Praca terapeutyczna z dzieckiem z zespołem FAS (alkoholowym zespołem płodowym)

Nowy termin w przygotowaniu

w przygotowaniu

Co zyskasz dzięki szkoleniu

 • Dowiesz się co to  jest FAS, jak się objawia i jak go rozpoznać

 • Nauczysz się planować pracę terapeutyczną z dzieckiem z FAS

 • Będziesz wiedzieć jak ocenić poziom rozwoju w różnych obszarach i jak dobrać cele i metody terapii aby zapewnić skuteczną pomoc dziecku

Dla kogo

 • psychologów, pedagogów, terapeutów

 • trenerów, opiekunów, wychowawców

 • nauczycieli, nauczycieli wspomagających, pedagogów szkolnych

 • pracowników ośrodków pomocy społecznej, centrów interwencji kryzysowych, ośrodków opiekuńczo - wychowawczych, domów dziecka, ośrodków wychowawczo - adaptacyjnych

 • innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą

 • nauczycieli wspomagających, pedagogów szkolnych

 • osób pracujących w szkołach, przedszkolach, innych placówkach edukacyjnych, zdrowotnych i wychowawczych

 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji oraz tematyką szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby poznać specyfikę uczenia metodą behawioralną.

Znajomość terminologii  i założeń terapeutycznych stosowanej analizy zachowania nie jest wymagana.

Czas szkolenia

6 h zegarowych/ 8 dydaktycznych

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie - wybierz przy zapisie

Z uwagi na formę szkolenia (webinar) uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymają do wykonania zadanie. Będzie ono dotyczyć określania celów terapeutycznych / pracy z zachowaniami trudnymi. W oparciu o dane z opisu przypadku (case study) uczestnicy będą proszeni o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań i przesłanie ich do trenera mailem w ciągu tygodnia od szkolenia. 

Cena

275 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe

 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • dostęp do nagrania całego szkolenia (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład

 • dyskusja

 • warsztat

 • prezentacja filmów

 • praca samodzielna

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe

 • otwarte

 • zamknięte

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

A może szkolenie zamknięte lub konsultacja specjalistyczna? 

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.