Kopia baner  (2).png

Lęk u dzieci ze spektrum autyzmu. Praktyczne porady dla rodziców

Christopher Lynch, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przewodnik Christophera Lyncha oferuje bogaty przegląd zagadnień związanych

z lękiem u dzieci w spektrum autyzmu. Rodzice znajdą w nim wskazówki pomocne w rozpoznawaniu objawów lęku u dziecka, identyfikowaniu sytuacji i czynników lękotwórczych oraz techniki, które wspierają dziecko w radzeniu sobie z lękiem.

 

Ogromną wartością tego przewodnika jest wstęp, pomagający zrozumieć zjawisko występowania lęku u osób z ASD. Autor uwrażliwia czytelników na charakter odczuwania tej emocji oraz zasadność pracy nad lękiem, gdyż jego nasilone przeżywanie może oddziaływać na wiele sfer funkcjonowania. Trudności w tym zakresie wpływają nie tylko na umiejętności społeczne prowadząc do wycofania, ale również mogą przyczyniać się do pogorszenia koncentracji, pamięci, zdolności uczenia się, mogą wpływać na mowę i język czy samodzielność. 

Autor w przejrzysty sposób prezentuje cykl eskalacji lęku i zachowania, wyjaśniając w jaki sposób wpływają one na siebie nawzajem. Czytelnik pozna nie tylko bezpośrednie objawy lęku, ale również symptomy związane z długotrwałym stresem oraz dowie się w jaki sposób rozumieć zmiany nastroju w kontekście przeżywania lęku. Niezmierne pomocne będą wskazówki dotyczące uczenia dzieci wyrażania lęku oraz dokładne instrukcje dotyczące wspierania dzieci w przezwyciężaniu go. 

Będzie to pozycja niebywale pomocna nie tylko dla rodziców, ale również dla terapeutów i nauczycieli współpracujących z osobami z ASD.

Książkę recenzowała - Katarzyna Pęczak - wykładowczyni Fundacji Pomoc Autyzm

„Osobiście wyobrażałem sobie, że osiągnę określony wiek i już będę dorosły. Myślałem, że po osiemnastce pewne dziedziny życia przestaną mi sprawiać przyjemność. (…) W rzeczywistości proces ten zachodzi stopniowo. (…)

 

Duże znaczenie w procesie dojrzewania ma to, jak sobie radzimy z trudami

i znojami, i tym różnią się ścieżki prowadzące do dorosłości osób z ASD. (…) ”

 


Luke Jackson, autor „Świry, dziwadła i zespół Aspergera” oddaje na nasze ręce kolejną część swoich refleksji na temat życia w spektrum autyzmu. Poprzednią pozycję napisał w wieku lat trzynastu, jako przewodnik dla nastolatków.

 

Tym razem książka wprowadza młodych dorosłych z zespołem Aspergera w dorosłość. Autor porusza takie obszary życia jak budowanie relacji towarzyskich i intymnych, pierwsza praca, zdrowie psychiczne, edukacja na wyższej uczelni, radzenie sobie z wrażliwością sensoryczną czy wreszcie reagowanie na prześladowanie (tw. Bullying). Proponuje tematy, które warto poruszyć w miejscu pracy w ramach nawiązywania relacji oraz jakich tematów unikać.

 

Podpowiada o czym dobrze rozmawiać zawiązując przyjaźnie a czego lepiej się wystrzegać. Luke omawia trudne do podjęcia przez rodziców w rozmowach z ich dziećmi tematy związane z seksem lub używkami ze szczerością i otwartością.

 

Tę pozycję czytelniczą warto polecić nie tylko młodym dorosłym w spektrum, ale również ich opiekunom i nauczycielom. 

Książkę recenzowała - Katarzyna Pęczak - wykładowczyni Fundacji Pomoc Autyzm

„Dobrze, że zaczęto słuchać tego co mają do powiedzenia rodzice osób z autyzmem. Ważne, byście poznali nasze doświadczenia, nadzieje, udręki oraz potężną mieszaninę targających nami emocji.”

Matki z różnych stron świata dzielą się tym, co pomaga ludziom w nowej lub trudnej sytuacji odnaleźć poczucie wspólnoty – doświadczeniami wychowania osoby z autyzmem. Jak się okazuje - wyzwania ich codzienności są podobne niezależnie od szerokości geograficznej. Ta wartościowa pozycja porusza wiele ważnych tematów dotyczących samych osób z autyzmem, począwszy od prawa do szacunku i akceptacji ze strony członków rodziny, przez prawo do szczęścia, zrozumienia ich odmienności, po prawo do integracji z otoczeniem, dostosowania pracy i zajęć do ich możliwości oraz motywacji.

 

Pojawiają się w niej również wątki związane z relacjami rodzeństwa, poczuciem osamotnienia rodzica, poszukiwaniem wiedzy i rozumienia, czy też wątpliwościami dotyczącymi trudnych wyborów takich jak: internat zamiast opieki w domu oraz poszukiwanie odpowiedniej szkoły, przedszkola, zmiana organizacji życia domowego. Nie zabraknie jednak także tych związanych z dumą, miłością i radością. Czytelnik usłyszy głos opowiadający o swoich doświadczeniach, uczuciach i wyzwaniach związanych z codziennością rodziny z autyzmem.

 

Rodzice dzieci, młodzieży i dorosłych osób w spektrum z pewnością odnajdą w niej wiele własnych doświadczeń – radości, zakłopotania, smutku, dumy, uporu w dbaniu o dobro własnego dziecka. Natomiast terapeutom pozwoli lepiej zrozumieć subiektywny, wewnętrzny świat przeżyć rodzica - ważnego partnera w procesie terapeutycznym.

Książkę recenzowała - Katarzyna Pęczak - wykładowczyni Fundacji Pomoc Autyzm

LEGO w terapii autyzmu

red. Daniel B. LeGoff , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

„Model ‘Klubu LEGO’ został stworzony w dużej mierze dzięki zainteresowaniu i motywacji do uczestnictwa ze strony takich dzieci, które w przeciwnym wypadku mogłyby wykazywać niechęć oraz dystans w sytuacjach społecznych z rówieśnikami.”

 

Do jego podstawowych zasad należy więc m.in. stworzenie pozytywnego środowiska społecznego, wykorzystanie materiału, który jest dla uczestnika zajęć interesujący i motywujący sam w sobie, a także umieszczenie w centrum oddziaływań procesu współpracy.

Takie rozłożenie akcentów w terapii pozwala dziecku dużo łatwiej przyswoić umiejętności społeczne, komunikacyjne czy rozwijać umiejętności zabawy, poprzez wspólne działanie, dążenie do wspólnego celu, dzielenie dokonań.

Praca zbiorowa autorów pozycji przybliża czytelnikowi założenia, stojące u podstaw opisywanego w przewodniku programu terapii, którego skuteczność potwierdzona została badaniami.

Zajęcia są wspaniałą okazją zarówno do indywidualnych jak i grupowych, angażujących form aktywności, w których uczestnik rozwija się w oparciu o wewnętrzną motywację, płynącą z zaciekawienia materiałem wykorzystywanym do pracy. Terapia z wykorzystaniem klocków LEGO znajdzie zastosowanie zarówno w obszarze budowania wspólnego pola uwagi, jak i rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych czy współdziałania z rówieśnikiem. Pozwala na opanowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów czy też rozwija umiejętności związane z zabawą – jej inicjowaniem czy rozbudowywaniem repertuaru aktywności.

Czytelnik podczas lektury pozna sposoby na wprowadzenie dziecka w nowy typ zajęć, dowie się jak zorganizować początkowe spotkania, a także jak organizować zajęcia indywidualne i grupowe. Przewodnik wprowadzi go w sposób doboru materiałów, wybór skutecznych strategii oraz wskazówki dotyczące oceny postępów. Wprowadzi w tajniki budowania w stylu dowolnym i zorganizowanym, z rówieśnikiem i z grupą.

Bardzo wartościowym elementem książki są nie tylko opisy doświadczeń osób prowadzących Kluby LEGO, ale także gotowe kwestionariusze i plany sesji w załącznikach do przewodnika.

Książkę recenzowała - Katarzyna Pęczak - wykładowczyni Fundacji Pomoc Autyzm

"Nowa pozycja Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest kierowana przede wszystkim do rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem. Autorka podkreśla jak trudnym zadaniem jest wychowanie dziecka w spektrum – dzielenie czasu pomiędzy pracę, życie rodzinne, znajomych z jednoczesnym uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb dziecka z wyzwaniami rozwojowymi stanowi nie lada szkołę życia.


Autorka książki pragnie w przystępny sposób przybliżyć narzędzia pomocne w planowaniu wsparcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Victoria M. Boone obiecuje, że dzięki tej pozycji czytelnik lepiej zrozumie powody występowania niektórych zachowań dzieci z ASD i lepiej pozna ich sposób komunikacji. Prezentuje te aspekty podejścia SAZ (Stosowana Analiza Zachowania), które wykorzystują pozytywne metody i opierają się na rozwijaniu mocnych stron dziecka.

 

Rozpoczyna od omówienia podejścia SAZ i podkreśla, że za pomocą obserwacji umożliwia ono odczytanie ukrytych w zachowaniu komunikatów. Gdy zachowanie mówi głośniej niż słowa, SAZ zachęca do wcielenia się w rolę detektywa i za pomocą prostych narzędzi pomaga rozszyfrować jego znaczenie. Kolejne rozdziały przybliżą czytelnikowi pojęcia wzmocnień i kar, podkreślając fakt, że stosowanie tych ostatnich nie jest dobrą metodą uczenia, a znacznie bardziej skuteczna będzie pozytywna motywacja. Zwraca się w nich uwagę również na różnicę między wykorzystywaniem motywacji a przekupstwem.

 

Książka przybliża metody pomocne w pracy z trudnymi zachowaniami, uczeniem zachowań złożonych z wielu kroków oraz rozwijania społecznych umiejętności dziecka z ASD. Wreszcie podkreśla wagę współpracy rodziców, specjalistów i nauczycieli we wspieraniu dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.


Każdy rozdział zawiera omówienie proponowanych narzędzi i technik w praktyce w oparciu o przykład oraz refleksje dotyczące oceny ich skuteczności. Dużą wartość książki stanowią dodane na końcu wzory kwestionariuszy oraz dodatkowy słowniczek pojęć. Całość jest napisana przystępnym językiem i może być bardzo pomocna dla odbiorców."

Książkę recenzowała - Katarzyna Pęczak - wykładowczyni Fundacji Pomoc Autyzm

Dom oswojony. Jak stworzyć bezpieczną przestrzeń dla dziecka z ASD

Tara Leninston, Rhian Grounds Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książkę „Dom oswojony. Jak stworzyć bezpieczną przestrzeń dla dziecka z autyzmem” autorstwa Tary Leniston i Rhian Grounds napisano jak przewodnik dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu, zawierający wiele praktycznych wskazówek dotyczących organizowania środowiska domowego. Autorkami są matka dziecka z autyzmem i terapeutka mowy i języka, które dzielą się swoimi doświadczeniami opisując poszczególne zagadnienia z dwóch perspektyw - rodzica i terapeuty. Książka została wzbogacona o rady i refleksje ojca, co rzadko spotykamy w literaturze.

Książka jest kopalnią praktycznych rozwiązań, które nie kosztują fortuny (a najczęściej nie kosztują nic!) i może być nieoceniona dla rodziców wychowujących dziecko w spektrum autyzmu. Tara wspomina swoje pierwsze zetknięcie z diagnozą, dezorientację i przygnębienie, a także drogi poszukiwania pomocy i ścieżki odzyskiwania poczucia wpływu na dobre samopoczucie swojego dziecka. Zwraca uwagę na to jak ważne w tej sytuacji jest zadbanie także o związek z partnerem i jak doświadczenia osamotnienia lub wykluczenia u małżonków mogą pogłębić ich rozpacz i brak motywacji. Podkreśla jak wzajemne wsparcie pomaga w codziennym funkcjonowaniu skutecznie stawiać czoła wyzwaniom. Rhian opisuje proces żałoby, przez który przechodzi wielu rodziców, by konstruktywnie poradzić sobie z przyjęciem diagnozy i uruchomić w sobie pokłady akceptacji i działania. Tara i Andrew opisują okres separacji, a także powrót do pełnej rodziny, oswajając dla czytelnika uczucia niepokoju, przygnębienia czy strachu i proponując sposoby na odzyskanie wewnętrznej równowagi.

Czytelnicy znajdą w książce wiele pomysłów na wspólne spędzanie czasu, urządzenie sypialni, tak, żeby służyła odpoczynkowi i wyciszeniu, a także wskazówki co do czynności, których powtarzalny schemat wspiera poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności oraz rutyn, które wspierają zasypianie. Rodzic znajdzie porady dotyczące samodzielnego zasypiania i zapowiadania zbliżającej się pory snu.

Autorki zwracają uwagę na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i wskazują różne możliwości wspierania porozumiewania się w domowych kontekstach. Zorganizowanie środowiska rozwijającego samodzielność, ale także komunikację, to ważne filary wspierania funkcjonowania dziecka na terenie domu. Pomysł na napisanie paszportu komunikacyjnego, który przybliży innym ludziom sposób komunikowania się oraz preferencje i antypatie dziecka będzie pożytecznym sposobem na łagodne uchylanie drzwi w nowych miejscach, w których pojawia się dziecko.

Lista najlepszych zabawek, a także pomysły na różne rodzaje zabaw i aktywności z dzieckiem będą stanowić niewątpliwie łakomy kąsek dla rodziców żądnych konkretnych wskazówek – przykłady okazji do komunikacji oraz wskazówki dotyczące organizowania wyjść na zewnątrz będą wspaniałą pomocą w codziennym wspólnym funkcjonowaniu.

Książkę recenzowała - Katarzyna Pęczak - wykładowczyni Fundacji Pomoc Autyzm

Autorem nowej pozycji Wydawnictwa Czarne jest Jacek Hołub – dziennikarz, reportażysta. Jego książka, jak informuje sam autor nie ma na celu zapoznania czytelnika z przyczynami autyzmu, ADHD czy zespołu Aspergera, ale jest opowieścią o tym jak z odmiennością i nietypowym zachowaniem dzieci z wyzwaniami rozwojowymi radzi sobie społeczeństwo, instytucje i rodzina. Autor podkreśla, że dzieci i młodzież z widoczną niepełnosprawnością budzą w nas empatię i współczucie, natomiast ludzie sprawni, ale zachowujący się nietypowo – czasem agresywnie, nadpobudliwie – wzbudzają oburzenie i gniew. Próby dopasowania na siłę w ramy naszej „normalności” są okraszone licznymi krzywdzącymi ocenami i brakiem zrozumienia. Gorąco polecamy zapoznanie się z historiami rodzin Marty, Piotra, Mateusza, Alesia, Tamary i Kacpra. Oprócz perspektywy rodzin, w książce znajdziecie Państwo również perspektywę samego Kacpra, 16-letniego chłopaka z zespołem Aspergera oraz różnych specjalistów współpracujących z rodzinami: pracownika socjalnego, psychologa, nauczyciela wspomagającego czy dyrektora szkoły, w której uczy się Kacper. Świadectwa bardzo poruszające, niektóre szokujące – wszystkie bardzo prawdziwe i osadzone w naszej, polskiej rzeczywistości. Strach, bezsilność, poszukiwanie odpowiedzi, poszukiwanie pomocy. Wstyd, żal, poczucie winy. Niezrozumienie. Obrazowe opisy codzienności pozostaną z czytelnikiem na długo, a na pewno skłonią do zastanowienia.
Polecamy książkę „NIEGRZECZNE. Historie dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera” wszystkim tym, którzy pragną lepiej budować współpracę w swoim zawodzie – próba zrozumienia
rzeczywistości partnera jest początkiem drogi do wspólnego wysiłku.

Książkę recenzowała - Katarzyna Pęczak - wykładowczyni Fundacji Pomoc Autyzm

Pozycja kierowana dla wszystkich osób pragnących zgłębiać tematykę komunikacji wspomagającej i alternatywnej, które poszukują usystematyzowanego opisu pojęć używanych w pracy z wykorzystaniem AAC.

 

Słownik zawiera objaśnienia, zdjęcia i przykłady haseł opisanych przez autorki – czytelnik znajdzie w nim m.in. wyczerpujący opis i graficzny schemat diagnozy AAC, opracowanie zagadnień związanych z różnymi sposobami organizacji pomocy do komunikowania się, czy przykłady tablic.

 

Jasne opisy zarówno metod, jak i narzędzi, poparte licznymi przykładami pomogą uporządkować wiedzę i niewątpliwie ułatwi rozwinięcie świadomej praktyki w tym obszarze. Autorkami są wybitne specjalistki z wieloletnim doświadczeniem w zakresie stosowania metod wspomagającej i alternatywnej komunikacji, aktywnie działające na rzecz upowszechniania wiedzy i dostępności do AAC w Polsce.

 

Niezbędnik każdego terapeuty AAC.

Książkę recenzowała - Katarzyna Pęczak - wykładowczyni Fundacji Pomoc Autyzm

W książce „Autyzm i AAC – alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem” Wydawnictwa IMPULS znajdą informacje dla siebie zarówno logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci wczesnego wspomagania rozwoju.

Publikacja jest zbiorem wielu badaczy zgłębiających tematykę AAC. Obszernie i wyczerpująco są opisane kwestie wykorzystania komunikacji wspomagającej i alternatywnej u dzieci ze spektrum autyzmu. Jeden z artykułów dotyczy komunikacji osób z niedosłuchem i autyzmu.

Osoby piszące w książce zwracają szczególną uwagę na to, że komunikacja alternatywna i wspomagająca to narzędzie, które mowy nie blokuje, a rozwija możliwości komunikacyjne dziecka i dorosłego człowieka, co czyni go bardziej niezależnym, zwiększa akceptację przez osoby z najbliższego otoczenia.

Dzięki tej publikacji możemy zapoznać się z wieloma metodami dotyczącymi AAC oraz różnorodnym podejściem przez terapeutów do tych samych kwestii.

 

Lektura obowiązkowa dla osób zajmujących się AAC jak i dla tych co stawiają swoje pierwsze kroki.

Książkę recenzowała - Paulina Parzuchowska - logopeda

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Pytania, wątpliwości, więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: fundacja@pomocautyzm.org