Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka - szkolenie dla specjalistów i rodziców.

Szkolenie "Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu" przeznaczone jest dla rodziców, nauczycieli, terapeutów i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie zakresu pomocy oferowanej przez lekarzy psychiatrów w terapii dzieci i młodzieży z ASD. 

 

 

 

U 83% dzieci ujawniających zaburzenia ze spektrum autyzmu współwystępuje co najmniej jedno inne zaburzenie (np.: lękowe, nastroju, psychotyczne, obsesyjno - kompulsywne, trudne zachowania- agresja, autoagresja, zaburzenia snu, ADHD, tiki  oraz inne). Dziecko, które jest w dobrej kondycji psychicznej, to dziecko spokojne, pogodne, gotowe do współdziałania. 

 

Wiedza w zakresie możliwości wsparcia przez lekarza psychiatrę pozwoli wybrać adekwatne rozwiązania i zapewni poczucie komfortu we wzajemnej współpracy dzieci, rodziców i nauczycieli:

  • W jakich sytuacjach wystarczy oddziaływanie psychoterapeutyczne, a kiedy należy szukać pomocy u lekarza psychiatry?

  • Jakie  zachowania  mogą być  mylnie interpretowane jako  trudne, co może doprowadzić do przeoczenia  potrzeby  profesjonalnego wsparcia (np. wagary “maskujące”  depresję)?

  • Jakie mogą być pozytywne skutki farmakoterapii?

  • Jakie mogą wystąpić objawy niepożądane podczas farmakoterapii?

  • Jakie są zasady bezpiecznej  farmakoterapii?

  • Jakie pytania zadać lekarzowi psychiatrze odnośnie  oczekiwanych skutków farmakoterapii?

 

​Rola lekarza psychiatry to nie tylko uczestnictwo w procesie diagnostycznym dzieci i młodzieży, u których istnieje podejrzenie występowania zaburzeń ze spektrum ASD, ale również obserwacja w kierunku współistniejących zaburzeń. 

To szkolenie jest dostępne 

w formie webinaru!

(terminy i zapisy  na dole strony)

Program szkolenia "Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu"

1. Praktyka medyczna dotycząca osób z ASD oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach – EBM – Evidence Based Medicine

2. Wybrane zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe współistniejące z CASD z uwzględnieniem postępowania farmakoterapeutycznego:

a) Tiki, Zespół Gilles de la Tourette’a

b) Zaburzenia obsesyjno – kompulsywne

c) Zespół nadpobudliwości psychoruchowej

d) Zaburzenia lękowe (przeczytaj krótkie teksty dr Ewy Urbanowicz "Fobie a ASD" oraz "Mutyzm wybiórczy")

e) Zaburzenia nastroju

f) Zaburzenia psychotyczne

g) Zaburzenia snu

h) Zaburzenia odżywiania

i) Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia,

    dyskalkulia, mieszane zaburzenia)

j) Zachowania agresywne i autoagresywne

k) Zaburzenia napadowe

3. Rola stresu psychospołecznego u osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu.

Jak pomóc, by otoczenie osoby z ASD było przez nią postrzegane jako bardziej bezpieczne

4. ASD – rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej (np. neurologicznej, audiologicznej, okulistycznej, alergologicznej, gastroenterologicznej)

Certyfikacja:

 

Uczestnicy szkolenia "Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu" otrzymają zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli o ukończeniu kursu. Dodatkowo dla chętnych wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, wiąże się to z podaniem dodatkowych danych w formularzu zgłoszeniowym (zobacz, jak wygląda wzór zaświadczenia - oczywiście będzie odpowiednio opieczętowane i podpisane)

 

Czas trwania szkolenia: godz. 9:00 - 17:00

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Prowadzenie:

Ewa Urbanowicz - lek. med. specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży.  Pracuje w Poradni dla Dzieci i Młodzieży

z Autyzmem i Ich Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży ujawniających objawy ze spektrum autyzmu oraz terapią współistniejących zaburzeń psychicznych.

Chcecie Państwo uzyskać więcej informacji - zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: szkolenia@pomocautyzm.org

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Uczestnicy zapoznają się z założeniami pracy grupowej wg Goldsteina, zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć. Podczas drugiego dnia zajęć uczestnicy zaplanują plan pracy grupy oraz przygotują zestaw materiałów na zajęcia.

Wspieranie samodzielności dziecka z autyzmem

Głównym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania samodzielności dziecka z ASD: samoobsługi, treningu toaletowego, zabawy, komunikacji, jedzenia, spania. Rodzice i specjaliści nauczą się, jak promować samodzielność swoich dzieci. Pozwala to nie tylko odciążyć rodziców/nauczycieli przedszkolnych podczas codziennego funkcjonowania, ale też ułatwi, a w niektórych przypadkach w ogóle umożliwi przyjęcie dziecka do przedszkola, szkoły czy innego ośrodka. 

AAC-jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem?

Szkolenie ma na celu odpowiedź na pytanie „Jak świadomie zacząć pracę nad umiejętnościami komunikacyjnymi?”. Dzięki niemu nauczycie się Państwo oceniać umiejętności komunikacyjne, planować proces wspomagania komunikacji, poszukiwać i odnajdywać sytuacje, które mogą nabrać charakteru komunikacyjnego w codziennym życiu, o tym jak stać się kompetentnym partnerem komunikacyjnym i rozwijać ekspresyjność dzieci i dorosłych osób z autyzmem.

Please reload

  • Facebook Social Ikona
  • Instagram Ikona społeczna
  • YouTube Ikona społeczna

Pytania lub wątpliwości? 

Zadzwoń - chętnie na wszystkie odpowiemy!

Telefon:

660 330 220
22 308 66 33

Napisz do nas maila:

fundacja@pomocautyzm.org

Pytania i informacje o szkoleniach:

szkolenia@pomocautyzm.org

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM

FUNDACJA POMOC AUTYZM
ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601, REGON 364055186, NIP 5213727757

 

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Fundacji Pomoc Autyzm
ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

REGON 365882046

Polityka cookies