Praktyczne wskazówki dotyczące dostosowywania form

i metod pracy z uczniem z zespołem Aspergera

- szkolenie

To szkolenie jest dostępne na zamówienie

Co zyskasz dzięki szkoleniu

 • Poznasz charakterystyczne trudności uczniów z Zespołem Aspergera

 • Otrzymasz informacje jak można dostosować zajęcia do potrzeb uczniów

 • Nauczysz się jak planować pracę z dzieckiem i jakie narzędzia edukacyjne dobrać, aby proces nauki był najbardziej efektywny.

 • Poznasz zasady reagowania w trudnych sytuacjach

Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli z możliwymi formami pracy z uczniem z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Nauczyciele dowiedzą się jak można dostosować warunki nauczania ucznia, tak by umożliwić mu zdobywania wiedzy przy uwzględnieniu trudności wynikających z zaburzenia.

Dla kogo

 • psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów

 • wychowawców, nauczycieli, nauczycieli wspomagających, asystentów nauczycieli

 • wszystkich prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami z zespołem Aspergera

 • innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu (dzieci z autyzmem dziecięcym i całościowymi zaburzeniami rozwoju)

 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji oraz tematyką szkolenia

Czas szkolenia

6 h zegarowych/ 8 dydaktycznych (możliwość skrócenia do 6 dydaktycznych)

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie - wybierz przy zapisie

Cena

275 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe 

 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • dostęp do nagrania całego szkolenia (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład

 • dyskusja

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe

 • stacjonarne

 • zamknięte

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

A może szkolenie zamknięte lub konsultacja specjalistyczna? 

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.