Misja Fundacji Pomoc Autyzm

Fundacja Pomoc Autyzm powstała z myślą o nauczycielach, specjalistach i rodzicach, którzy na co dzień stają przed wyzwaniem, jakim jest praca z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera oraz zaburzeniami pokrewnymi. 

Naszym celem jest przekazywanie wiedzy, umiejętności oraz narzędzi umożliwiających prowadzenie skutecznej terapii i edukacji.

Prowadzimy jedne z najlepiej ocenianych na rynku szkoleń z Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), Rewalidacji ucznia z zespołem Aspergera i inne

Nasze działania kierujemy do nauczycieli, psychologów, pedagogów specjalnych, terapeutów oraz specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwoju, a także do placówek terapeutycznych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, przedszkoli i szkół. Pracujemy również z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością aby pomóc im w przygotowaniu dzieci do maksymalnej możliwej samodzielności. 

Główne kierunki działań Fundacji Pomoc Autyzm

 • bezpłatne warsztaty edukacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami: edukacyjne wycieczki do zoo, konkursy i imprezy.

 • bezpłatne warsztaty i konsultacje dla studentów i specjalistów przy wykorzystaniu wiedzy i zasobów ekspertów współpracujących z Fundacją Pomoc Autyzm.

 • szkolenia pracowników oświaty w ramach działalności statutowej odpłatnej. W ten sposób przekazujemy wiedzę, umiejętności oraz narzędzia umożliwiające prowadzenie skutecznej terapii i edukacji. Uzyskane w ten sposób fundusze wykorzystujemy na inne działania takie jak: dofinansowanie nierentownych, specjalistycznych szkoleń szczególnie poza głównymi ośrodkami miejskimi, bezpłatne warsztaty i konsultacje dla rodziców i specjalistów oraz konferencje i eventy edukacyjne.

 • konferencje i publikacje: dzięki zaangażowaniu naszego zespołu i funduszom zgromadzonym z działalności statutowej odpłatnej stworzyliśmy pierwsze na rynku specjalistyczne filmy terapeutyczne wspomagające proces treningu umiejętności społecznych. Planujemy organizowanie corocznych konferencji dla pracowników oświaty w zakresie pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.  

Bezpłatne warsztaty dla studentów i specjalistów

Wybrane tematy bezpłatnych warsztatów:

 • Zrozumieć zaburzenia sensoryczne.

 • Metody organizacji posiłku sprzyjająca samodzielności i współpracy.

 • Wybrane zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu.

 • Fundacja Pomoc Autyzm wraz z pracownikami zoo w stolicy stworzyła program dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami zachowania) w formie wycieczek edukacyjnych do zoo.

1/1

1/4

Finansowanie Fundacji Pomoc Autyzm i wykorzystanie środków

z działalności statutowej odpłatnej

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google, dzięki uczestnictwu w programie Google Ad Grants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń, w szczególności:

 • koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych (materiały, przekąski przy wielogodzinnych warsztatach i szkoleniach, koszty przejazdów trenerów i pracowników)

 • koszt utrzymania lokalu biurowego oraz lokali w których prowadzimy szkolenia, warsztaty oraz wszystkie inne spotkania.

 • dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi

 • wynagrodzenia wysokiej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, którzy prowadzą szkolenia zgodne z misją Fundacji Pomoc Autyzm

 • samodzielnie sfinansowaliśmy (korzystając z komercyjnego kredytu bankowego) pierwsze na rynku specjalistyczne filmy terapeutyczne wspomagające proces treningu umiejętności społecznych

 • działamy na terenie całej Polski a nasi pracownicy pracują w Warszawie i Krakowie

Sprawozdanie finansowe Fundacja Pomoc Autyzm 2017
Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli
NASI PARTNERZY

Darmowa prenumerata Gazety Wyborczej udostępniona została przez

Fundację Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych 

we współpracy

PITax.pl Łatwe podatki (www.pitax.pl)

 • Facebook Social Ikona
 • Instagram Ikona społeczna
 • YouTube Ikona społeczna

Pytania lub wątpliwości? 

Zadzwoń - chętnie na wszystkie odpowiemy!

Telefon:

660 330 220
22 308 66 33

Napisz do nas maila:

fundacja@pomocautyzm.org

Pytania i informacje o szkoleniach:

szkolenia@pomocautyzm.org

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM

FUNDACJA POMOC AUTYZM
ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601, REGON 364055186, NIP 5213727757

 

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Fundacji Pomoc Autyzm
ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

REGON 365882046

Polityka cookies