Szkolenie Praktyczne wskazówki dotyczące dostosowywania form i metod pracy z uczniem z zespołem Aspergera

Szkolenie "Praktyczne wskazówki dotyczące dostosowywania form i metod pracy z uczniem z zespołem Aspergera" skierowane jest do wychowawców oraz nauczycieli wspomagających, asystentów i pomocy nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach z uczniami z zespołem Aspergera.

Szkolenie Fundacji Pomoc Autyzm

Dla kogo:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami z zespołem Aspergera.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli z możliwymi formami pracy z uczniem z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Nauczyciele dowiedzą się jak można dostosować warunki nauczania ucznia, tak by umożliwić mu zdobywania wiedzy przy uwzględnieniu trudności wynikających z zaburzenia.

Podczas szkolenia uczestnicy:

• Poznają charakterystyczne trudności uczniów z Zespołem Aspergera

• Otrzymają informacje jak można dostosować zajęcia do potrzeb uczniów

• Nauczą się jak planować pracę z dzieckiem i jakie narzędzia edukacyjne dobrać, aby proces nauki był najbardziej efektywny.

• Poznają zasady reagowania w trudnych sytuacjach

To szkolenie jest dostępne 

także w formie webinaru!

(terminy i zapisy  na dole strony)

Metody i formy pracy:

  • wykład

  • dyskusja

Czas trwania szkolenia:

6h zegarowych / 8 h dydaktycznych

Program szkolenia "Praktyczne wskazówki dotyczące dostosowywania form i metod pracy z uczniem z zespołem Aspergera":​

1. Podstawy prawne dostosowywania form i metod pracy

2. Specyficzne trudności uczniów z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju i ich wpływ na sposób przyswajania wiedzy

3. Formy realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

4. Organizacja warunków nauki dla ucznia z autyzmem i Zespołem Aspergera

5. Indywidualizacja pracy, programy nauczania, ocena zachowania

6. Dostosowanie edukacyjne – praktyczne wskazówki

7. Warunki procesu edukacyjnego, zewnętrzna organizacja nauczania.

8. Warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności

9. Organizacja systemów motywacji dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Certyfikacja:

Uczestnicy szkolenia "Praktyczne wskazówki dotyczące dostosowywania form i metod pracy z uczniem z zespołem Aspergera" otrzymają zaświadczenie Fundacji Pomoc Autyzm o ukończeniu kursu. Dodatkowo dla chętnych wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, wiąże się to z podaniem dodatkowych danych w formularzu zgłoszeniowym (zobacz, jak wygląda wzór zaświadczenia - oczywiście będzie odpowiednio opieczętowane i podpisane)

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Prowadzenie:

Ewa Łukowska

psycholog, terapeuta

15 - letnie doświadczenie w terapii i diagnozie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Ukończyła specjalizację podyplomową z zakresu psychologii klinicznej (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu poznawczo-behawioralnym (CBT).

W Fundacji Pomoc Autyzm prowadzi szkolenia:

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Nauczyciel wspomagający w pracy z uczniem z zespołem Aspergera

Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera w praktyce 

Motywacja ucznia z zespołem Aspergera

Praktyczne wskazówki do pracy z uczniem z zespołem Aspergera

Cykl bezpłatnych webinarów - Czy to autyzm? Diagnoza i co dalej?

Grupę TUS EXPERTS

„Dialog. Filmy Modelowe” - scenarzystka/reżyserka filmów

  • Facebook Pomoc Autyzm
 
Sprawdź RECENZJE
naszych szkoleń - kliknij!

Chcecie Państwo uzyskać więcej informacji - zapraszamy do kontaktu:

telefon: 660 330 220

e-mail: szkolenia@pomocautyzm.pl

Kontakt

fundacja@pomocautyzm.org

szkolenia@pomocautyzm.org

660 330 220

22 308 66 33

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

  • Facebook Social Ikona
  • Instagram Ikona społeczna
  • YouTube Ikona społeczna

FUNDACJA POMOC AUTYZM 

 

ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601,

REGON 364055186,

NIP 5213727757


BIURO

ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM