Nauczyciel wspomagający w pracy z uczniem z zespołem Aspergera

Szkolenie "Nauczyciel wspomagający" skierowane jest do wychowawców oraz nauczycieli wspomagających, asystentów i pomocy nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach z uczniami z zespołem Aspergera.

Szkolenie Fundacji Pomoc Autyzm

Cel szkolenia:

Szkolenie "Nauczyciel wspomagający" omawia rolę nauczyciela wspomagającego w edukacji dziecka ze spektrum autyzmu, modele współpracy pomiędzy nauczycielami oraz omawia podstawowe  narzędzia w  pracy z uczniem i klasą.

WEBINAR
30 października 2020, pt

09:00-16:00

Cena:

275 zł

Program szkolenia "Nauczyciel wspomagający":​

 • Specyficzne trudności uczniów z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w placówce.

 • Współpraca pomiędzy nauczycielem wspomagającym a wychowawcą i nauczycielem przedmiotu.

 • Sposoby reagowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

 • Planowanie indywidualnych strategii w pracy z uczniem:

  • strategie na czas przerwy

  • strategie w klasie

  • rozładowywanie napięcia

  • wspomaganie rozwoju społecznego ucznia

 • Budowanie proaktywnych strategii w pracy z uczniem i planu pracy nauczyciela wspomaającego.

 • Opracowywanie systemów motywacji (indywidualnych i klasowych).

 • Budowanie skutecznej współpracy z rodzicami ucznia.

Czas trwania szkolenia:

7h zegarowych / 9,5 h dydaktycznej

Metody i formy pracy:

 • wykład

 • dyskusja

Certyfikacja:

Uczestnicy szkolenia "Nauczyciel wspomagający" otrzymają zaświadczenie Fundacji Pomoc Autyzm o ukończeniu kursu. Dodatkowo dla chętnych wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, wiąże się to z podaniem dodatkowych danych w formularzu zgłoszeniowym (zobacz, jak wygląda wzór zaświadczenia - oczywiście będzie odpowiednio opieczętowane i podpisane)

WEBINAR
30 października 2020, pt

09:00-16:00

Cena:

275 zł

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

Prowadzenie:

Ewa Łukowska

psycholog, terapeuta

15 - letnie doświadczenie w terapii i diagnozie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Ukończyła specjalizację podyplomową z zakresu psychologii klinicznej (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu poznawczo-behawioralnym (CBT).

W Fundacji Pomoc Autyzm prowadzi szkolenia:

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Nauczyciel wspomagający w pracy z uczniem z zespołem Aspergera

Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera w praktyce 

Motywacja ucznia z zespołem Aspergera

Praktyczne wskazówki do pracy z uczniem z zespołem Aspergera

Cykl bezpłatnych webinarów - Czy to autyzm? Diagnoza i co dalej?

Grupę TUS EXPERTS

„Dialog. Filmy Modelowe” - scenarzystka/reżyserka filmów

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Pytania, wątpliwości, więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: fundacja@pomocautyzm.org

Kontakt

fundacja@pomocautyzm.org

szkolenia@pomocautyzm.org

660 330 220

22 308 66 33

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 • Facebook Social Ikona
 • Instagram Ikona społeczna
 • YouTube Ikona społeczna

FUNDACJA POMOC AUTYZM 

 

ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601,

REGON 364055186,

NIP 5213727757


BIURO

ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM