ABC autyzmu - szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, specjalistów oraz studentów pracujących lub zaczynających pracę z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Szkolenie Fundacji Pomoc Autyzm

Cel szkolenia

Celem szkolenia "ABC autyzmu" jest poznanie i zrozumienie zaburzenia rozwojowego jakim jest spektrum autyzmu (ASD - Autism Spectrum Disorder).

 • Czym jest autyzm?

 • Dlaczego osoby z autyzmem nie wchodzą w interakcje społeczne, irracjonalnie reagują na zmiany czy nowe sytuacje?

 • Skąd bierze się podskakiwanie, liczne wokalizacje czy powtarzanie bez celu zasłyszanych tekstów?

 • Jak nawiązać kontakt z dzieckiem z autyzmem?

 • Czy dzieci z tym zaburzeniem zawsze są agresywne?

 • Co jest mitem a co faktem?

Czego nauczą się uczestnicy:

 • Zdobycie podstawowej wiedzy na temat autyzmu.

 • Zrozumienie czym są zaburzenia sensoryczne, komunikacyjne czy społeczne i na czym one polegają w kontekście zaburzeń ze spektrum autyzmu.

 • Doświadczenie "na własnej skórze" trudności z jakimi zmagają się osoby z ASD 

 • Poznanie metodyki pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu. 

To szkolenie jest dostępne 

także w formie webinaru!

(terminy i zapisy  na dole strony)

Program szkolenia "ABC autyzmu":

 1. Czym jest autyzm?

 2. Kryteria diagnostyczne autyzmu wg DSM V

 3. Deficyty i trudności wynikające z autyzmu w zakresie: 

  •  interakcji społecznych

  • komunikacji

  • wzorców zachowań

 4. Deficyty w aspekcie teorii umysłu- jak przekładają się na funkcjonowanie osoby z autyzmem?

 5. Jak osoba ze spektrum autyzmu postrzega świat? Jak może reagować na sytuacje/ zdarzenia?

 6. Jak osoba z autyzmem może reagować na bodźce? Przejawy zaburzeń odbioru i przetwarzania bodźców w obrębie wszystkich zmysłów dotyk, słuch, wzrok, smak, zapach, zmysł równowagi

 7. Zalecenia terapeutyczne – jak prowadzić zajęcia by były optymalnie dostosowane do potrzeb i możliwości osób ze spektrum autyzmu. 


Warsztat sensoryczny

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję doświadczyć jak ich podopieczni mogą odbierać bodźce oraz z jakimi problemami muszą się zmagać na co dzień. 

Proszę by uczestnicy szkolenia mieli ze sobą rękawice narciarskie (dopuszcza się również kuchenne)

oraz nieprzezroczysty szal lub chustę.

Metody i narzędzia:

 • wykład 

 • dyskusja 

 • ćwiczenia praktyczne

 • rekwizyty wykorzystane w czasie warsztatu sensorycznego (np. bodźce zapachowe, przedmioty codziennego użytku, okulary umożliwiające doświadczenie zaburzeń wzrokowych, szale, rękawice itp.

Certyfikacja:

Uczestnicy szkolenia "ABC autyzmu" otrzymają zaświadczenie Fundacji Pomoc Autyzm o ukończeniu kursu. Dodatkowo dla chętnych wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, wiąże się to z podaniem dodatkowych danych w formularzu zgłoszeniowym (zobacz, jak wygląda wzór zaświadczenia - oczywiście będzie odpowiednio opieczętowane i podpisane)

WEBINAR
6 grudnia2020, nd

9:00 - 16:00

Cena:

275 zł

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

Prowadzenie szkolenia "ABC autyzmu":

Ewelina Ciarka

pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, socjolog

 

11-letnie doświadczenie w terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzi terapie indywidualne dla osób z ASD. 

W Fundacji Pomoc Autyzm prowadzi:

Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu - interwencja behawioralna

ABC Autyzmu

Organizacja przestrzeni terapeutycznej

Cykl bezpłatnych webinarów - Wsparcie dziecka z ASD

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Pytania, wątpliwości, więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: fundacja@pomocautyzm.org

Kontakt

fundacja@pomocautyzm.org

szkolenia@pomocautyzm.org

660 330 220

22 308 66 33

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 • Facebook Social Ikona
 • Instagram Ikona społeczna
 • YouTube Ikona społeczna

FUNDACJA POMOC AUTYZM 

 

ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601,

REGON 364055186,

NIP 5213727757


BIURO

ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM