Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka - szkolenie dla specjalistów i rodziców.

Szkolenie "Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu" przeznaczone jest dla rodziców, nauczycieli, terapeutów i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Szkolenie Fundacji Pomoc Autyzm

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie zakresu pomocy oferowanej przez lekarzy psychiatrów w terapii dzieci i młodzieży z ASD. 

 

 

 

U 83% dzieci ujawniających zaburzenia ze spektrum autyzmu współwystępuje co najmniej jedno inne zaburzenie (np.: lękowe, nastroju, psychotyczne, obsesyjno - kompulsywne, trudne zachowania- agresja, autoagresja, zaburzenia snu, ADHD, tiki  oraz inne). Dziecko, które jest w dobrej kondycji psychicznej, to dziecko spokojne, pogodne, gotowe do współdziałania. 

 

Wiedza w zakresie możliwości wsparcia przez lekarza psychiatrę pozwoli wybrać adekwatne rozwiązania i zapewni poczucie komfortu we wzajemnej współpracy dzieci, rodziców i nauczycieli:

  • W jakich sytuacjach wystarczy oddziaływanie psychoterapeutyczne, a kiedy należy szukać pomocy u lekarza psychiatry?

  • Jakie  zachowania  mogą być  mylnie interpretowane jako  trudne, co może doprowadzić do przeoczenia  potrzeby  profesjonalnego wsparcia (np. wagary “maskujące”  depresję)?

  • Jakie mogą być pozytywne skutki farmakoterapii?

  • Jakie mogą wystąpić objawy niepożądane podczas farmakoterapii?

  • Jakie są zasady bezpiecznej  farmakoterapii?

  • Jakie pytania zadać lekarzowi psychiatrze odnośnie  oczekiwanych skutków farmakoterapii?

 

​Rola lekarza psychiatry to nie tylko uczestnictwo w procesie diagnostycznym dzieci i młodzieży, u których istnieje podejrzenie występowania zaburzeń ze spektrum ASD, ale również obserwacja w kierunku współistniejących zaburzeń. 

To szkolenie jest dostępne 

w formie webinaru!

(terminy i zapisy  na dole strony)

WEBINAR
7 listopada2020, sb

9:00 - 17:00

Cena:

300 zł

Program szkolenia "Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu"

1. Praktyka medyczna dotycząca osób z ASD oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach – EBM – Evidence Based Medicine

2. Wybrane zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe współistniejące z CASD z uwzględnieniem postępowania farmakoterapeutycznego:

a) Tiki, Zespół Gilles de la Tourette’a

b) Zaburzenia obsesyjno – kompulsywne

c) Zespół nadpobudliwości psychoruchowej

d) Zaburzenia lękowe (przeczytaj krótkie teksty dr Ewy Urbanowicz "Fobie a ASD" oraz "Mutyzm wybiórczy")

e) Zaburzenia nastroju

f) Zaburzenia psychotyczne

g) Zaburzenia snu

h) Zaburzenia odżywiania

i) Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia,

    dyskalkulia, mieszane zaburzenia)

j) Zachowania agresywne i autoagresywne

k) Zaburzenia napadowe

3. Rola stresu psychospołecznego u osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu.

Jak pomóc, by otoczenie osoby z ASD było przez nią postrzegane jako bardziej bezpieczne

4. ASD – rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej (np. neurologicznej, audiologicznej, okulistycznej, alergologicznej, gastroenterologicznej)

Certyfikacja:

 

Uczestnicy szkolenia "Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu" otrzymają zaświadczenie Fundacji Pomoc Autyzm o ukończeniu kursu. Dodatkowo dla chętnych wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, wiąże się to z podaniem dodatkowych danych w formularzu zgłoszeniowym (zobacz, jak wygląda wzór zaświadczenia - oczywiście będzie odpowiednio opieczętowane i podpisane)

 

Czas trwania szkolenia: godz. 9:00 - 17:00
WEBINAR
7 listopada2020, sb

9:00 - 17:00

Cena:

300 zł

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

lek. med. Ewa Urbanowicz

lek. med. specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży


Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży. Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii,

w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin, w której zajmuje się diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz terapią dzieci ujawniających współistniejące z autyzmem inne zaburzenia rozwojowe, psychiczne oraz zachowania. 

W Fundacji Pomoc Autyzm prowadzi szkolenia:

Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży - diagnoza i terapia

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Pytania, wątpliwości, więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: fundacja@pomocautyzm.org

Kontakt

fundacja@pomocautyzm.org

szkolenia@pomocautyzm.org

660 330 220

22 308 66 33

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

  • Facebook Social Ikona
  • Instagram Ikona społeczna
  • YouTube Ikona społeczna

FUNDACJA POMOC AUTYZM 

 

ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601,

REGON 364055186,

NIP 5213727757


BIURO

ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM