Szkolenie - ABC autyzmu

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, specjalistów oraz studentów pracujących lub zaczynających pracę z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Szkolenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm

Cel szkolenia

Celem szkolenia "ABC autyzmu" jest poznanie i zrozumienie zaburzenia rozwojowego jakim jest spektrum autyzmu (ASD - Autism Spectrum Disorder).

 • Czym jest autyzm?

 • Dlaczego osoby z autyzmem nie wchodzą w interakcje społeczne, irracjonalnie reagują na zmiany czy nowe sytuacje?

 • Skąd bierze się podskakiwanie, liczne wokalizacje czy powtarzanie bez celu zasłyszanych tekstów?

 • Jak nawiązać kontakt z dzieckiem z autyzmem?

 • Czy dzieci z tym zaburzeniem zawsze są agresywne?

 • Co jest mitem a co faktem?

Czego nauczą się uczestnicy:

 • Zdobycie podstawowej wiedzy na temat autyzmu.

 • Zrozumienie czym są zaburzenia sensoryczne, komunikacyjne czy społeczne i na czym one polegają w kontekście zaburzeń ze spektrum autyzmu.

 • Doświadczenie "na własnej skórze" trudności z jakimi zmagają się osoby z ASD 

 • Poznanie metodyki pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu. 

To szkolenie jest dostępne 

także w formie webinaru!

(terminy i zapisy  na dole strony)

Program szkolenia "ABC autyzmu":

 1. Czym jest autyzm?

 2. Kryteria diagnostyczne autyzmu wg DSM V

 3. Deficyty i trudności wynikające z autyzmu w zakresie: 

  •  interakcji społecznych

  • komunikacji

  • wzorców zachowań

 4. Deficyty w aspekcie teorii umysłu- jak przekładają się na funkcjonowanie osoby z autyzmem?

 5. Jak osoba ze spektrum autyzmu postrzega świat? Jak może reagować na sytuacje/ zdarzenia?

 6. Jak osoba z autyzmem może reagować na bodźce? Przejawy zaburzeń odbioru i przetwarzania bodźców w obrębie wszystkich zmysłów dotyk, słuch, wzrok, smak, zapach, zmysł równowagi

 7. Zalecenia terapeutyczne – jak prowadzić zajęcia by były optymalnie dostosowane do potrzeb i możliwości osób ze spektrum autyzmu. 


Warsztat sensoryczny

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję doświadczyć jak ich podopieczni mogą odbierać bodźce oraz z jakimi problemami muszą się zmagać na co dzień. 

Proszę by uczestnicy szkolenia mieli ze sobą rękawice narciarskie (dopuszcza się również kuchenne)

oraz nieprzezroczysty szal lub chustę.

Metody i narzędzia:

 • wykład 

 • dyskusja 

 • ćwiczenia praktyczne

 • rekwizyty wykorzystane w czasie warsztatu sensorycznego (np. bodźce zapachowe, przedmioty codziennego użytku, okulary umożliwiające doświadczenie zaburzeń wzrokowych, szale, rękawice itp.

Certyfikacja:

Uczestnicy szkolenia "ABC autyzmu" otrzymają zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli o ukończeniu kursu. Dodatkowo dla chętnych wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, wiąże się to z podaniem dodatkowych danych w formularzu zgłoszeniowym (zobacz, jak wygląda wzór zaświadczenia - oczywiście będzie odpowiednio opieczętowane i podpisane)

Nie ma pasującego terminu? 

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

 

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Prowadzenie:

Ewelina Ciarka - pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, socjolog. Ponad 11-letnie doświadczenie w terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

 • Facebook Pomoc Autyzm
Sprawdź RECENZJE
naszych szkoleń - kliknij!

Chcecie Państwo uzyskać więcej informacji - zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: szkolenia@pomocautyzm.org

Sprawdź nasze inne szkolenia

Wspieranie samodzielności dziecka z autyzmem

Głównym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania samodzielności dziecka z ASD: samoobsługi, treningu toaletowego, zabawy, komunikacji, jedzenia, spania. Rodzice i specjaliści nauczą się, jak promować samodzielność swoich dzieci. Pozwala to nie tylko odciążyć rodziców/nauczycieli przedszkolnych podczas codziennego funkcjonowania, ale też ułatwi, a w niektórych przypadkach w ogóle umożliwi przyjęcie dziecka do przedszkola, szkoły czy innego ośrodka. 

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Uczestnicy zapoznają się z założeniami pracy grupowej wg Goldsteina, zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć. Podczas drugiego dnia zajęć uczestnicy zaplanują plan pracy grupy oraz przygotują zestaw materiałów na zajęcia.

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka.

Wiedza w zakresie możliwości wsparcia przez lekarza psychiatrę pozwoli wybrać adekwatne rozwiązania i zapewni poczucie komfortu we wzajemnej współpracy dzieci, rodziców i nauczycieli:

 • W jakich sytuacjach wystarczy oddziaływanie psychoterapeutyczne, a kiedy należy szukać pomocy u lekarza psychiatry?

 • Jakie  zachowania  mogą być  mylnie interpretowane jako  trudne, co może doprowadzić do przeoczenia  potrzeby  profesjonalnego wsparcia (np. wagary “maskujące”  depresję)?

 • Jakie pytania zadać lekarzowi psychiatrze odnośnie  oczekiwanych skutków farmakoterapii?

AAC-jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem?

Szkolenie ma na celu odpowiedź na pytanie „Jak świadomie zacząć pracę nad umiejętnościami komunikacyjnymi?”. Dzięki niemu nauczycie się Państwo oceniać umiejętności komunikacyjne, planować proces wspomagania komunikacji, poszukiwać i odnajdywać sytuacje, które mogą nabrać charakteru komunikacyjnego w codziennym życiu, o tym jak stać się kompetentnym partnerem komunikacyjnym i rozwijać ekspresyjność dzieci i dorosłych osób z autyzmem.

Please reload

 • Facebook Social Ikona
 • Instagram Ikona społeczna
 • YouTube Ikona społeczna

Pytania lub wątpliwości? 

Zadzwoń - chętnie na wszystkie odpowiemy!

Telefon:

660 330 220
22 308 66 33

Napisz do nas maila:

fundacja@pomocautyzm.org

Pytania i informacje o szkoleniach:

szkolenia@pomocautyzm.org

Zapisz się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco!

COPYRIGHT FUNDACJA POMOC AUTYZM

FUNDACJA POMOC AUTYZM
ul. Namysłowska 2a/64

03-454 Warszawa

KRS 0000609601, REGON 364055186, NIP 5213727757

 

NUMER RACHUNKU:

 

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Fundacji Pomoc Autyzm
ul. Kowieńska 24 

03-438 Warszawa

REGON 365882046

Polityka cookies