Szkolenia dla nauczycieli, psychologów, pedagogów

i specjalistów pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu w Krakowie

Szkolenia i kursy dla specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami pokrewnymi prowadzą tylko specjaliści praktycy z wieloletnim doświadczeniem. 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google dzięki uczestnictwu w programie Google Ad Grants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń. Przeczytaj więcej...

Skontaktuj się z nami

jeśli jesteś zainteresowana /y uruchomieniem innego szkolenia dla nauczycieli, psychologów, pedagogów czy specjalistów, którego nie ma jeszcze w Krakowie!

szkolenia@pomocautyzm.org

Poznaj nasze inne szkolenia:

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) - szkolenie
AAC - komunikacja wspomagająca i alternatywna I stopnia - szkolenie
AAC - komunikacja wspomagająca i alternatywna II stopnia  - szkolenie
Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera w praktyce - szkolenie
1/5