W 1994 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowała Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób

i Problemów Zdrowotnych ICD - 10. W Polsce Klasyfikacja obowiązuje od 1996 roku i jest nadal aktualna

 

Kolejna edycja czyli ICD - 11 została opublikowana na stronie WHO w 2018 roku i planowo powinna obowiązywać w 2022 roku. W kolejnej edycji zaczyna się bardziej ogólnie mówić o spektrum autyzmu, w którym są różne odcienie i jednym z takich odcieni jest zespół Aspergera. ICD - 11 bierze pod uwagę różne stopnie zaburzeń rozwoju intelektualnego lub upośledzenia czynnościowego/funkcjonalnego języka, które są podstawą klasyfikacji stopnia autyzmu.

Przeczytaj więcej: 

Definicja autyzmu

Autyzm dziecięcy

Autyzm atypowy

Zespół Retta

Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne

Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi

Zespół Aspergera

Kryteria diagnostyczne autyzmu wg ICD 10

Kryteria diagnostyczne autyzmu wg ICD 11

Kryteria diagnostyczne autyzmu wg DSM - V 

Jest to zaburzenie o niepewnej wartości nozologicznej, charakteryzujące się takimi samymi nieprawidłowościami w zakresie interakcji społecznych jak autyzm, a także ograniczonym, stereotypowym repertuarem zainteresowań i aktywności. Od autyzmu różni się ono przede wszystkim brakiem ogólnego opóźnienia lub upośledzenia rozwoju mowy i funkcji poznawczych. Zaburzeniu temu często towarzyszy wyraźna niezgrabność i tendencja do utrzymywania się zaburzeń w wieku młodzieńczym i w życiu dorosłym. W początkach wieku dojrzałego pojawiają się sporadycznie epizody psychotyczne. 

Przeczytaj więcej: 

Zespół Aspergera

O relacjach z rówieśnikami osób z zespołem Aspergera

Klasyfikacja i opis autyzmu oraz zespołu Aspergera znajduje się w ICD 10 oraz DSM – V [link].

 

W praktyce postawienie diagnozy to wieloetapowy proces mający na celu rozpoznanie zaburzeń oraz poziomu funkcjonowania na wielu płaszczyznach. Przeczytaj jak wygląda proces diagnostyczny [link] oraz jakie są przyjęte i obowiązujące kryteria diagnostyczne [link].

Przeczytaj więcej: 

Proces diagnostyczny

Kryteria diagnostyczne - informacje

Spektrum autyzmu – czy to nas dotyczy? 

Autyzm i Zespół Aspergera? – aktualne spojrzenie na spektrum autyzmu

Inne przydatne linki:

http://www.poradnikautystyczny.pl/diagnoza_wg_standardu_maa

http://www.centrum-terapii.pl/diagnoza-autyzmu-warszawa/

https://psychomedic.pl/diagnoza-autyzmu-zespolu-aspergera/ - Polecamy głównie początek niż opis poszczególnych wizyt. Trzeba podkreślić, że to obserwacja i zespół są ważne. 

Mimo, że przyczyny autyzmu nadal nie są do końca poznane, to istnieje szereg metod terapii, które wspomagają rozwój osób z autyzmem. Autyzm czy szerzej spektrum autyzmu to nie jest choroba, którą można wyleczyć (przynajmniej w świetle aktualnej wiedzy naukowej) lecz zaburzenie, którego natężenie można zmniejszać z pomocą metod terapeutycznych. 
Obecnie istnieje wiele metod dedykowanych do terapii dla osób ze spektrum autyzmu, wspomagających rozwój w różnych płaszczyznach.

Przeczytaj więcej:

Metody terapii autyzmu

Wspieranie dziecka z Zespołem Aspergera w szkole i w domu

Wyzwania osób z autyzmem w obszarze porozumiewania się – o funkcjonalności mowy i komunikacji

Fobie a spektrum autyzmu (ASD)

Mutyzm wybiórczy a spektrum autyzmu (ASD)

Relacje z rówieśnikami dzieci z zespołem Aspergera

Opóźniona samodzielność dziecka z ASD

Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - wskazówki do pracy w pigułce

Nauka mowy i komunikacji u dziecka z ASD

Wykorzystanie AAC we wspieraniu rozwoju mowy i komunikacji – przegląd badań

Szkolenia Fundacji Pomoc Autyzm
Dla rad pedagogicznych szkolenia zamknięte Fundacji Pomoc Autyzm
Kino Przyjazne Sensorycznie Fundacji Pomoc Autyzm
Konsultacje Fundacji Pomoc Autyzm
Konsultacje Fundacji Pomoc Autyzm
Bezpłatne webinary Fundacji Pomoc Autyzm
Filmy modelowe TUS
Baza wiedzy o autyzmie

Kontakt

fundacja@pomocautyzm.org

szkolenia@pomocautyzm.org

660 330 220

22 308 66 33

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

  • Facebook Social Ikona
  • Instagram Ikona społeczna
  • YouTube Ikona społeczna

FUNDACJA POMOC AUTYZM 

 

ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601,

REGON 364055186,

NIP 5213727757


BIURO

ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM