Jak wpłynąć na motywację dzieci z zespołem Aspergera?

Systemy motywacyjne do wykorzystania w pracy indywidualnej i grupowej - szkolenie

12 sierpnia 2021, czwartek

WEBINAR

09:00 - 15:00

250 zł (zamiast 275 zł)

PROMOCJA

Co zyskasz dzięki szkoleniu

 • Zapoznasz się z podstawowymi trudnościami dzieci z zespołem Aspergera

 • Poznasz podstawowe zasady dotyczące systemów motywacji

 • Zapoznasz się z przykładowymi systemami motywacji w szkole oraz w domu

 • Nauczysz się jak konstruować kontrakty oraz systemy motywacji aby były one adekwatne i dopasowane do potrzeb dziecka i grupy

Dla kogo

 • nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych

 • nauczycieli wspomagających, asystentów i pomocy nauczycieli

 • osób pracujących w szkołach, przedszkolach i innych placówkach z uczniami z zespołem Aspergera

 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie pracy z osobami z ASD

Czas szkolenia

6h zegarowych / 8 h dydaktycznej

(istnieje możliwość skrócenia do 6h dydaktycznych)

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie - wybierz przy zapisie

Cena

cena jest ustalana indywidualnie, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe

 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • dostęp do nagrania całego szkolenia (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład

 • dyskusja

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe

 • stacjonarne

 • zamknięte

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

A może szkolenie zamknięte lub konsultacja specjalistyczna? 

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.