Szkolenie Fundacji Pomoc Autyzm

Praktyczne wskazówki dotyczące dostosowywania form

i metod pracy z uczniem z zespołem Aspergera

- szkolenie

Praktyczne wskazówki dotyczące dostosowywania form i metod pracy z uczniem z zespołem Aspergera - szkolenie jest skierowane do wychowawców oraz nauczycieli wspomagających, asystentów i pomocy nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach

z uczniami z zespołem Aspergera.

To szkolenie jest dostępne na zamówienie

Co zyskasz dzięki szkoleniu

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami z zespołem Aspergera.

Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli z możliwymi formami pracy z uczniem z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Nauczyciele dowiedzą się jak można dostosować warunki nauczania ucznia, tak by umożliwić mu zdobywania wiedzy przy uwzględnieniu trudności wynikających z zaburzenia.

• Poznają charakterystyczne trudności uczniów z Zespołem Aspergera

• Otrzymają informacje jak można dostosować zajęcia do potrzeb uczniów

• Nauczą się jak planować pracę z dzieckiem i jakie narzędzia edukacyjne dobrać, aby proces nauki był najbardziej efektywny.

• Poznają zasady reagowania w trudnych sytuacjach

Dla kogo

 • psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów

 • wychowawców, nauczycieli, nauczycieli wspomagających, asystentów nauczycieli

 • innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu (dzieci z autyzmem dziecięcym i całościowymi zaburzeniami rozwoju)

 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji oraz tematyką szkolenia

Czas szkolenia

6 h zegarowych/ 8 dydaktycznych (możliwość skrócenia do 6 dydaktycznych)

Certyfikacja

Uczestnicy szkolenia "Praktyczne wskazówki dotyczące dostosowywania form i metod pracy z uczniem z zespołem Aspergera" otrzymają zaświadczenie Fundacji Pomoc Autyzm o ukończeniu kursu. Dodatkowo dla chętnych wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, wiąże się to z podaniem dodatkowych danych w formularzu zgłoszeniowym (zobacz, jak wygląda wzór zaświadczenia - oczywiście będzie odpowiednio opieczętowane i podpisane)

Cena

275 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe 

 • zaświadczenie Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • dostęp do nagrania całego szkolenia (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład

 • dyskusja

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe

 • stacjonarne

 • zamknięte

To szkolenie jest dostępne na zamówienie

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

Prowadzenie szkolenia "Praktyczne wskazówki do pracy z uczniem z zespołem Aspergera":

A może szkolenie zamknięte lub konsultacja specjalistyczna? 

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Pytania, wątpliwości, więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: fundacja@pomocautyzm.org

Kontakt

fundacja@pomocautyzm.org

szkolenia@pomocautyzm.org

660 330 220

22 308 66 33

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 • Facebook Social Ikona
 • Instagram Ikona społeczna
 • YouTube Ikona społeczna

FUNDACJA POMOC AUTYZM 

 

ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601,

REGON 364055186,

NIP 5213727757


BIURO

ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM