Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży - diagnoza i terapia

 - szkolenie webinarowe

Szkolenie "Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży - diagnoza i terapia" skierowane jest do rodziców, pracowników placówek edukacyjnych (psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej)

Szkolenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm

Dla kogo:

Szkolenie "Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży - diagnoza i terapia" skierowane jest do pracowników placówek edukacyjnych (psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej), rodziców oraz osób zainteresowanych tematem depresji u dzieci i młodzieży

WEBINAR
29 września 2020 (wt)

Cena:

149 zł

19:00 - 22:00

 Podczas szkolenia uczestnicy:  

 • Zapoznają się z kryteriami diagnostycznymi, służącymi rozpoznaniu zaburzeń nastroju, zgodnie z klasyfikacją ICD 10 oraz DSM 5. 

 • Poznają poszczególne objawy warunkujące rozpoznanie  ww. zaburzeń

 • Dowiedzą się jaką rolę może pełnić nauczyciel, lekarze innych specjalności, na przykład kardiolog, neurolog w procesie diagnozy zaburzeń depresyjnych, w kontekście zaburzeń poznawczych i objawów somatycznych towarzyszących depresji.

 • Poznają zagadki „masek depresji” i zaburzeń współistniejących

 • Zajmą się poszukiwaniem przyczyn - w gąszczu wielu czynników psychogennych, na przykład stresogennych sytuacji (np.: „choroba braku rozwiązań”, „choroba strat”) lub czynników biologicznych, na przykład  towarzyszących innych chorobom sprzyjającym wystąpieniu zaburzeń nastroju, niedoborom pokarmowym, roli procesów zapalnych, czy środków psychoaktywnych (uzależniających)

 • Poznają sposoby pomocy dzieciom i młodzieży ujawniających zaburzenia nastroju - rola wsparcia otoczenia, psychoterapii oraz farmakoterapii. 

 • Poznają, oparte na dowodach metody, zasady terapii zaburzeń nastroju, zalecanych dla dzieci i młodzieży.

Dlaczego ten temat jest ważny: 

Zaburzenia depresyjne ujawniają się u  około 2 do 3 % dzieci w wieku od 6 do 12 roku oraz u 6 do 8 % młodzieży od 12 do 17 roku życia. 

Jest to bardzo istotny problem dzieci i młodzieży, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że może ona w istotny sposób zakłócić funkcjonowanie młodej osoby. 

Zaburzenia nastroju mogą powodować zmianę postrzeganie siebie, otoczenia, doprowadzić do izolacji, w istotny sposób wpłynąć na poczucie własnej wartości, wywołać poczucie winy, beznadziejności, powodując uczucie bezsensu istnienia. 

Szczególnie niebezpiecznym zagrożeniem mogą być myśli i tendencje samobójcze. 

Ważnym zagadnieniem jest również związek zaburzeń depresyjnych z zaburzeniami funkcji poznawczych (pamięci, koncentracji, planowania, organizacji) co ma znaczenie w nabywaniu wiedzy, funkcjonowaniu w szkole. 

Omówimy dlaczego tak zwany „wagarowicz” może nieść ze sobą historię depresji, manii a nie, jak powszechnie sądzi się „buntującym się” lub „leniwym” nastolatkiem. 

Zaburzenia współistniejące, jak ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu, obsesyjno - kompulsyjne, tiki, to również istotny problem, gdyż depresja może być wtórna do trudnych doświadczeń młodych osób, często mogą doświadczać odrzucenia przez rówieśników, stygmatyzacji.

Sprawdź także nasze szkolenie "Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu" TUTAJ[link]

Metody i formy pracy:

 • wykład

 • dyskusja

Program szkolenia "Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży - diagnoza i terapia":

Certyfikacja: 

Uczestnicy szkolenia "Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży - diagnoza i terapia" otrzymają zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli o ukończeniu kursu. 

WEBINAR
29 września 2020 (wt)

Cena:

149 zł

19:00 - 22:00

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Prowadzenie szkolenia "Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży
- diagnoza i terapia":

lek med Ewa Urbanowicz, specjalizacja w psychiatrii dzieci i młodzieży.... [więcej]

Chcecie Państwo uzyskać więcej informacji - zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: szkolenia@pomocautyzm.pl

 • Facebook Social Ikona
 • Instagram Ikona społeczna
 • YouTube Ikona społeczna

Pytania lub wątpliwości? 

Zadzwoń - chętnie na wszystkie odpowiemy!

Telefon:

660 330 220
22 308 66 33

Napisz do nas maila:

fundacja@pomocautyzm.org

Pytania i informacje o szkoleniach:

szkolenia@pomocautyzm.org

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM

FUNDACJA POMOC AUTYZM
ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601, REGON 364055186, NIP 5213727757

 

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Fundacji Pomoc Autyzm
ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

REGON 365882046

Polityka cookies