• Ewa Łukowska

Jakie tematy są poruszane podczas Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)?

Aktualizacja: 28 cze 2018


Zajęcia TUS Trening Umiejętności Społecznych
TUS Trening Umiejętności Społecznych

Z uwagi na różnorodne potrzeby każdej z grup nie ma stałej czy wymaganej listy tematów, które są poruszane podczas zajęć, natomiast można wyodrębnić bloki najczęściej omawiane na spotkaniach:


  • Podstawowe umiejętności prospołeczne:

Kontrola mimiki, tonu głosu, postawy ciała. Adekwatny kontakt wzrokowy. Wybór tematów oraz wspólnych aktywności. Praca nad „pierwszym wrażeniem”.


  • Wspólna zabawa

Wybór aktywności. Wspólna zabawa zabawkami, zmiana zabawy, kończenie zabawy. Zapraszanie/dołączanie do zabawy. Kompromis. Nauka przegrywania.


  • Emocje i strategie radzenia sobie z emocjami.

W jaki sposób odczuwam i wyrażam daną emocję? Jak reagować na emocje innych osób? Jak zareagować, gdy moje zachowanie negatywnie wpłynęło na drugą osobę? Strategie rozładowywania napięcia i radzenia sobie ze złością (elementy treningu zastępowania złości).


  • Komunikacja werbalna i niewerbalna

Jak rozpocząć/podtrzymać/zakończyć rozmowę? Jaki jest właściwy czas na rozmowę? Jakie pytania można zadać? Mowa ciała w rozmowie – po czym poznać komunikaty nadawane przez inne osoby? Jakie komunikaty najczęściej nadaję? Ćwiczenie dialogu, pytań zwrotnych, komunikatu „ja”.


  • Trudne sytuacje w szkole i poza nią

Reagowanie na zaczepki, podpuszczanie. Reagowanie w sytuacji trudnej poza domem. Konflikty – jak je rozpoznać i rozwiązać. Strategie wygaszania konfliktów.


Należy pamiętać, że nie jest to zamknięty katalog tematów i prowadzący każdorazowo podejmują decyzję o danych tematach bazując na diagnozie potrzeb grupy.


Sprawdź nasze szkolenie "Trening Umiejętności Społecznych (TUS)" dla specjalistów pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu.


Przeczytaj też:

Dla kogo jest przeznaczony Trening Umiejętności Społecznych (TUS)?

Jak wyglądają zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)?

8,251 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie