Kopia baner  (2).png

Fobie a spektrum autyzmu (ASD)

Fobia, definiowana jako lęk podczas ekspozycji na określony przedmiot lub sytuację oraz ich unikanie (związane z lękiem antycypcyjnym, czyli tak zwanym "lękiem przed lękiem") dotyczy również dzieci ujawniających objawy ze spektrum autyzmu. Problem dotyczący generalizacji lęku, powoduje, że usłyszana informacja dotycząca, na przykład tragicznych skutków burzy, ukąszenia przez owada, lotu samolotem, może powodować paniczny lęk.

Jak pomóc dziecku, które oglądając prognozę pogody, obserwując ciemne chmury, czując pierwsze krople deszczu jest w panice? Argument dziecka: "Słyszałem, że piorun zabił, więc zawsze może się to wydarzyć." Jak pomóc, gdy dziecko odmawia wychodzenia z domu w tym okresie roku, gdy są wokół nas owady?

Współpraca w terapii dziecka jego rodziców, terapeuty oraz psychiatry może uwolnić je od traumatycznych przekonań. Wsparcie farmakologiczne, może również obniżyć poziom lęku, też lęku antycypacyjnego, co z kolei może efektywnie wpłynąć na wypracowanie nowego, pozytywnego doświadczenia w konfrontacji z czynnikiem, do tej pory postrzeganym jako lękotwórczy.

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Pytania, wątpliwości, więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: fundacja@pomocautyzm.org