AdobeStock_38781788.jpeg

Mutyzm wybiórczy a spektrum autyzmu (ASD)

Mutyzm wybiórczy, zgodnie z aktualnie obowiązujacą klasyfikacją DSM 5,  jest uznawany za zaburzenie lękowe. Charakteryzuje się odmową mówienia w określonych sytuacjach społecznych.

Mutyzm, niestety, może maskować objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu, co stwarza zagrożenie  postawienia niepełnej diagnozy (nie uwzględniającej współwystępowania objawów ASD). Ze względu na częste współwystępowanie u dzieci z ASD innych zaburzeń rozwojowych, psychicznych i zachowania, należy rozważyć czy dziecko, któremu lęk "zasznurował usta", nie ujawnia również zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Jeżeli nie uwzględnimy w terapii potrzeb dziecka, u którego lęk może wynikać z jego zakłóconego przetwarzania informacji, autystycznego postrzegania rzeczywistości, terapia skupiona jedynie na problemach związanych z mutyzmem wybiórczym może okazać się nieskuteczna. Tylko kompleksowa terapia zaburzeń ASD i mutyzmu, dostosowana do potrzeb dziecka, stwarza szansę na poprawę jego funkcjonowania.

Badania naukowe wskazują również, że połączenie psychoterapii i farmakoterapii zwiększa szansę na poprawę stanu psychicznego dzieci, obniżenie poziomu lęku, poczucie komfortu i bezpieczeństwa w sytuacjach społecznych.

lek. med. Ewa Urbanowicz

lek. med. specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży


Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży. Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii,

w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin, w której zajmuje się diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz terapią dzieci ujawniających współistniejące z autyzmem inne zaburzenia rozwojowe, psychiczne oraz zachowania. 

W Fundacji Pomoc Autyzm prowadzi szkolenia:

Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży - diagnoza i terapia

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka

Kontakt

fundacja@pomocautyzm.org

szkolenia@pomocautyzm.org

660 330 220

22 308 66 33

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

  • Facebook Social Ikona
  • Instagram Ikona społeczna
  • YouTube Ikona społeczna

FUNDACJA POMOC AUTYZM 

 

ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601,

REGON 364055186,

NIP 5213727757


BIURO

ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM