Uczeń z ADHD w klasie – wskazówki do pracy

- szkolenie

Nowy termin w przygotowaniu

w przygotowaniu

Co zyskasz dzięki szkoleniu

 • Poznasz specyfikę funkcjonowania uczniów z ADHD

 • Poznasz podstawowe założenia pracy poznawczo-behawioralnej z uczniami z ADHD

 • Nauczysz się jak planować pracę z uczniem oraz jak wspierać go w codziennych szkolnych aktywnościach

 • Nauczysz się adekwatnych sposobów komunikacji z uczniem z ADHD

 • Będziesz umieć zastosować praktyczne rozwiązania z wykorzystaniem przestrzeni klasowej

Dla kogo

 • nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych

 • nauczycieli wspomagających, asystentów i pomocy nauczycieli

 • innych osób pracujących z uczniami z ADHD

Czas szkolenia

7h zegarowych /  9 godzin dydaktycznych

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie - wybierz przy zapisie

Cena

275 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe

 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • dostęp do nagrania całego szkolenia (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład

 • dyskusja

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe

 • stacjonarne

 • otwarte

 • zamknięte

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

A może szkolenie zamknięte lub konsultacja specjalistyczna? 

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.