Kopia baner (2).png

O NAS

Misja Fundacji Pomoc Autyzm

Fundacja Pomoc Autyzm powstała z myślą o nauczycielach, specjalistach i rodzicach, którzy na co dzień stają przed wyzwaniem, jakim jest praca z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera oraz zaburzeniami pokrewnymi. 

Naszym celem jest przekazywanie wiedzy, umiejętności oraz narzędzi umożliwiających prowadzenie skutecznej terapii i edukacji.

Prowadzimy jedne z najlepiej ocenianych na rynku szkoleń z Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), Rewalidacji ucznia z zespołem Aspergera i inne. 

Nasze działania kierujemy do nauczycieli, psychologów, pedagogów specjalnych, terapeutów oraz specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwoju, a także do placówek terapeutycznych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, przedszkoli, szkół. Pracujemy również z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością aby pomóc im w przygotowaniu dzieci do maksymalnej możliwej samodzielności. 

Główne kierunki działań Fundacji Pomoc Autyzm

 • bezpłatne warsztaty i konsultacje dla studentów i specjalistów przy wykorzystaniu wiedzy i zasobów ekspertów współpracujących z Fundacją Pomoc Autyzm.

 • szkolenia pracowników oświaty w ramach działalności statutowej odpłatnej. W ten sposób przekazujemy wiedzę, umiejętności oraz narzędzia umożliwiające prowadzenie skutecznej terapii i edukacji. Uzyskane w ten sposób fundusze wykorzystujemy na inne działania takie jak: dofinansowanie nierentownych, specjalistycznych szkoleń szczególnie poza głównymi ośrodkami miejskimi, bezpłatne webinary, warsztaty i konsultacje dla rodziców i specjalistów oraz konferencje i eventy edukacyjne.

 • konferencje i publikacje: dzięki zaangażowaniu naszego zespołu i funduszom zgromadzonym z działalności statutowej odpłatnej stworzyliśmy pierwsze na rynku specjalistyczne filmy terapeutyczne wspomagające proces treningu umiejętności społecznych. Planujemy organizowanie corocznych konferencji dla pracowników oświaty w zakresie pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.  

Wybrane tematy bezpłatnych warsztatów:

 • Zrozumieć zaburzenia sensoryczne.

 • Metody organizacji posiłku sprzyjająca samodzielności i współpracy.

 • Wybrane zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu.

 • Fundacja Pomoc Autyzm wraz z pracownikami zoo w stolicy stworzyła program dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami zachowania) w formie wycieczek edukacyjnych do zoo.

Bezpłatne webinary dla specjalistów, nauczycieli, studentów, rodziców i opiekunów osób z ASD

1/2

Wybrane tematy szkoleń:

Szkolenia prowadzimy m. in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Rzeszowie, Bydgoszczy, Lublinie, Olsztynie i Trójmieście (Gdańsk).​

 

UWAGA!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i związane z tym rozporządzenia oferujemy szkolenia w formie webinarów.

Są to równoważne szkolenia ze stacjonarnymi, różnią się tylko i wyłącznie formą przekazu

(treści, czas, prowadzący oraz zaświadczenia pozostają bez zmian).

Szkolenia zamknięte - na zamówienie są realizowane w formie webinaru oraz stacjonarnej.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) - szkolenie
AAC - komunikacja wspomagająca i alternatywna I stopnia - szkolenie
AAC - komunikacja wspomagająca i alternatywna II stopnia - szkolenie
Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera w praktyce - szkolenie
Nauczyciel wspomagający w pracy z uczniem z zespołem Aspergera - szkolenie
Trening jedzenia - szkolenie dla osób pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu i/lub rodziców dzieci ze spektrum autyzmu
1/4

Finansowanie Fundacji Pomoc Autyzm i wykorzystanie środków

z działalności statutowej odpłatnej

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google, dzięki uczestnictwu w programie Google Ad Grants.

 

W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń, w szczególności:

 • koszty prowadzenia bezpłatnych webinarów, bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych (materiały, przekąski przy wielogodzinnych warsztatach i szkoleniach, koszty przejazdów trenerów i pracowników, koszty utrzymania platformy e-learningowej w przypadku webinarów bezpłatnych i szkoleń webinarowych)

 • koszt utrzymania lokalu biurowego oraz lokali w których prowadzimy szkolenia, warsztaty oraz wszystkie inne spotkania.

 • dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi

 • wynagrodzenia wysokiej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, którzy prowadzą szkolenia zgodne z misją Fundacji Pomoc Autyzm

 • działamy na terenie całej Polski a nasi pracownicy pracują w Warszawie i Krakowie

Sprawozdanie finansowe Fundacja Pomoc Autyzm 2017
NASI PARTNERZY
żytnia logo.jpg

Darmowa prenumerata Gazety Wyborczej udostępniona została przez

Fundację Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych 

we współpracy

PITax.pl Łatwe podatki (www.pitax.pl)