Emocje – trudna sprawa?

Jak pracować nad emocjami w grupie

- szkolenie

Nowy termin w przygotowaniu

w przygotowaniu

Co zyskasz dzięki szkoleniu

 • Poznasz podstawowe założenia pracy poznawczo-behawioralnej dotyczącej emocji

 • Poznasz specyfikę pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

 • Nauczysz się jak planować pracę nad emocjami z dziećmi

 • Poznasz narzędzia i pomoce pomocne w pracy z dziećmi, pomysły na zabawy i zajęcia

 • Dowiesz się jak uczyć dzieci rozpoznawania, stopniowania i wyrażania emocji

Dla kogo

 • nauczycieli, terapeutów, specjalistów prowadzących Treningi Umiejętności Społecznych oraz inne oddziaływania grupowe

 • nauczycieli wspomagających, asystentów i pomocy nauczycieli

 • innych osób zainteresowanych tą tematyką i chcących rozwijać swoje kompetencje

Czas szkolenia

3h zegarowe /  4 godziny dydaktyczne

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie - wybierz przy zapisie

Cena

149 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe

 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • dostęp do nagrania całego szkolenia (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład

 • dyskusja

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe

 • stacjonarne

 • otwarte

 • zamknięte

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

A może szkolenie zamknięte lub konsultacja specjalistyczna? 

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.