Kopia baner  (2).png

Mutyzm wybiórczy a spektrum autyzmu (ASD)

Mutyzm wybiórczy, zgodnie z aktualnie obowiązujacą klasyfikacją DSM - V,  jest uznawany za zaburzenie lękowe. Charakteryzuje się odmową mówienia w określonych sytuacjach społecznych.

Mutyzm, niestety, może maskować objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu, co stwarza zagrożenie  postawienia niepełnej diagnozy (nie uwzględniającej współwystępowania objawów ASD). Ze względu na częste współwystępowanie u dzieci z ASD innych zaburzeń rozwojowych, psychicznych i zachowania, należy rozważyć czy dziecko, któremu lęk "zasznurował usta", nie ujawnia również zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Jeżeli nie uwzględnimy w terapii potrzeb dziecka, u którego lęk może wynikać z jego zakłóconego przetwarzania informacji, autystycznego postrzegania rzeczywistości, terapia skupiona jedynie na problemach związanych z mutyzmem wybiórczym może okazać się nieskuteczna. Tylko kompleksowa terapia zaburzeń ASD i mutyzmu, dostosowana do potrzeb dziecka, stwarza szansę na poprawę jego funkcjonowania.

Badania naukowe wskazują również, że połączenie psychoterapii i farmakoterapii zwiększa szansę na poprawę stanu psychicznego dzieci, obniżenie poziomu lęku, poczucie komfortu i bezpieczeństwa w sytuacjach społecznych.

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Pytania, wątpliwości, więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: fundacja@pomocautyzm.org