Kopia baner  (2).png

Opóźniona samodzielność dziecka z ASD

Dzieciom ze spektrum autyzmu osiągnięcie samodzielności zabiera więcej czasu niż rówieśnikom. Ich rodzice muszą przygotować się na to, że będą swoje dzieci wychowywać i opiekować się nimi znacznie dłużej niż inni.

 

Rozwój dzieci z autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwoju czy zespołem Aspergera przebiega inaczej, wolniej, często nieharmonijnie lub skokowo. Oznacza to, że pewne umiejętności mogą pojawić się później niż u rówieśników. Nie oznacza to jednak, że pojawią się same, bez nauki i ćwiczeń.

 

Badania wskazują jednocześnie, że im wcześniej podejmiemy naukę tym łatwiej jest dziecku opanować niezbędne w dalszym życiu umiejętności. 

Dla wielu dzieci ze spektrum autyzmu największym wyzwaniem na drodze do samodzielności jest umiejętność planowania i organizowania swoich działań oraz problemy sensoryczne.

 

Wykonywanie codziennych, domowych obowiązków i wypracowanie określonych czynności rutynowych wspomaga naukę umiejętności organizowania swojego czasu, odpowiedzialności i planowania działań – fundamentów niezbędnych dla osiągnięcia samodzielności. 
 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Pytania, wątpliwości, więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: fundacja@pomocautyzm.org