Organizacja przestrzeni terapeutycznej dla osób ze spektrum autyzmu - szkolenie

Szkolenie "Organizacja przestrzeni terapeutycznej dla osób ze spektrum autyzmu" przeznaczone jest dla  specjalistów pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu i/lub rodziców dzieci ze spektrum autyzmu

Szkolenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm

WEBINAR

Cel szkolenia

Osoby z autyzmem często postrzegają swoje otoczenie jako chaos, który bombarduje rozpraszającymi bodźcami, stając się przyczyną zagrożenia i stresu. Zaburzenia integracji sensorycznej utrudniają funkcjonowanie społeczne, prawidłowy rozwój, wpływają na zachowanie.

 

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną praktyczne metody przeorganizowania przestrzeni terapeutycznej by stała się ona bardziej funkcjonalna i optymalizowała rozwój dziecka.

Przedstawione zostaną techniki wsparcia sensorycznego umożliwiające osobom z ASD eksplorację otoczenia w sposób akceptowalny społecznie. Uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć jak zaburzenia przetwarzania zmysłów mogą utrudniać wykonywanie codziennych czynności.

Proszę by uczestnicy przynieśli ze sobą rękawice narciarskie (dopuszcza się również kuchenne) oraz nieprzezroczysty szal lub chustę.

Czego nauczą się uczestnicy szkolenia "Organizacja przestrzeni terapeutycznej dla osób ze spektrum autyzmu":

 Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Charakterystyka deficytów sensorycznych

 2. Warsztat sensoryczny dla uczestników szkolenia

 3. Wsparcie sensoryczne osób ze spektrum autyzmu

 4. Przystosowanie otoczenia terapeutycznego

 5. Strukturalizacja 

  • przestrzeni​

  • czasu

  • czynności

 6. Organizacja miejsca pracy

 7. Tworzenie przyjaznego środowiska terapeutycznego w klasie oraz dalszym otoczeniu

 8. Plany zajęć terapeutycznych

 9. Dostosowanie pomocy edukacyjnych (jakie wymogi muszą spełniać pomoce dydaktyczne by były zrozumiałe dla        osoby z autyzmem/ możliwości wykorzystania gotowych pomocy/ pomysły autorskie)

 10. Zalecenia terapeutyczne – jak organizować zajęcia terapeutyczne by były optymalnie dostosowane do potrzeb i              możliwości osób ze spektrum autyzmu

To szkolenie jest dostępne 

w formie webinaru!

(terminy i zapisy  na dole strony)

Certyfikacja:

Uczestnicy szkolenia "Organizacja  przestrzeni terapeutycznej dla osób ze spektrum autyzmu" otrzymają zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli o ukończeniu kursu. Dodatkowo dla chętnych wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, wiąże się to z podaniem dodatkowych danych w formularzu zgłoszeniowym (zobacz, jak wygląda wzór zaświadczenia - oczywiście będzie odpowiednio opieczętowane i podpisane)

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Prowadzenie:

Ewelina Ciarka - pedagog specjalny, oligofrenopedagog, socjolog . 11 - letnie doświadczenie w terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera.
 

 • Facebook Pomoc Autyzm
Sprawdź RECENZJE
naszych szkoleń - kliknij!

Chcecie Państwo uzyskać więcej informacji - zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: szkolenia@pomocautyzm.org

Sprawdź nasze inne szkolenia

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Uczestnicy zapoznają się z założeniami pracy grupowej wg Goldsteina, zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć. Podczas drugiego dnia zajęć uczestnicy zaplanują plan pracy grupy oraz przygotują zestaw materiałów na zajęcia.

AAC-jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem?

Szkolenie ma na celu odpowiedź na pytanie „Jak świadomie zacząć pracę nad umiejętnościami komunikacyjnymi?”. Dzięki niemu nauczycie się Państwo oceniać umiejętności komunikacyjne, planować proces wspomagania komunikacji, poszukiwać i odnajdywać sytuacje, które mogą nabrać charakteru komunikacyjnego w codziennym życiu, o tym jak stać się kompetentnym partnerem komunikacyjnym i rozwijać ekspresyjność dzieci i dorosłych osób z autyzmem.

Szkolenie omawia rolę nauczyciela wspomagającego w edukacji dziecka ze spektrum autyzmu, modele współpracy pomiędzy nauczycielami oraz omawia podstawowe  narzędzia w  pracy z uczniem i klasą.

Please reload

 • Facebook Social Ikona
 • Instagram Ikona społeczna
 • YouTube Ikona społeczna

Pytania lub wątpliwości? 

Zadzwoń - chętnie na wszystkie odpowiemy!

Telefon:

660 330 220
22 308 66 33

Napisz do nas maila:

fundacja@pomocautyzm.org

Pytania i informacje o szkoleniach:

szkolenia@pomocautyzm.org

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM

FUNDACJA POMOC AUTYZM
ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601, REGON 364055186, NIP 5213727757

 

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Fundacji Pomoc Autyzm
ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

REGON 365882046

Polityka cookies