ABC autyzmu - szkolenie

To szkolenie jest dostępne na zamówienie

Co zyskasz dzięki szkoleniu

Celem szkolenia "ABC autyzmu" jest poznanie i zrozumienie zaburzenia rozwojowego jakim jest spektrum autyzmu (ASD - Autism Spectrum Disorder).

 • Zdobędziesz podstawową wiedzę na temat autyzmu

 • Zrozumiesz czym są zaburzenia sensoryczne, komunikacyjne czy społeczne i na czym one polegają w kontekście zaburzeń ze spektrum autyzmu

 • Doświadczysz "na własnej skórze" trudności z jakimi zmagają się osoby z ASD 

 • Poznasz metodykę  pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Częścią szkolenia jest ​warsztat sensoryczny, dlatego prosimy by uczestnicy szkolenia mieli ze sobą rękawice narciarskie (dopuszcza się również kuchenne)

oraz nieprzezroczysty szal lub chustę.

Dla kogo

 • psychologów, pedagogów, terapeutów

 • nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych

 • nauczycieli wspomagających, asystentów i pomocy nauczycieli

 • pracowników OPS, domów dziecka

 • innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą

 • osób pracujących w szkołach, przedszkolach i innych placówkach edukacyjnych, zdrowotnych i wychowawczych

 • rodziców i opiekunów

 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji oraz tematyką szkolenia

Czas szkolenia

7 h zegarowych/ 9 dydaktycznych

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie - wybierz przy zapisie

Cena

275 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe

 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • dostęp do nagrania całego szkolenia (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład 

 • dyskusja 

 • ćwiczenia praktyczne

 • rekwizyty wykorzystane w czasie warsztatu sensorycznego (np. bodźce zapachowe, przedmioty codziennego użytku, okulary umożliwiające doświadczenie zaburzeń wzrokowych, szale, rękawice itp.

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe

 • zamknięte

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

A może szkolenie zamknięte lub konsultacja specjalistyczna? 

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.