Kopia baner (2).png

Nauczyciel wspomagający w pracy z uczniem z zespołem Aspergera - szkolenie

Nowy termin w przygotowaniu

w przygotowaniu

Co zyskasz dzięki szkoleniu

 • Dowiesz się jakie są specyficzne trudności uczniów z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w placówce

 • Nauczysz się jak budować skuteczną współpracę pomiędzy: nauczycielem wspomagającym - wychowawcą - nauczycielem przedmiotu - rodzicem ucznia

 • Będziesz umieć reagować w sytuacjach trudnych i konfliktowych

 • Nauczysz się planowania indywidualnych strategii w pracy z uczniem​

 • Zbudujesz proaktywne strategie w pracy z uczniem i planu pracy nauczyciela wspomagającego

 • Dowiesz się jak opracowywać systemy motywacji (indywidualnych i klasowych)

Dla kogo

 • nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych

 • nauczycieli wspomagających

 • asystentów i pomocy nauczycieli

 • osób pracujących w szkołach i przedszkolach z uczniami z zespołem Aspergera

 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie pracy z osobami z ASD

Czas szkolenia

7h zegarowych / 9,5 h dydaktycznej

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie - wybierz przy zapisie

Cena

275 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe

 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • dostęp do nagrania całego szkolenia (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład

 • dyskusja

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe

 • stacjonarne

 • otwarte

 • zamknięte

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

A może szkolenie zamknięte lub konsultacja specjalistyczna? 

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.