Gesty ©GORA w ujęciu praktycznym

- szkolenie Gabrieli Lorens

Gesty ©GORA w ujęciu praktycznym - metoda Gabrieli Lorens

szkolenie dla logopedów, pedagogów, specjalistów oraz rodziców

Szkolenie Fundacji Pomoc Autyzm

Cel szkolenia

Celem  szkolenia  jest  zwrócenie  uwagi  specjalistów  na  możliwość  wykorzystania  gestów  jako  metody  wspomagającej  terapię  logopedyczną.  Gesty ©GORA wspierają terapię logopedyczną dzieci i dorosłych, u których występują trudności w planowaniu i kontrolowaniu ruchów artykulacyjnych, a także przy zaburzeniach, w których występują niedobory percepcji słuchowej, utrudniające opanowanie ruchów artykulacyjnych  i prawidłową  realizację  wypowiedzi.  

Program szkolenia:

1. Teoretyczne podstawy gestów ©GORA

2. Podstawowy  podział  systemu  głoskowego  języka  polskiego

3. ©GORA jako system

4. Metodyka wprowadzenia gestów ©GORA

5. Etapy wprowadzanie gestów ©GORA - samogłoski, sylaby, wyrazy dwusylabowe i dłuższe oraz zdania proste, realizacja grup spółgłoskowych

6. Wsparcie obrazkiem/desygnatem oraz literą

7. Stopniowe wycofywanie się ze wsparcia gestowego

8. Opis realizacji gestów ©GORA:

  • gesty podstawowe

  • gesty dodatkowe

9. Ćwiczenia praktyczne  

10. Strategie terapii logopedyczne wspartej gestami GORA w przypadkach motorycznych i sensorycznych zaburzeń rozwoju mowy u dzieci - filmy z terapii logopedycznej wspartej gestami ©GORA

Prowadzenie:

mgr Gabriela Lorens - neurologopeda, pedagog specjalny, międzynarodowy terapeuta koncepcji Castillo Moralesa®, certyfikowany terapeuta masażu Shantala, autorka metody wspomagającej terapię logopedyczną ©GORA – Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów, Wizualnego Kodowania Części Mowy oraz ©Grupowej Stymulacji Funkcji Pokarmowych Cibus Sanus – wspomaganie terapii dziecka z neofobią żywieniową poprzez wielozmysłową zabawę.

Metody i narzędzia:

  • wykład

  • dyskusja

  • ćwiczenia

To szkolenie jest dostępne 

w formie webinaru!

(terminy i zapisy  na dole strony)

Czas trwania szkolenia:

6h zegarowych/ 8 dydaktycznych

I dzień - 3h wykład

II dzień 3h warsztaty

Certyfikacja:

Uczestnicy szkolenia "Gesty ©GORA w ujęciu praktycznym" otrzymają zaświadczenie Fundacji Pomoc Autyzm o ukończeniu kursu. Dodatkowo dla chętnych wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, wiąże się to z podaniem dodatkowych danych w formularzu zgłoszeniowym (zobacz, jak wygląda wzór zaświadczenia - oczywiście będzie odpowiednio opieczętowane i podpisane)

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

Gabriela Lorens

neurologopeda, pedagog specjalny, międzynarodowy terapeuta koncepcji Castillo Moralesa®

Certyfikowany terapeuta masażu Shantala, autorka metody wspomagającej terapię logopedyczną ©GORA – Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów, Wizualnego Kodowania Części Mowy oraz ©Grupowej Stymulacji Funkcji Pokarmowych Cibus Sanus – wspomaganie terapii dziecka z neofobią żywieniową poprzez wielozmysłową zabawę.

W Fundacji Pomoc Autyzm prowadzi:

Gesty ©GORA w ujęciu praktycznym - szkolenie Gabrieli Lorens

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Pytania, wątpliwości, więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: fundacja@pomocautyzm.org

Kontakt

fundacja@pomocautyzm.org

szkolenia@pomocautyzm.org

660 330 220

22 308 66 33

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

  • Facebook Social Ikona
  • Instagram Ikona społeczna
  • YouTube Ikona społeczna

FUNDACJA POMOC AUTYZM 

 

ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601,

REGON 364055186,

NIP 5213727757


BIURO

ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM