Kryteria diagnostyczne autyzmu wg DSM - V 

DSM-V wskazuje na następujące przesłanki do diagnozy ASD, podkreślając charakter kontinuum w odniesieniu do trudności w poszczególnych sferach:

A) Nieustępujące trudności w komunikacji społecznej i w zakresie interakcji społecznych w wielu kontekstach, manifestujące się obecnie lub w wywiadach, w następujący sposób (przykłady stanowią ilustrację i nie wyczerpują tematu):

1. Trudności w sferze okazywania społeczno-emocjonalnej wzajemności (w zakresie od nieprawidłowych stosunków towarzyskich i niezdolności prowadzenia rozmowy, przez ograniczone reagowanie na zainteresowanie, uczucia lub oddziaływanie, aż po niezdolność zapoczątkowania lub odpowiadania na jakiekolwiek interakcje).

2. Trudności w sferze komunikacji niewerbalnej (w zakresie od słabo zintegrowanego przekazu werbalnego i niewerbalnego, przez nieprawidłowości w nawiązywaniu kontaktu wzrokowego, wykorzystywaniu języka ciała lub ograniczenia w rozumieniu lub używaniu gestów, aż do całkowitego ich braku).

3. Trudności w obszarze rozpoczynania, podtrzymywania i rozumienia relacji (od kłopotów z dostosowaniem zachowań do różnych kontekstów społecznych, przez trudności w zabawie opierającej się na wyobraźni lub nawiązywaniu przyjaźni, aż do całkowitego braku zainteresowania rówieśnikami).

B) Ograniczone, powtarzające się wzorce zachowań, zainteresowań lub czynności, obecnie lub w wywiadzie, przynajmniej dwa spośród wymienionych (przykłady stanowią ilustrację i nie wyczerpują tematu):

1. Stereotypowe lub stale powtarzane: manieryzmy ruchowe, użycie przedmiotów lub elementów mowy (np. proste stereotypie ruchowe, ustawianie zabawek w określony sposób, echolalie lub użycie sobie jedynie znanych wyrażeń).

2. Potrzeba niezmienności, przywiązanie do czynności rutynowych lub wzorów zachowań werbalnych lub niewerbalnych (np. niezwykle silna reakcja stresowa na niewielką zmianę, trudności w akceptowaniu zmian, sztywne wzorce myślenia, potrzeba chodzenia tą samą trasą lub jedzenia tych samych rzeczy każdego dnia).

3. Niezwykle ograniczone zainteresowania o szczególnej intensywności (np. silnie zdefiniowane, nietypowe i nieprzemijające zainteresowania, silne przywiązanie do nietypowych przedmiotów).


 

Oprac. Małgorzata Cybulska i Ewa Łukowska

Źródło:
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja dziesiąta Tom I Wydanie 2008, dostępność:  GUS https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/icd10/pdf/ICD10TomI.pdf
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD 10, wersja angielska jest dostępna na stronie WHO: http://www.who.int/classifications/icd/en/GRNBOOK.pdf)  

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Pytania, wątpliwości, więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: fundacja@pomocautyzm.org