komunikacji, poszukiwać i odnajdywać sytuacje, które mogą nabrać charakteru komunikacyjnego w codziennym życiu, o tym jak stać się kompetentnym partnerem komunikacyjnym i rozwijać ekspresyjność dzieci i dorosłych osób z autyzmem.

Szkolenie omawia rolę nauczyciela wspomagającego w edukacji dziecka ze spektrum autyzmu, modele współpracy pomiędzy nauczycielami oraz omawia podstawowe  narzędzia w  pracy z uczniem i klasą.

Please reload

 • Facebook Social Ikona
 • Instagram Ikona społeczna
 • YouTube Ikona społeczna

Pytania lub wątpliwości? 

Zadzwoń - chętnie na wszystkie odpowiemy!

Telefon:

660 330 220
22 308 66 33

Napisz do nas maila:

fundacja@pomocautyzm.org

Pytania i informacje o szkoleniach:

szkolenia@pomocautyzm.org

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM

FUNDACJA POMOC AUTYZM
ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601, REGON 364055186, NIP 5213727757

 

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Fundacji Pomoc Autyzm
ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

REGON 365882046

Polityka cookies