Organizacja przestrzeni terapeutycznej dla osób ze spektrum autyzmu - szkolenie

Szkolenie "Organizacja przestrzeni terapeutycznej dla osób ze spektrum autyzmu" przeznaczone jest dla  specjalistów pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu i/lub rodziców dzieci ze spektrum autyzmu

Szkolenie Fundacji Pomoc Autyzm

Cel szkolenia

Osoby z autyzmem często postrzegają swoje otoczenie jako chaos, który bombarduje rozpraszającymi bodźcami, stając się przyczyną zagrożenia i stresu. Zaburzenia integracji sensorycznej utrudniają funkcjonowanie społeczne, prawidłowy rozwój, wpływają na zachowanie.

 

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną praktyczne metody przeorganizowania przestrzeni terapeutycznej by stała się ona bardziej funkcjonalna i optymalizowała rozwój dziecka.

Przedstawione zostaną techniki wsparcia sensorycznego umożliwiające osobom z ASD eksplorację otoczenia w sposób akceptowalny społecznie. Uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć jak zaburzenia przetwarzania zmysłów mogą utrudniać wykonywanie codziennych czynności.

Proszę by uczestnicy przynieśli ze sobą rękawice narciarskie (dopuszcza się również kuchenne) oraz nieprzezroczysty szal lub chustę.

Czego nauczą się uczestnicy szkolenia "Organizacja przestrzeni terapeutycznej dla osób ze spektrum autyzmu":

 Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Charakterystyka deficytów sensorycznych

 2. Warsztat sensoryczny dla uczestników szkolenia

 3. Wsparcie sensoryczne osób ze spektrum autyzmu

 4. Przystosowanie otoczenia terapeutycznego

 5. Strukturalizacja 

  • przestrzeni​

  • czasu

  • czynności

 6. Organizacja miejsca pracy

 7. Tworzenie przyjaznego środowiska terapeutycznego w klasie oraz dalszym otoczeniu

 8. Plany zajęć terapeutycznych

 9. Dostosowanie pomocy edukacyjnych (jakie wymogi muszą spełniać pomoce dydaktyczne by były zrozumiałe dla        osoby z autyzmem/ możliwości wykorzystania gotowych pomocy/ pomysły autorskie)

 10. Zalecenia terapeutyczne – jak organizować zajęcia terapeutyczne by były optymalnie dostosowane do potrzeb i              możliwości osób ze spektrum autyzmu

Certyfikacja:

Uczestnicy szkolenia "Organizacja  przestrzeni terapeutycznej dla osób ze spektrum autyzmu" otrzymają zaświadczenie Fundacji Pomoc Autyzm o ukończeniu kursu. Dodatkowo dla chętnych wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, wiąże się to z podaniem dodatkowych danych w formularzu zgłoszeniowym (zobacz, jak wygląda wzór zaświadczenia - oczywiście będzie odpowiednio opieczętowane i podpisane)

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

Prowadzenie szkolenia "Organizacja przestrzeni terapeutycznej":

Ewelina Ciarka

pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, socjolog

 

11-letnie doświadczenie w terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzi terapie indywidualne dla osób z ASD. 

W Fundacji Pomoc Autyzm prowadzi:

Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu - interwencja behawioralna

ABC Autyzmu

Organizacja przestrzeni terapeutycznej

Cykl bezpłatnych webinarów - Wsparcie dziecka z ASD

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Pytania, wątpliwości, więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: fundacja@pomocautyzm.org

Kontakt

fundacja@pomocautyzm.org

szkolenia@pomocautyzm.org

660 330 220

22 308 66 33

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 • Facebook Social Ikona
 • Instagram Ikona społeczna
 • YouTube Ikona społeczna

FUNDACJA POMOC AUTYZM 

 

ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601,

REGON 364055186,

NIP 5213727757


BIURO

ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM