Dziecko z autyzmem w przedszkolu - szkolenie.

Szkolenie "Dziecko z autyzmem w przedszkolu" skierowane jest do wychowawców, nauczycieli, asystentów i innych specjalistów pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu (dzieci z autyzmem dziecięcym i całościowymi zaburzeniami rozwoju) w przedszkolach.

Szkolenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm

Cel szkolenia

Dziecku z autyzmem niezbędny do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju jest kontakt z rówieśnikami. Często pierwszy taki kontakt odbywa się w przedszkolu. Pójście do przedszkola może jednak być dla dziecka i jego rodzica sporym wyzwaniem. Na nauczycielu spoczywa z kolei obowiązek właściwego planowania  i prowadzenia procesu edukacji dziecka autystycznego. 
Na szkoleniu "Dziecko z autyzmem w przedszkolu" zaprezentowane zostaną metody pracy oparte o stosowaną analizę zachowania , która jest uznawana za najefektywniejszą metodę pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby poznać specyfikę uczenia metodą behawioralną. Znajomość terminologii  i założeń terapeutycznych stosowanej analizy zachowania nie jest wymagana.

Czego nauczą się uczestnicy:​

 • Rodzaje i powody trudności funkcjonowania w przedszkolu dzieci z zaburzeniami rozwoju.

 • Jaka jest specyfika funkcjonowania i uczenia się dzieci z zaburzeniami rozwoju?

 • Jak ułatwiać dziecku autystycznemu funkcjonowanie w grupie ? 

 •  Jak wdrożyć dziecko do przedszkola? 

 • Techniki motywowania dziecka – jak stosować wzmocnienia ze szczególnym uwzględnieniem pracy na grupie.  

 • Rola podpowiedzi w procesie uczenia się, rodzaje podpowiedzi i wytyczne ich stosowania.

 • Uczenie poszczególnych umiejętności w grupie przedszkolnej 

 • Generalizacja – czym jest ten proces, jak go planować i dlaczego jest ważny w uczeniu się dzieci z zaburzeniami rozwoju. 

 • Radzenie sobie z zachowaniami trudnymi w grupie 

Program szkolenia "Dziecko z autyzmem w przedszkolu"

Metody i narzędzia:

 • wykład

 • warsztaty

Certyfikacja:

Uczestnicy szkolenia "Dziecko z autyzmem w przedszkolu" otrzymają zaświadczenie Niepublicznej Palcówki Doskonalenia Nauczycieli o ukończeniu kursu.

Nie ma pasującego terminu?
Powiadomimy Cię

Cena:

275 zł

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Prowadzenie:

Anna Krauze -  psycholog, studia ukończone na UW.
Ukończyła studia podyplomowe „stosowana analiza zachowania” w SWPS. Pracuje pod superwizją, jest w trakcie ubiegania się o certyfikat BCBA. 
Od 2003 roku współpracowała z Centrum Wczesnej interwencji Krok po Kroku gdzie uczyła się podstaw pracy metodą behawioralną. Odbyła staż w Ośrodku na ul. Pilickiej oraz w Fundacji Synapsis. Od prawie 10 lat jest zawodowo związana z jedną z Warszawskich Fundacji gdzie obecnie  jestem dyrektorem przedszkola dla dzieci z autyzmem. Jest behawiorystą , swoją wiedzą dzieli się ze stażystami, nauczycielami i rodzicami. Od wielu lat prowadzi szkolenia oraz  uczestniczy w procesie diagnozy dzieci ze spektrum autyzmu. Jest autorem poradnika dla nauczycieli pt. „Dziecko z autyzmem w przedszkolu”, „Nagradzanie i karanie dzieci” (wyd. Raabe) oraz tłumaczenia książki „Umówmy się! Książka o kontraktach dla dzieci i rodziców”  (wyd. Scolaris) 

 • Facebook Pomoc Autyzm
Sprawdź RECENZJE
naszych szkoleń - kliknij!

Chcecie Państwo uzyskać więcej informacji - zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: szkolenia@pomocautyzm.org

Sprawdź nasze inne szkolenia

AAC-jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem?

Szkolenie ma na celu odpowiedź na pytanie „Jak świadomie zacząć pracę nad umiejętnościami komunikacyjnymi?”. Dzięki niemu nauczycie się Państwo oceniać umiejętności komunikacyjne, planować proces wspomagania komunikacji, poszukiwać i odnajdywać sytuacje, które mogą nabrać charakteru komunikacyjnego w codziennym życiu, o tym jak stać się kompetentnym partnerem komunikacyjnym i rozwijać ekspresyjność dzieci i dorosłych osób z autyzmem.

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka.

Wiedza w zakresie możliwości wsparcia przez lekarza psychiatrę pozwoli wybrać adekwatne rozwiązania i zapewni poczucie komfortu we wzajemnej współpracy dzieci, rodziców i nauczycieli:

 • W jakich sytuacjach wystarczy oddziaływanie psychoterapeutyczne, a kiedy należy szukać pomocy u lekarza psychiatry?

 • Jakie  zachowania  mogą być  mylnie interpretowane jako  trudne, co może doprowadzić do przeoczenia  potrzeby  profesjonalnego wsparcia (np. wagary “maskujące”  depresję)?

 • Jakie pytania zadać lekarzowi psychiatrze odnośnie  oczekiwanych skutków farmakoterapii?

Wspieranie samodzielności dziecka z autyzmem

Głównym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania samodzielności dziecka z ASD: samoobsługi, treningu toaletowego, zabawy, komunikacji, jedzenia, spania. Rodzice i specjaliści nauczą się, jak promować samodzielność swoich dzieci. Pozwala to nie tylko odciążyć rodziców/nauczycieli przedszkolnych podczas codziennego funkcjonowania, ale też ułatwi, a w niektórych przypadkach w ogóle umożliwi przyjęcie dziecka do przedszkola, szkoły czy innego ośrodka. 

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Uczestnicy zapoznają się z założeniami pracy grupowej wg Goldsteina, zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć. Podczas drugiego dnia zajęć uczestnicy zaplanują plan pracy grupy oraz przygotują zestaw materiałów na zajęcia.

Please reload

 • Facebook Social Ikona
 • Instagram Ikona społeczna
 • YouTube Ikona społeczna

Pytania lub wątpliwości? 

Zadzwoń - chętnie na wszystkie odpowiemy!

Telefon:

660 330 220
22 308 66 33

Napisz do nas maila:

fundacja@pomocautyzm.org

Pytania i informacje o szkoleniach:

szkolenia@pomocautyzm.org

Polityka cookies

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM

FUNDACJA POMOC AUTYZM
ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601, REGON 364055186, NIP 5213727757

 

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Fundacji Pomoc Autyzm
ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

REGON 365882046