Szkolenie Fundacji Pomoc Autyzm

Nauczyciel wspomagający w pracy z uczniem z zespołem Aspergera - szkolenie

Nauczyciel wspomagający - szkolenie jest skierowane do wychowawców oraz nauczycieli wspomagających, asystentów i pomocy nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach

z uczniami z zespołem Aspergera.

19 lutego 2021, piątek

WEBINAR

9:00 - 16:00

275 zł

Co zyskasz dzięki szkoleniu

 • Dowiesz się jakie są specyficzne trudności uczniów z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w placówce

 • Nauczysz się jak budować skuteczną współpracę pomiędzy: nauczycielem wspomagającym - wychowawcą - nauczycielem przedmiotu - rodzicem ucznia

 • Będziesz umieć reagować w sytuacjach trudnych i konfliktowych

 • Nauczysz się planowania indywidualnych strategii w pracy z uczniem​

 • Zbudujesz proaktywne strategie w pracy z uczniem i planu pracy nauczyciela wspomagającego

 • Dowiesz się jak opracowywać systemy motywacji (indywidualnych i klasowych)

Dla kogo

 • nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych

 • nauczycieli wspomagających

 • asystentów i pomocy nauczycieli

 • osób pracujących w szkołach i przedszkolach z uczniami z zespołem Aspergera

 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie pracy z osobami z ASD

Czas szkolenia

7h zegarowych / 9,5 h dydaktycznej

Certyfikacja

Uczestnicy szkolenia "Nauczyciel wspomagający" otrzymają zaświadczenie Fundacji Pomoc Autyzm o ukończeniu kursu. Dodatkowo dla chętnych wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, wiąże się to z podaniem dodatkowych danych w formularzu zgłoszeniowym (zobacz, jak wygląda wzór zaświadczenia - oczywiście będzie odpowiednio opieczętowane i podpisane)

Cena

275 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe

 • zaświadczenie Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • dostęp do nagrania całego szkolenia (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład

 • dyskusja

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe

 • stacjonarne

 • otwarte

 • zamknięte

19 lutego 2021, piątek

WEBINAR

9:00 - 16:00

275 zł

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

Prowadzenie szkolenia "Nauczyciel wspomagający w pracy

z uczniem z zespołem Aspergera"

A może szkolenie zamknięte lub konsultacja specjalistyczna? 

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Pytania, wątpliwości, więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: fundacja@pomocautyzm.org

Kontakt

fundacja@pomocautyzm.org

szkolenia@pomocautyzm.org

660 330 220

22 308 66 33

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 • Facebook Social Ikona
 • Instagram Ikona społeczna
 • YouTube Ikona społeczna

FUNDACJA POMOC AUTYZM 

 

ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601,

REGON 364055186,

NIP 5213727757


BIURO

ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM