Szkolenie Fundacji Pomoc Autyzm

Dziecko z autyzmem w przedszkolu - szkolenie

Dziecko z autyzmem w przedszkolu - szkolenie jest skierowane do wychowawców, nauczycieli, asystentów i innych specjalistów pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu (dzieci z autyzmem dziecięcym i całościowymi zaburzeniami rozwoju) w przedszkolach

28 lutego 2021, niedziela

WEBINAR

9:00 - 15:00

275 zł

Co zyskasz dzięki szkoleniu

 • Poznasz rodzaje i powody trudności funkcjonowania w przedszkolu dzieci z zaburzeniami rozwoju

 • Dowiesz się jaka jest specyfika funkcjonowania i uczenia się dzieci z zaburzeniami rozwoju

 • Dowiesz się jak ułatwiać dziecku autystycznemu funkcjonowanie w grupie

 •  Będziesz umieć wdrożyć dziecko do przedszkola

 • Poznasz techniki motywowania dziecka – jak stosować wzmocnienia ze szczególnym uwzględnieniem pracy na grupie

 • Nauczysz się stosować ułatwienia - rola podpowiedzi w procesie uczenia się, rodzaje podpowiedzi i wytyczne ich stosowania

 • Będziesz skutecznie uczyć poszczególnych umiejętności w grupie przedszkolnej

 • Dowiesz się wszystkiego o generalizacji – czym jest ten proces, jak go planować i dlaczego jest ważny w uczeniu się dzieci z zaburzeniami rozwoju

Dla kogo

 • psychologów, pedagogów, terapeutów

 • wychowawców, nauczycieli, asystentów

 • innych specjalistów pracujących z dziećmi z ze spektrum autyzmu (dzieci z autyzmem dziecięcym i całościowymi zaburzeniami rozwoju) w przedszkolach

 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji oraz tematyką szkolenia

 • osób, które chciałyby poznać specyfikę uczenia metodą behawioralną

Znajomość terminologii  i założeń terapeutycznych stosowanej analizy zachowania nie jest wymagana.

Czas szkolenia

6 h zegarowych/ 8 dydaktycznych

Certyfikacja

Uczestnicy szkolenia "Dziecko z autyzmem w przedszkolu" otrzymają zaświadczenie Fundacji  Pomoc Autyzm o ukończeniu kursu. Dodatkowo dla chętnych wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, wiąże się to z podaniem dodatkowych danych w formularzu zgłoszeniowym (zobacz, jak wygląda wzór zaświadczenia - oczywiście będzie odpowiednio opieczętowane i podpisane)

Cena

275 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe

 • kwestionariusz do oceny wzmocnień 

 • kwestionariusz do oceny kompetencji społecznych

 • arkusz do zapisu zachowań trudnych oraz wywiad odnośnie zachowań trudnych

 • zaświadczenie Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • dostęp do nagrania całego szkolenia (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład

 • warsztaty

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe

 • otwarte

 • zamknięte

28 lutego 2021, niedziela

WEBINAR

9:00 - 15:00

275 zł

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

Prowadzenie szkolenia Dziecko z autyzmem w przedszkolu

A może szkolenie zamknięte lub konsultacja specjalistyczna? 

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Pytania, wątpliwości, więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: fundacja@pomocautyzm.org

Kontakt

fundacja@pomocautyzm.org

szkolenia@pomocautyzm.org

660 330 220

22 308 66 33

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 • Facebook Social Ikona
 • Instagram Ikona społeczna
 • YouTube Ikona społeczna

FUNDACJA POMOC AUTYZM 

 

ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601,

REGON 364055186,

NIP 5213727757


BIURO

ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM