Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży - diagnoza i terapia

 - szkolenie webinarowe

Szkolenie "Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży - diagnoza i terapia" skierowane jest do rodziców, pracowników placówek edukacyjnych (psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej)

Szkolenie Fundacji Pomoc Autyzm

Dla kogo:

Szkolenie "Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży - diagnoza i terapia" skierowane jest do pracowników placówek edukacyjnych (psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej), rodziców oraz osób zainteresowanych tematem depresji u dzieci i młodzieży

WEBINAR
29 grudnia 2020, wt

19:00 - 22:00

Cena:

149 zł

 Podczas szkolenia uczestnicy:  

 • Zapoznają się z kryteriami diagnostycznymi, służącymi rozpoznaniu zaburzeń nastroju, zgodnie z klasyfikacją ICD 10 oraz DSM 5. 

 • Poznają poszczególne objawy warunkujące rozpoznanie  ww. zaburzeń

 • Dowiedzą się jaką rolę może pełnić nauczyciel, lekarze innych specjalności, na przykład kardiolog, neurolog w procesie diagnozy zaburzeń depresyjnych, w kontekście zaburzeń poznawczych i objawów somatycznych towarzyszących depresji.

 • Poznają zagadki „masek depresji” i zaburzeń współistniejących

 • Zajmą się poszukiwaniem przyczyn - w gąszczu wielu czynników psychogennych, na przykład stresogennych sytuacji (np.: „choroba braku rozwiązań”, „choroba strat”) lub czynników biologicznych, na przykład  towarzyszących innych chorobom sprzyjającym wystąpieniu zaburzeń nastroju, niedoborom pokarmowym, roli procesów zapalnych, czy środków psychoaktywnych (uzależniających)

 • Poznają sposoby pomocy dzieciom i młodzieży ujawniających zaburzenia nastroju - rola wsparcia otoczenia, psychoterapii oraz farmakoterapii. 

 • Poznają, oparte na dowodach metody, zasady terapii zaburzeń nastroju, zalecanych dla dzieci i młodzieży.

Dlaczego ten temat jest ważny: 

Zaburzenia depresyjne ujawniają się u  około 2 do 3 % dzieci w wieku od 6 do 12 roku oraz u 6 do 8 % młodzieży od 12 do 17 roku życia. 

Jest to bardzo istotny problem dzieci i młodzieży, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że może ona w istotny sposób zakłócić funkcjonowanie młodej osoby. 

Zaburzenia nastroju mogą powodować zmianę postrzeganie siebie, otoczenia, doprowadzić do izolacji, w istotny sposób wpłynąć na poczucie własnej wartości, wywołać poczucie winy, beznadziejności, powodując uczucie bezsensu istnienia. 

Szczególnie niebezpiecznym zagrożeniem mogą być myśli i tendencje samobójcze. 

Ważnym zagadnieniem jest również związek zaburzeń depresyjnych z zaburzeniami funkcji poznawczych (pamięci, koncentracji, planowania, organizacji) co ma znaczenie w nabywaniu wiedzy, funkcjonowaniu w szkole. 

Omówimy dlaczego tak zwany „wagarowicz” może nieść ze sobą historię depresji, manii a nie, jak powszechnie sądzi się „buntującym się” lub „leniwym” nastolatkiem. 

Zaburzenia współistniejące, jak ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu, obsesyjno - kompulsyjne, tiki, to również istotny problem, gdyż depresja może być wtórna do trudnych doświadczeń młodych osób, często mogą doświadczać odrzucenia przez rówieśników, stygmatyzacji.

Sprawdź także nasze szkolenie "Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu" TUTAJ[link]

Metody i formy pracy:

 • wykład

 • dyskusja

Program szkolenia "Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży - diagnoza i terapia":

Certyfikacja: 

Uczestnicy szkolenia "Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży - diagnoza i terapia" otrzymają zaświadczenie Fundacji Pomoc Autyzm o ukończeniu kursu. 

WEBINAR
29 grudnia 2020, wt

19:00 - 22:00

Cena:

149 zł

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

Prowadzenie szkolenia "Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży":

lek. med. Ewa Urbanowicz

lek. med. specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży


Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży. Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii,

w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin, w której zajmuje się diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz terapią dzieci ujawniających współistniejące z autyzmem inne zaburzenia rozwojowe, psychiczne oraz zachowania. 

W Fundacji Pomoc Autyzm prowadzi szkolenia:

Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży - diagnoza i terapia

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Pytania, wątpliwości, więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: fundacja@pomocautyzm.org

Kontakt

fundacja@pomocautyzm.org

szkolenia@pomocautyzm.org

660 330 220

22 308 66 33

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 • Facebook Social Ikona
 • Instagram Ikona społeczna
 • YouTube Ikona społeczna

FUNDACJA POMOC AUTYZM 

 

ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601,

REGON 364055186,

NIP 5213727757


BIURO

ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM