Kopia baner (2).png

Inny nie znaczy gorszy

– przeciwdziałanie nietolerancji w klasie 

- szkolenie

15 czerwca 2021, wtorek

WEBINAR

19:00 - 22:00

109 zł (zamiast 149 zł!)

NOWOŚĆ

Co zyskasz dzięki szkoleniu:

 • Poznasz rozwiązania metodyczne możliwe do zastosowania w programie wychowawczym klasy lub programie profilaktyczno – wychowawczym szkoły

 • Otrzymasz scenariusze zajęć  są odpowiedzią na potrzebę upowszechniania w szkołach równego traktowania i szacunku  oraz reagowania na przejawy nietolerancji

 • Zapoznasz się ze sposobami pracy indywidualnej i grupowej  w obszarach:

  • Poznanie i rozumienie siebie i innych

  • Rozpoznawanie mechanizmów wykluczenia -stereotypy i uprzedzenia

  • Komunikacja sprzyjająca porozumieniu i rozwiązywaniu konfliktów

  • Uczenie uniwersalnych wartości odnoszących się  do szacunku i tolerancji

Dla kogo

 • nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych

 • nauczycieli wspomagających, asystentów i pomocy nauczycieli

 • innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą

Pobierz program szkolenia Inny nie znaczy gorszy – przeciwdziałanie nietolerancji w klasie

Czas szkolenia

3 godziny ( 4 dydaktyczne)​

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie - wybierz przy zapisie

Cena

149 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe

 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • dostęp do nagrania całego szkolenia (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład

 • dyskusja

 • ćwiczenia

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe

 • otwarte

 • zamknięte

Prowadzenie szkolenia Wspieranie samodzielności dziecka ze spektrum autyzmu

dr Beata Rola

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

A może szkolenie zamknięte lub konsultacja specjalistyczna? 

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

NUMER RACHUNKU:

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

Pytania, wątpliwości, więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu

fundacja@pomocautyzm.org

szkolenia@pomocautyzm.org

660 330 220

22 308 66 33

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm 

 

ul. Kowieńska 24

03-438 Warszawa

FUNDACJA POMOC AUTYZM

 

ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601,

REGON 364055186,

NIP 5213727757

 • Facebook Social Ikona
 • Instagram Ikona społeczna
 • YouTube Ikona społeczna

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM