Afazja dziecięca, podstawy diagnozy i terapii zaburzeń afatycznych u dzieci - szkolenie dla specjalistów

Szkolenie "Afazja dziecięca - podstawy diagnozy i terapii zaburzeń" przeznaczone jest dla nauczycieli, rodziców i specjalistów (logopedów, psychologów, pedagogów, studentów) pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Szkolenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników (logopedów, psychologów, pedagogów, studentów, rodziców) z podstawowymi kryteriami podziału zaburzeń afatycznych u dzieci, nabycie umiejętności diagnozowania alalii, niedokształcenia mowy o typie afazji oraz afazji dziecięcej oraz poznanie skutecznych technik terapeutycznych (w tym: współpraca z rodziną i specjalistami, zasady terapii neurologopedycznej, podstawowy zakres materiału do terapii poszczególnych typów zaburzeń afatycznych).

Czego nauczą się uczestnicy:

 • zdobędą wiedzę dotyczącą podziału zaburzeń afatycznych u dzieci;

 • nabędą umiejętność diagnozowania alalii, niedokształcenia mowy o typie afazji (afazja mowy) oraz afazji dziecięcej;

 • będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami z innymi terapeutami oraz rodzicami dzieci z afazją;

 • poznają skuteczne techniki współpracy między specjalistami a rodziną dziecka;

 • wzbogacą swój warsztat pracy i wiedzę dotyczącą terapii afazji dziecięcej;

 • nauczą się planować zajęcia i przygotowywać pomoce dydaktyczne dla dzieci w różnym wieku.

Program szkolenia "Afazja dziecięca - podstawy diagnozy i terapii zaburzeń":

1. Przedstawienie dotychczasowych terminologii oraz potrzeby jej ujednolicenia na gruncie polskim.

2. Zapoznanie z obowiązującymi kryteriami podziału zaburzeń afatycznych u dzieci (alalia, niedokształcenie mowy o typie afazji, afazja dziecięca).

3. Diagnozowanie zaburzeń afatycznych - wywiad, obserwacja, badanie mowy i analiza zebranego materiału.

4. Na co i dlaczego warto zwrócić uwagę podczas diagnozowania (diagnoza różnicowa).

5. Współpraca z rodziną dziecka i specjalistami warunkiem powodzenia terapii - zapoznanie z podstawowymi technikami nawiązywania kontaktu z dzieckiem i rodziną.

6. Zasady i techniki terapeutyczne konieczne do osiągnięcia sukcesu.

7. Praktyczna analiza zajęć - dobór ćwiczeń do poszczególnych rodzajów zaburzeń, tworzenie i nabywanie pomocy dydaktycznych, z których warto skorzystać podczas diagnozy i terapii.

Metody i narzędzia:

 • wykład z pokazem,

 • dyskusja,

 • ćwiczenia praktyczne,

 • praca w zespołach

Certyfikacja:

Uczestnicy szkolenia "Afazja dziecięca - podstawy diagnozy i terapii zaburzeń" otrzymają zaświadczenie Niepublicznej Palcówki Doskonalenia Nauczycieli o ukończeniu kursu.

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Prowadzenie:

Regina Panaś - neurologopeda, pedagog. Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń komunikacji językowej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Autorka książek dotyczących profilaktyki zaburzeń mowy u dzieci ("Baw się z nami sylabami") oraz terapii zaburzeń afatycznych u dzieci i dorosłych ("Afazja. Odbudowa komunikacji" cz. 1-3). Prowadzi szkolenia z zakresu pedagogiki i logopedii, kładąc szczególny nacisk na współpracę w triadzie dziecko-rodzic-specjalista.

 • Facebook Pomoc Autyzm
Sprawdź RECENZJE
naszych szkoleń - kliknij!

Chcecie Państwo uzyskać więcej informacji - zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: szkolenia@pomocautyzm.org

Sprawdź nasze inne szkolenia

AAC-jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem?

Szkolenie ma na celu odpowiedź na pytanie „Jak świadomie zacząć pracę nad umiejętnościami komunikacyjnymi?”. Dzięki niemu nauczycie się Państwo oceniać umiejętności komunikacyjne, planować proces wspomagania komunikacji, poszukiwać i odnajdywać sytuacje, które mogą nabrać charakteru komunikacyjnego w codziennym życiu, o tym jak stać się kompetentnym partnerem komunikacyjnym i rozwijać ekspresyjność dzieci i dorosłych osób z autyzmem.

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka.

Wiedza w zakresie możliwości wsparcia przez lekarza psychiatrę pozwoli wybrać adekwatne rozwiązania i zapewni poczucie komfortu we wzajemnej współpracy dzieci, rodziców i nauczycieli:

 • W jakich sytuacjach wystarczy oddziaływanie psychoterapeutyczne, a kiedy należy szukać pomocy u lekarza psychiatry?

 • Jakie  zachowania  mogą być  mylnie interpretowane jako  trudne, co może doprowadzić do przeoczenia  potrzeby  profesjonalnego wsparcia (np. wagary “maskujące”  depresję)?

 • Jakie pytania zadać lekarzowi psychiatrze odnośnie  oczekiwanych skutków farmakoterapii?

Wspieranie samodzielności dziecka z autyzmem

Głównym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania samodzielności dziecka z ASD: samoobsługi, treningu toaletowego, zabawy, komunikacji, jedzenia, spania. Rodzice i specjaliści nauczą się, jak promować samodzielność swoich dzieci. Pozwala to nie tylko odciążyć rodziców/nauczycieli przedszkolnych podczas codziennego funkcjonowania, ale też ułatwi, a w niektórych przypadkach w ogóle umożliwi przyjęcie dziecka do przedszkola, szkoły czy innego ośrodka. 

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Uczestnicy zapoznają się z założeniami pracy grupowej wg Goldsteina, zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć. Podczas drugiego dnia zajęć uczestnicy zaplanują plan pracy grupy oraz przygotują zestaw materiałów na zajęcia.

Please reload

 • Facebook Social Ikona
 • Instagram Ikona społeczna
 • YouTube Ikona społeczna

Pytania lub wątpliwości? 

Zadzwoń - chętnie na wszystkie odpowiemy!

Telefon:

660 330 220
22 308 66 33

Napisz do nas maila:

fundacja@pomocautyzm.org

Pytania i informacje o szkoleniach:

szkolenia@pomocautyzm.org

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM

FUNDACJA POMOC AUTYZM
ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601, REGON 364055186, NIP 5213727757

 

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Fundacji Pomoc Autyzm
ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

REGON 365882046

Polityka cookies